Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 343 POZ 17 - Strona 14

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1260/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie publikacji na 2011 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych ustanowionej rozporządzeniem (EWG) nr 3846/87

Data ogłoszenia:2010-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 343 POZ 17 - Strona 14

Strona 14 z 22

Kod CN

Wyszczególnienie towarów

Kod produktu

ex 0404 90 29

– – – Przekraczającej 27 % masy (8): – – – – W proszku lub granulkach, o zawartości tłuszczu: – – – – – Nieprzekraczającej 28 % masy – – – – – Przekraczającej 28 % masy, ale nieprzekraczającej 29 % masy – – – – – Przekraczającej 29 % masy, ale nieprzekraczającej 45 % masy – – – – – Przekraczającej 45 % masy – – Pozostałe, o zawartości tłuszczu (4) (8): 0404 90 29 9110 0404 90 29 9115 0404 90 29 9125 0404 90 29 9140


0404 90 81

– – – Nieprzekraczającej 1,5 % masy: – – – – W proszku lub granulkach 0404 90 81 9100

ex 0404 90 83

– – – Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy: – – – – W proszku lub granulkach: – – – – – O zawartości tłuszczu: – – – – – – Nieprzekraczającej 11 % masy – – – – – – Przekraczającej 11 % masy, ale nieprzekraczającej 17 % masy – – – – – – Przekraczającej 17 % masy, ale nieprzekraczającej 25 % masy – – – – – – Przekraczającej 25 % masy – – – – Inne niż w proszku lub granulkach: – – – – – O zawartości sacharozy 40 % masy lub większej, o zawartości suchej masy mlecznej beztłusz­ czowej nieprzekraczającej 15 % masy i o zawartości tłuszczu przekraczającej 6,9 % masy 0404 90 83 9936 0404 90 83 9110 0404 90 83 9130 0404 90 83 9150 0404 90 83 9170

ex 0405 0405 10

Masło i pozostałe tłuszcze oraz oleje otrzymane z mleka; produkty mleczarskie do smarowania: – Masło: – – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 85 % masy: – – – Masło naturalne:

0405 10 11

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg: – – – – – O zawartości tłuszczu: – – – – – – 80 % masy lub większej, ale mniejszej niż 82 % masy – – – – – – 82 % masy lub większej 0405 10 11 9500 0405 10 11 9700

0405 10 19

– – – – Pozostałe: – – – – – O zawartości tłuszczu: – – – – – – 80 % masy lub większej, ale mniejszej niż 82 % masy – – – – – – 82 % masy lub większej 0405 10 19 9500 0405 10 19 9700

0405 10 30

– – – Masło odtwarzane: – – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg: – – – – – O zawartości tłuszczu:

29.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 343/45

Kod CN

Wyszczególnienie towarów

Kod produktu

– – – – – – 80 % masy lub większej, ale mniejszej niż 82 % masy – – – – – – 82 % masy lub większej – – – – Pozostałe: – – – – – O zawartości tłuszczu: – – – – – – 82 % masy lub większej 0405 10 50 – – – Masło z serwatki: – – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg: – – – – – O zawartości tłuszczu: – – – – – – 82 % masy lub większej – – – – Pozostałe: – – – – – O zawartości tłuszczu: – – – – – – 80 % masy lub większej, ale mniejszej niż 82 % masy – – – – – – 82 % masy lub większej 0405 10 90 ex 0405 20 0405 20 90 – – Pozostałe – Produkty mleczarskie do smarowania: – – O zawartości tłuszczu większej niż 75 % masy, ale mniejszej niż 80 % masy: – – – O zawartości tłuszczu: – – – – 75 % masy lub większej, ale mniejszej niż 78 % masy – – – – 78 % masy lub większej 0405 90 0405 90 10 0405 90 90 – Pozostałe: – – O zawartości tłuszczu 99,3 % masy i większej oraz o zawartości wody nieprzekraczającej 0,5 % masy – – Pozostałe

Wymagania dodatkowe przy stosowaniu kodów produktu Kod CN Wyszczególnienie towarów Minimalna zawartość tłuszczu w suchej masie (%)

0405 10 30 9100 0405 10 30 9300

0405 10 30 9700

0405 10 50 9300

0405 10 50 9500 0405 10 50 9700 0405 10 90 9000

0405 20 90 9500 0405 20 90 9700

0405 90 10 9000 0405 90 90 9000

Maksymalna zawartość wody w produkcie (%)

Kod produktu

ex 0406 ex 0406 10 ex 0406 10 20

Ser i twaróg (7) (10): – Ser (niedojrzewający lub niekonserwowany) świeży, włącznie z serem serwatkowym i twaróg: – – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 40 % masy: – – – Ser serwatkowy, z wyjątkiem solonego Ricotta – – – Pozostałe: – – – – O zawartości wody w substancji beztłuszczowej- przekraczającej 47 % masy, ale nieprzekraczającej 72 % masy: 0406 10 20 9100

L 343/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 343 POZ 17 - Strona 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L343 - 78 z 201029.12.2010

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniająca decyzję EBC/2009/25 dotyczącą zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2010 r. (EBC/2010/32)

 • Dz. U. L343 - 76 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1262/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 462/2010, (UE) nr 463/2010 oraz (UE) nr 464/2010 w odniesieniu do terminu zakończenia przetargu na obniżenie należności przywozowych na przywóz kukurydzy do Hiszpanii i Portugalii oraz sorgo do Hiszpanii, na rok kontyngentowy 2010, oraz w odniesieniu do daty wygaśnięcia przedmiotowych rozporządzeń

 • Dz. U. L343 - 57 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1261/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. nakładające tymczasowe cło wyrównawcze na przywóz niektórych sztab ze stali nierdzewnej pochodzących z Indii

 • Dz. U. L343 - 10 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1259/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie wzmocnionej współpracy w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodu i separacji prawnej

 • Dz. U. L343 - 6 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1258/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. ustalające na rok połowowy 2011 ceny orientacyjne oraz unijne ceny producenta na niektóre produkty rybołówstwa na mocy rozporządzenia (WE) nr 104/2000

 • Dz. U. L343 - 5 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1257/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. przedłużające obowiązywanie tymczasowych środków wprowadzonych rozporządzeniem (WE) nr 920/2005 stanowiących odstępstwo od przepisów rozporządzenia nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz rozporządzenia nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

 • Dz. U. L343 - 2 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1256/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. ustalające uprawnienia do połowów w odniesieniu do niektórych stad ryb, mające zastosowanie na Morzu Czarnym w 2011 roku

 • Dz. U. L343 - 1 z 201029.12.2010

  Informacja o dacie wejścia w życie umowy między Unią Europejską a Japonią o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.