Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 343 POZ 17 - Strona 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1260/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie publikacji na 2011 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych ustanowionej rozporządzeniem (EWG) nr 3846/87

Data ogłoszenia:2010-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 343 POZ 17 - Strona 11

Strona 11 z 22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 343/37

Kod CN

Wyszczególnienie towarów

Kod produktu

ex 0207 14 60

– – – – – Nogi i ich kawałki: – – – – – – Ptactwa z gatunku Gallus domesticus, z całkowicie skostniałymi końcami mostka, kośćmi udowymi i piszczelowymi – – – – – – Pozostałe 0207 14 60 9900

ex 0207 14 70

– – – – – Pozostałe: – – – – – – Połówki i ćwiartki, bez kupra: – – – – – – – Ptactwa z gatunku Gallus domesticus, z całkowicie skostniałymi końcami mostka, kośćmi udowymi i piszczelowymi – – – – – – – Pozostałe – – – – – – Kawałki składające się z całej nogi lub części nogi i części grzbietu, o masie grzbietu nieprze­ kraczającej 25 % masy całkowitej: – – – – – – – Ptactwa z gatunku Gallus domesticus, z całkowicie skostniałymi kośćmi udowymi – – – – – – – Pozostałe – Z indyków: 0207 14 70 9290 0207 14 70 9190


0207 25 0207 25 10 0207 25 90 ex 0207 27

– – Niecięte na kawałki, zamrożone: – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako »indyki 80 %« – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako »indyki 73 %« lub inaczej zgłaszane – – Kawałki i podroby, zamrożone: – – – Kawałki: 0207 25 10 9000 0207 25 90 9000

ex 0207 27 10

– – – – Bez kości: – – – – – Mięso homogenizowane, włącznie z mięsem mechanicznie odkostnionym – – – – – Pozostałe: – – – – – – Inne niż kupry – – – – Z kośćmi: – – – – – Nogi i ich kawałki: 0207 27 10 9990

0207 27 60 0207 27 70

– – – – – – Podudzia i ich kawałki – – – – – – Pozostałe

0207 27 60 9000 0207 27 70 9000

L 343/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2010

8. Jaja

Kod CN Wyszczególnienie towarów Kod produktu

ex 0407 00

Jaja ptasie w skorupkach, świeże, zakonserwowane lub gotowane: – Drobiu: – – Wylęgowe (1):

0407 00 11 0407 00 19 0407 00 30 0408

– – – Indycze lub gęsie – – – Pozostałe – – Pozostałe Jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego: – Żółtka jaj:

0407 00 11 9000 0407 00 19 9000 0407 00 30 9000

ex 0408 11 ex 0408 11 80

– – Suszone: – – – Pozostałe: – – – – Nadające się do spożycia przez ludzi 0408 11 80 9100

ex 0408 19

– – Pozostałe: – – – Pozostałe:

ex 0408 19 81

– – – – Ciekłe: – – – – – Nadające się do spożycia przez ludzi 0408 19 81 9100

ex 0408 19 89

– – – – Pozostałe, włącznie z zamrożonymi: – – – – – Nadające się do spożycia przez ludzi – Pozostałe: 0408 19 89 9100

ex 0408 91 ex 0408 91 80

– – Suszone: – – – Pozostałe: – – – – Nadające się do spożycia przez ludzi 0408 91 80 9100

ex 0408 99 ex 0408 99 80

– – Pozostałe: – – – Pozostałe: – – – – Nadające się do spożycia przez ludzi 0408 99 80 9100

(1) Dotyczy tylko jaj drobiu, które spełniają warunki określone przez właściwe organy Wspólnot Europejskich i na których znajdują się stemple z numerem identyfikacyjnym firmy producenta i/lub innymi danymi szczegółowymi zgodnie z art. 3 ust. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 617/2008 (Dz.U. L 168 z 28.6.2008, s. 5).

