Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 343 POZ 17 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1260/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie publikacji na 2011 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych ustanowionej rozporządzeniem (EWG) nr 3846/87

Data ogłoszenia:2010-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 343 POZ 17 - Strona 2

Strona 2 z 22

2. Ryż i ryż łamany

Kod CN Wyszczególnienie towarów Kod produktu

1006 1006 20

Ryż: – Ryż łuskany (brązowy): – – Parzony

1006 20 11 1006 20 13

– – – Okrągłoziarnisty – – – Średnioziarnisty – – – Długoziarnisty

1006 20 11 9000 1006 20 13 9000

1006 20 15 1006 20 17

– – – – O stosunku długości do szerokości większym niż 2, ale mniejszym niż 3 – – – – O stosunku długości do szerokości równym 3 lub większym niż 3 – – Pozostały:


1006 20 15 9000 1006 20 17 9000

1006 20 92 1006 20 94

– – – Okrągłoziarnisty – – – Średnioziarnisty – – – Długoziarnisty:

1006 20 92 9000 1006 20 94 9000

1006 20 96 1006 20 98 1006 30

– – – – O stosunku długości do szerokości większym niż 2, ale mniejszym niż 3 – – – – O stosunku długości do szerokości równym 3 lub większym niż 3 – Ryż częściowo lub całkowicie bielony, nawet polerowany, lub glazurowany: – – Ryż półbielony – – – Parzony

1006 20 96 9000 1006 20 98 9000

1006 30 21 1006 30 23

– – – – Okrągłoziarnisty – – – – Średnioziarnisty – – – – Długoziarnisty:

1006 30 21 9000 1006 30 23 9000

1006 30 25 1006 30 27

– – – – – O stosunku długości do szerokości większym niż 2, ale mniejszym niż 3 – – – – – O stosunku długości do szerokości równym 3 lub większym niż 3 – – – Pozostały:

1006 30 25 9000 1006 30 27 9000

1006 30 42 1006 30 44

– – – – Okrągłoziarnisty – – – – Średnioziarnisty – – – – Długoziarnisty:

1006 30 42 9000 1006 30 44 9000

1006 30 46 1006 30 48

– – – – – O stosunku długości do szerokości większym niż 2, ale mniejszym niż 3 – – – – – O stosunku długości do szerokości równym 3 lub większym niż 3 – – Ryż całkowicie bielony: – – – Parzony:

1006 30 46 9000 1006 30 48 9000

1006 30 61

– – – – Okrągłoziarnisty: – – – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 5 kg – – – – – Pozostały 1006 30 61 9100 1006 30 61 9900

29.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 343/21

Kod CN

Wyszczególnienie towarów

Kod produktu

1006 30 63

– – – – Średnioziarnisty: – – – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 5 kg – – – – – Pozostały – – – – Długoziarnisty: 1006 30 63 9100 1006 30 63 9900

1006 30 65

– – – – – O stosunku długości do szerokości większym niż 2, ale mniejszym niż 3: – – – – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 5 kg – – – – – – Pozostały 1006 30 65 9100 1006 30 65 9900

1006 30 67

– – – – – O stosunku długości do szerokości równym 3 lub większym niż 3: – – – – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 5 kg – – – – – – Pozostały – – – Pozostały: 1006 30 67 9100 1006 30 67 9900

1006 30 92

– – – – Okrągłoziarnisty: – – – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 5 kg – – – – – Pozostały 1006 30 92 9100 1006 30 92 9900

1006 30 94

– – – – Średnioziarnisty: – – – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 5 kg – – – – – Pozostały – – – – Długoziarnisty: 1006 30 94 9100 1006 30 94 9900

1006 30 96

– – – – – O stosunku długości do szerokości większym niż 2, ale mniejszym niż 3: – – – – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 5 kg – – – – – – Pozostały 1006 30 96 9100 1006 30 96 9900

1006 30 98

– – – – – O stosunku długości do szerokości równym 3 lub większym niż 3: – – – – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 5 kg – – – – – – Pozostały 1006 30 98 9100 1006 30 98 9900 1006 40 00 9000

1006 40 00

– Ryż łamany

L 343/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 343 POZ 17 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L343 - 78 z 201029.12.2010

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniająca decyzję EBC/2009/25 dotyczącą zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2010 r. (EBC/2010/32)

 • Dz. U. L343 - 76 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1262/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 462/2010, (UE) nr 463/2010 oraz (UE) nr 464/2010 w odniesieniu do terminu zakończenia przetargu na obniżenie należności przywozowych na przywóz kukurydzy do Hiszpanii i Portugalii oraz sorgo do Hiszpanii, na rok kontyngentowy 2010, oraz w odniesieniu do daty wygaśnięcia przedmiotowych rozporządzeń

 • Dz. U. L343 - 57 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1261/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. nakładające tymczasowe cło wyrównawcze na przywóz niektórych sztab ze stali nierdzewnej pochodzących z Indii

 • Dz. U. L343 - 10 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1259/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie wzmocnionej współpracy w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodu i separacji prawnej

 • Dz. U. L343 - 6 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1258/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. ustalające na rok połowowy 2011 ceny orientacyjne oraz unijne ceny producenta na niektóre produkty rybołówstwa na mocy rozporządzenia (WE) nr 104/2000

 • Dz. U. L343 - 5 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1257/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. przedłużające obowiązywanie tymczasowych środków wprowadzonych rozporządzeniem (WE) nr 920/2005 stanowiących odstępstwo od przepisów rozporządzenia nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz rozporządzenia nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

 • Dz. U. L343 - 2 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1256/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. ustalające uprawnienia do połowów w odniesieniu do niektórych stad ryb, mające zastosowanie na Morzu Czarnym w 2011 roku

 • Dz. U. L343 - 1 z 201029.12.2010

  Informacja o dacie wejścia w życie umowy między Unią Europejską a Japonią o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.