Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 343 POZ 17 - Strona 12

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1260/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie publikacji na 2011 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych ustanowionej rozporządzeniem (EWG) nr 3846/87

Data ogłoszenia:2010-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 343 POZ 17 - Strona 12

Strona 12 z 22

Kod CN

Wyszczególnienie towarów

Kod produktu

– – – – – Przekraczającej 35 % masy, ale nieprzekraczającej 39 % masy – – – – – Przekraczającej 39 % masy – – Przekraczającej 45 % masy: 0401 30 91 – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów: – – – – O zawartości tłuszczu: – – – – – Nieprzekraczającej 68 % masy – – – – – Przekraczającej 68 % masy 0401 30 99 – – – Pozostałe: – – – – O zawartości tłuszczu: – – – – – Nieprzekraczającej 68 % masy – – – – – Przekraczającej 68 % masy 0402 ex 0402 10 Mleko i śmietana, zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego (8): – W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1,5% masy (11): – – Niezawierające dodatku cukru ani innego środka słodzącego (13): 0402 10 11 0402 10 19 – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg – – – Pozostałe – – Pozostałe (14): 0402 10 91 0402 10 99 – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg – – – Pozostałe – W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu przekraczającej 1,5 % masy (11): ex 0402 21 – – Niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego (13): – – – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 27 % masy: 0402 21 11 – – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg: – – – – – O zawartości tłuszczu: – – – – – – Nieprzekraczającej 11 % masy – – – – – – Przekraczającej 11 % masy, ale nieprzekraczającej 17 % masy – – – – – – Przekraczającej 17 % masy, ale nieprzekraczającej 25 % masy – – – – – – Przekraczającej 25 % masy – – – – Pozostałe: 0402 21 17 0402 21 19 – – – – – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 11 % masy – – – – – O zawartości tłuszczu przekraczającej 11 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy: – – – – – – Nieprzekraczającej 17 % masy – – – – – – Przekraczającej 17 % masy, ale nieprzekraczającej 25 % masy – – – – – – Przekraczającej 25 % masy


0401 30 39 9400 0401 30 39 9700

0401 30 91 9100 0401 30 91 9500

0401 30 99 9100 0401 30 99 9500

0402 10 11 9000 0402 10 19 9000

0402 10 91 9000 0402 10 99 9000

0402 21 11 9200 0402 21 11 9300 0402 21 11 9500 0402 21 11 9900

0402 21 17 9000

0402 21 19 9300 0402 21 19 9500 0402 21 19 9900

29.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 343/41

Kod CN

Wyszczególnienie towarów

Kod produktu

– – – O zawartości tłuszczu przekraczającej 27 % masy: 0402 21 91 – – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg: – – – – – O zawartości tłuszczu: – – – – – – Nieprzekraczającej 28 % masy – – – – – – Przekraczającej 28 % masy, ale nieprzekraczającej 29 % masy – – – – – – Przekraczającej 29 % masy, ale nieprzekraczającej 45 % masy – – – – – – Przekraczającej 45 % masy 0402 21 99 – – – – Pozostałe: – – – – – O zawartości tłuszczu: – – – – – – Nieprzekraczającej 28 % masy – – – – – – Przekraczającej 28 % masy, ale nieprzekraczającej 29 % masy – – – – – – Przekraczającej 29 % masy, ale nieprzekraczającej 41 % masy – – – – – – Przekraczającej 41 % masy, ale nieprzekraczającej 45 % masy – – – – – – Przekraczającej 45 % masy, ale nieprzekraczającej 59 % masy – – – – – – Przekraczającej 59 % masy, ale nieprzekraczającej 69 % masy – – – – – – Przekraczającej 69 % masy, ale nieprzekraczającej 79 % masy – – – – – – Przekraczającej 79 % masy ex 0402 29 – – – Pozostałe (14): – – – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 27 % masy: – – – – Pozostałe: 0402 29 15 – – – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg: – – – – – – O zawartości tłuszczu: – – – – – – – Nieprzekraczającej 11 % masy – – – – – – – Przekraczającej 11 % masy, ale nieprzekraczającej 17 % masy – – – – – – – Przekraczającej 17 % masy, ale nieprzekraczającej 25 % masy – – – – – – – Przekraczającej 25 % masy 0402 29 19 – – – – – Pozostałe: – – – – – – O zawartości tłuszczu: – – – – – – – Przekraczającej 11 % masy, ale nieprzekraczającej 17 % masy – – – – – – – Przekraczającej 17 % masy, ale nieprzekraczającej 25 % masy – – – – – – – Przekraczającej 25 % masy – – – O zawartości tłuszczu przekraczającej 27 % masy: 0402 29 91 – – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg 0402 29 91 9000 0402 29 19 9300 0402 29 19 9500 0402 29 19 9900 0402 29 15 9200 0402 29 15 9300 0402 29 15 9500 0402 29 15 9900 0402 21 99 9100 0402 21 99 9200 0402 21 99 9300 0402 21 99 9400 0402 21 99 9500 0402 21 99 9600 0402 21 99 9700 0402 21 99 9900 0402 21 91 9100 0402 21 91 9200 0402 21 91 9350 0402 21 91 9500

L 343/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 343 POZ 17 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L343 - 78 z 201029.12.2010

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniająca decyzję EBC/2009/25 dotyczącą zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2010 r. (EBC/2010/32)

 • Dz. U. L343 - 76 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1262/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 462/2010, (UE) nr 463/2010 oraz (UE) nr 464/2010 w odniesieniu do terminu zakończenia przetargu na obniżenie należności przywozowych na przywóz kukurydzy do Hiszpanii i Portugalii oraz sorgo do Hiszpanii, na rok kontyngentowy 2010, oraz w odniesieniu do daty wygaśnięcia przedmiotowych rozporządzeń

 • Dz. U. L343 - 57 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1261/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. nakładające tymczasowe cło wyrównawcze na przywóz niektórych sztab ze stali nierdzewnej pochodzących z Indii

 • Dz. U. L343 - 10 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1259/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie wzmocnionej współpracy w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodu i separacji prawnej

 • Dz. U. L343 - 6 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1258/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. ustalające na rok połowowy 2011 ceny orientacyjne oraz unijne ceny producenta na niektóre produkty rybołówstwa na mocy rozporządzenia (WE) nr 104/2000

 • Dz. U. L343 - 5 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1257/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. przedłużające obowiązywanie tymczasowych środków wprowadzonych rozporządzeniem (WE) nr 920/2005 stanowiących odstępstwo od przepisów rozporządzenia nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz rozporządzenia nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

 • Dz. U. L343 - 2 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1256/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. ustalające uprawnienia do połowów w odniesieniu do niektórych stad ryb, mające zastosowanie na Morzu Czarnym w 2011 roku

 • Dz. U. L343 - 1 z 201029.12.2010

  Informacja o dacie wejścia w życie umowy między Unią Europejską a Japonią o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.