Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 343 POZ 17 - Strona 13

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1260/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie publikacji na 2011 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych ustanowionej rozporządzeniem (EWG) nr 3846/87

Data ogłoszenia:2010-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 343 POZ 17 - Strona 13

Strona 13 z 22

Kod CN

Wyszczególnienie towarów

Kod produktu

0402 29 99

– – – – Pozostałe: – – – – – O zawartości tłuszczu: – – – – – – Nieprzekraczającej 41 % masy – – – – – – Przekraczającej 41 % masy – Pozostałe: 0402 29 99 9100 0402 29 99 9500

0402 91 0402 91 10

– – – Niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego (13): – – – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 8 % masy: – – – – O zawartości suchej masy mlecznej beztłuszczowej 15 % masy lub większej i o zawartości tłuszczu przekraczającej 7,4 % masy 0402 91 10 9370


0402 91 30

– – – O zawartości tłuszczu przekraczającej 8 % masy, ale nieprzekraczającej 10 % masy: – – – – O zawartości suchej masy mlecznej beztłuszczowej 15 % masy lub większej – – – O zawartości tłuszczu przekraczającej 45 % masy: 0402 91 30 9300

0402 91 99 0402 99 0402 99 10

– – – – Pozostałe – – Pozostałe (14): – – – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 9,5 % masy: – – – – O zawartości sacharozy 40 % masy lub większej, o zawartości suchej masy mlecznej beztłusz­ czowej 15 % lub większej i o zawartości tłuszczu przekraczającej 6,9 % masy – – – O zawartości tłuszczu przekraczającej 9,5 % masy, ale nieprzekraczającej 45 % masy:

0402 91 99 9000

0402 99 10 9350

0402 99 31

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg: – – – – – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 21 % masy: – – – – – – O zawartości sacharozy 40 % masy lub większej i o zawartości suchej masy mlecznej beztłusz­ czowej 15 % masy lub większej – – – – – O zawartości tłuszczu przekraczającej 21 % masy, ale nieprzekraczającej 39 % masy – – – – – O zawartości tłuszczu przekraczającej 39 % masy 0402 99 31 9150 0402 99 31 9300 0402 99 31 9500

0402 99 39

– – – – Pozostałe: – – – – – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 21 % masy, o zawartości sacharozy 40 % masy lub większej i o zawartości suchej masy mlecznej beztłuszczowej 15 % masy lub większej 0402 99 39 9150

ex 0403

Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub aroma­ tycznego lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao: – Pozostałe: – – Niearomatyzowane ani niezawierające dodatku owoców, orzechów lub kakao: – – – W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci (8) (12): – – – – Niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości tłuszczu (1):

ex 0403 90

0403 90 11 0403 90 13

– – – – – Nieprzekraczającej 1,5 % masy – – – – – Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy: – – – – – – Nieprzekraczającej 11 % masy

0403 90 11 9000

0403 90 13 9200

29.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 343/43

Kod CN

Wyszczególnienie towarów

Kod produktu

– – – – – – Przekraczającej 11 % masy, ale nieprzekraczającej 17 % masy – – – – – – Przekraczającej 17 % masy, ale nieprzekraczającej 25 % masy – – – – – – Przekraczającej 25 % masy 0403 90 19 – – – – – Przekraczającej 27 % masy – – – – Pozostałe, o zawartości tłuszczu (4): 0403 90 33 – – – – – Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy: – – – – – – Przekraczającej 11 % masy, ale nieprzekraczającej 25 % masy – – – – – – Przekraczającej 25 % masy – – – Pozostałe: – – – – Niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości tłuszczu (1): 0403 90 51 – – – – – Nieprzekraczającej 3 % masy: – – – – – – Nieprzekraczającej 1,5 % masy 0403 90 59 – – – – – Przekraczającej 6 % masy: – – – – – – Przekraczającej 17 % masy, ale nieprzekraczającej 21 % masy – – – – – – Przekraczającej 21 % masy, ale nieprzekraczającej 35 % masy – – – – – – Przekraczającej 35 % masy, ale nieprzekraczającej 39 % masy – – – – – – Przekraczającej 39 % masy, ale nieprzekraczającej 45 % masy – – – – – – Przekraczającej 45 % masy ex 0404 Serwatka, nawet zagęszczona, lub zawierająca dodatek cukru lub innego środka słodzącego; produkty składające się ze składników naturalnego mleka, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone: – Pozostałe: – – Niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości tłuszczu (1): ex 0404 90 21 – – – Nieprzekraczającej 1,5 % masy: – – – – W proszku lub w granulkach, o zawartości wody nieprzekraczającej 5 % masy i o zawartości białka mleka w suchej masie mlecznej beztłuszczowej: – – – – – 29 % masy lub więcej, ale mniej niż 34 % masy – – – – – 34 % masy lub większej 0404 90 23 – – – Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy (8): – – – – W proszku lub granulkach: – – – – – O zawartości tłuszczu: – – – – – – Nieprzekraczającej 11 % masy – – – – – – Przekraczającej 11 % masy, ale nieprzekraczającej 17 % masy – – – – – – Przekraczającej 17 % masy, ale nieprzekraczającej 25 % masy – – – – – – Przekraczającej 25 % masy

0403 90 13 9300 040390139500 0403 90 13 9900 0403 90 19 9000

0403 90 33 9400 0403 90 33 9900

0403 90 51 9100

0403 90 59 9170 0403 90 59 9310 0403 90 59 9340 0403 90 59 9370 0403 90 59 9510

0404 90

0404 90 21 9120 0404 90 21 9160

0404 90 23 9120 0404 90 23 9130 0404 90 23 9140 0404 90 23 9150

L 343/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 343 POZ 17 - Strona 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L343 - 78 z 201029.12.2010

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniająca decyzję EBC/2009/25 dotyczącą zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2010 r. (EBC/2010/32)

 • Dz. U. L343 - 76 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1262/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 462/2010, (UE) nr 463/2010 oraz (UE) nr 464/2010 w odniesieniu do terminu zakończenia przetargu na obniżenie należności przywozowych na przywóz kukurydzy do Hiszpanii i Portugalii oraz sorgo do Hiszpanii, na rok kontyngentowy 2010, oraz w odniesieniu do daty wygaśnięcia przedmiotowych rozporządzeń

 • Dz. U. L343 - 57 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1261/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. nakładające tymczasowe cło wyrównawcze na przywóz niektórych sztab ze stali nierdzewnej pochodzących z Indii

 • Dz. U. L343 - 10 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1259/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie wzmocnionej współpracy w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodu i separacji prawnej

 • Dz. U. L343 - 6 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1258/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. ustalające na rok połowowy 2011 ceny orientacyjne oraz unijne ceny producenta na niektóre produkty rybołówstwa na mocy rozporządzenia (WE) nr 104/2000

 • Dz. U. L343 - 5 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1257/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. przedłużające obowiązywanie tymczasowych środków wprowadzonych rozporządzeniem (WE) nr 920/2005 stanowiących odstępstwo od przepisów rozporządzenia nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz rozporządzenia nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

 • Dz. U. L343 - 2 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1256/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. ustalające uprawnienia do połowów w odniesieniu do niektórych stad ryb, mające zastosowanie na Morzu Czarnym w 2011 roku

 • Dz. U. L343 - 1 z 201029.12.2010

  Informacja o dacie wejścia w życie umowy między Unią Europejską a Japonią o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.