29.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 343/39

9. Mleko i przetwory mleczne

Kod CN Wyszczególnienie towarów Kod produktu

0401 0401 10 0401 10 10 0401 10 90 0401 20

Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego (15): – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1 % masy: – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów – – Pozostałe – O zawartości tłuszczu przekraczającej 1 % masy, ale nieprzekraczającej 6% masy: – – Nieprzekraczającej 3 % masy: 0401 10 10 9000 0401 10 90 9000

0401 20 11

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów: – – – – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1,5 % masy – – – – O zawartości tłuszczu przekraczającej 1,5 % masy 0401 20 11 9100 0401 20 11 9500

0401 20 19

– – – Pozostałe: – – – – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1,5 % masy – – – – O zawartości tłuszczu przekraczającej 1,5 % masy – – Przekraczającej 3 % masy: 0401 20 19 9100 0401 20 19 9500

0401 20 91 0401 20 99 0401 30

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów – – – Pozostałe – O zawartości tłuszczu przekraczającej 6 % masy: – – Nieprzekraczającej 21 % masy:

0401 20 91 9000 0401 20 99 9000

0401 30 11

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów: – – – – O zawartości tłuszczu: – – – – – Przekraczającej 10 % masy, ale nieprzekraczającej 17 % masy – – – – – Przekraczającej 17 % masy 0401 30 11 9400 0401 30 11 9700

0401 30 19

– – – Pozostałe: – – – – O zawartości tłuszczu przekraczającej 17 % masy – – Przekraczającej 21 % masy, ale nieprzekraczającej 45 % masy: 0401 30 19 9700

0401 30 31

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów: – – – – O zawartości tłuszczu: – – – – – Nieprzekraczającej 35 % masy – – – – – Przekraczającej 35 % masy, ale nieprzekraczającej 39 % masy – – – – – Przekraczającej 39 % masy 0401 30 31 9100 0401 30 31 9400 0401 30 31 9700

0401 30 39

– – – Pozostałe: – – – – O zawartości tłuszczu: – – – – – Nieprzekraczającej 35 % masy 0401 30 39 9100

L 343/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 343 POZ 17 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L343 - 78 z 201029.12.2010

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniająca decyzję EBC/2009/25 dotyczącą zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2010 r. (EBC/2010/32)

 • Dz. U. L343 - 76 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1262/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 462/2010, (UE) nr 463/2010 oraz (UE) nr 464/2010 w odniesieniu do terminu zakończenia przetargu na obniżenie należności przywozowych na przywóz kukurydzy do Hiszpanii i Portugalii oraz sorgo do Hiszpanii, na rok kontyngentowy 2010, oraz w odniesieniu do daty wygaśnięcia przedmiotowych rozporządzeń

 • Dz. U. L343 - 57 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1261/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. nakładające tymczasowe cło wyrównawcze na przywóz niektórych sztab ze stali nierdzewnej pochodzących z Indii

 • Dz. U. L343 - 10 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1259/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie wzmocnionej współpracy w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodu i separacji prawnej

 • Dz. U. L343 - 6 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1258/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. ustalające na rok połowowy 2011 ceny orientacyjne oraz unijne ceny producenta na niektóre produkty rybołówstwa na mocy rozporządzenia (WE) nr 104/2000

 • Dz. U. L343 - 5 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1257/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. przedłużające obowiązywanie tymczasowych środków wprowadzonych rozporządzeniem (WE) nr 920/2005 stanowiących odstępstwo od przepisów rozporządzenia nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz rozporządzenia nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

 • Dz. U. L343 - 2 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1256/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. ustalające uprawnienia do połowów w odniesieniu do niektórych stad ryb, mające zastosowanie na Morzu Czarnym w 2011 roku

 • Dz. U. L343 - 1 z 201029.12.2010

  Informacja o dacie wejścia w życie umowy między Unią Europejską a Japonią o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.