Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 343 POZ 17 - Strona 15

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1260/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie publikacji na 2011 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych ustanowionej rozporządzeniem (EWG) nr 3846/87

Data ogłoszenia:2010-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 343 POZ 17 - Strona 15

Strona 15 z 22

Wymagania dodatkowe przy stosowaniu kodów produktu Kod CN Wyszczególnienie towarów Minimalna zawartość tłuszczu w suchej masie (%) Kod produktu

Maksymalna zawartość wody w produkcie (%)

– – – – – Ricotta, solony: – – – – – – Wyprodukowany wyłącznie z mleka owczego – – – – – – Pozostałe – – – – – Twarożek – – – – – Pozostałe: – – – – – – O zawartości tłuszczu w suchej masie: – – – – – – – Mniejszej niż 5 % masy – – – – – – – 5 % masy lub większej, ale mniejszej niż 19 % masy – – – – – – – 19 % masy lub większej, ale mniejszej niż 39 % masy – – – – – – – Pozostałe, o zawartości wody w masie beztłuszczowej: – – – – – – – – Przekraczającej 47 % masy , ale nieprzekraczającej 52 % masy – – – – – – – – Przekraczającej 52 % masy, ale nieprzekraczającej 62 % masy – – – – – – – – Przekraczającej 62 % masy – – – – O zawartości wody w masie beztłuszczowej przekraczającej 72 % masy: – – – – – Ser śmietankowy o zawartości wody w masie beztłuszczowej przekraczającej 77 % masy, ale nieprzekraczającej 83 % masy i o zawartości tłuszczu w suchej masie: – – – – – – 60 % masy lub większej, ale mniejszej niż 69 % masy – – – – – – 69 % masy lub większej – – – – – Pozostałe – – – – Pozostałe ex 0406 20 ex 0406 20 90 – Ser tarty lub proszkowany, wszystkich rodzajów: – – Pozostały: – – – Sery produkowane z serwatki – – – Pozostałe: – – – – O zawartości tłuszczu przekraczającej 20 % masy, o zawartości laktozy mniejszej niż 5 % masy i o zawartości suchej masy: – – – – – 60 % masy lub większej, ale mniejszej niż 80 % masy – – – – – 80 % masy lub większej, ale mniejszej niż 85 % masy – – – – – 85 % masy lub większej, ale mniejszej niż 95 % masy – – – – – 95 % masy lub większej 40 20 15 5 34 30 30 30 0406 20 90 9913 0406 20 90 9915 0406 20 90 9917 0406 20 90 9919 0406 20 90 9100 60 59 60 69 0406 10 20 9830 0406 10 20 9850 0406 10 20 9870 0406 10 20 9900 40 50 39 39 0406 10 20 9640 0406 10 20 9650 0406 10 20 9660 60 60 57 5 19 0406 10 20 9610 0406 10 20 9620 0406 10 20 9630 55 55 60 45 39 0406 10 20 9230 0406 10 20 9290 0406 10 20 9300


29.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 343/47

Wymagania dodatkowe przy stosowaniu kodów produktu Kod CN Wyszczególnienie towarów Maksymalna zawartość wody w produkcie (%) Minimalna zawartość tłuszczu w suchej masie (%) Kod produktu

– – – – Pozostałe ex 0406 30 – Ser przetworzony (ser topiony), nietarty lub nieproszkowany: – – Pozostały: – – – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 36 % masy i o zawar­ tości tłuszczu w suchej masie: ex 0406 30 31 – – – – Nieprzekraczającej 48 % masy: – – – – – O zawartości suchej masy: – – – – – – 40 % masy lub większej, ale mniejszej niż 43 % masy i o zawartości tłuszczu w suchej masie: – – – – – – – Mniejszej niż 20 % masy – – – – – – – 20 % masy lub większej – – – – – – 43 % masy lub większej i o zawartości tłuszczu w suchej masie: – – – – – – – Mniejszej niż 20 % masy – – – – – – – 20 % masy lub większej, ale mniejszej niż 40 % masy – – – – – – – 40 % masy lub większej ex 0406 30 39 – – – – Przekraczającej 48 % masy: – – – – – O zawartości suchej masy: – – – – – – 40 % masy lub większej, ale mniejszej niż 43 % masy – – – – – – 43 % masy lub większej, ale mniejszej niż 46 % masy – – – – – – 46 % masy lub większej i o zawartości tłuszczu w suchej masie: – – – – – – – Mniej niż 55 % masy – – – – – – – 55 % masy lub większej ex 0406 30 90 ex 0406 40 ex 0406 40 50 ex 0406 40 90 ex 0406 90 – – – O zawartości tłuszczu przekraczającej 36 % masy – Ser z przerostami niebieskiej pleśni i pozostały ser zawierający prze­ rosty otrzymywane z użyciem Penicillium roqueforti: – – Gorgonzola – – Pozostały – Pozostałe sery: – – Pozostałe: ex 0406 90 13 ex 0406 90 15 – – – Emmentaler – – – Gruyère, Sbrinz: – – – – Gruyère ex 0406 90 17 – – – Bergkäse, Appenzell: 38 45 40 45 53 50 48 40 54 54 54 48 55 79 60 57 48 48 57 57 57 20 40 60 60 20

0406 20 90 9990

0406 30 31 9710 0406 30 31 9730

0406 30 31 9910 0406 30 31 9930 0406 30 31 9950

0406 30 39 9500 0406 30 39 9700

0406 30 39 9930 0406 30 39 9950 0406 30 90 9000

0406 40 50 9000 0406 40 90 9000

0406 90 13 9000

0406 90 15 9100

L 343/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 343 POZ 17 - Strona 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L343 - 78 z 201029.12.2010

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniająca decyzję EBC/2009/25 dotyczącą zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2010 r. (EBC/2010/32)

 • Dz. U. L343 - 76 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1262/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 462/2010, (UE) nr 463/2010 oraz (UE) nr 464/2010 w odniesieniu do terminu zakończenia przetargu na obniżenie należności przywozowych na przywóz kukurydzy do Hiszpanii i Portugalii oraz sorgo do Hiszpanii, na rok kontyngentowy 2010, oraz w odniesieniu do daty wygaśnięcia przedmiotowych rozporządzeń

 • Dz. U. L343 - 57 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1261/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. nakładające tymczasowe cło wyrównawcze na przywóz niektórych sztab ze stali nierdzewnej pochodzących z Indii

 • Dz. U. L343 - 10 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1259/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie wzmocnionej współpracy w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodu i separacji prawnej

 • Dz. U. L343 - 6 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1258/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. ustalające na rok połowowy 2011 ceny orientacyjne oraz unijne ceny producenta na niektóre produkty rybołówstwa na mocy rozporządzenia (WE) nr 104/2000

 • Dz. U. L343 - 5 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1257/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. przedłużające obowiązywanie tymczasowych środków wprowadzonych rozporządzeniem (WE) nr 920/2005 stanowiących odstępstwo od przepisów rozporządzenia nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz rozporządzenia nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

 • Dz. U. L343 - 2 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1256/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. ustalające uprawnienia do połowów w odniesieniu do niektórych stad ryb, mające zastosowanie na Morzu Czarnym w 2011 roku

 • Dz. U. L343 - 1 z 201029.12.2010

  Informacja o dacie wejścia w życie umowy między Unią Europejską a Japonią o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.