Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 343 POZ 17 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1260/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie publikacji na 2011 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych ustanowionej rozporządzeniem (EWG) nr 3846/87

Data ogłoszenia:2010-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 343 POZ 17 - Strona 4

Strona 4 z 22

Kod CN

Wyszczególnienie towarów

Kod produktu

ex 1104 22 30

– – – Łuszczone i krojone lub śrutowane (»Grütze« lub »grutten«): – – – – O zawartości popiołu, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 2,3 % masy, o zawartości okrywy nieprzekraczającej 0,1 %, o wilgotności nieprzekraczającej 11 % i której peroksydaza jest praktycznie nieaktywna, zgodnie z definicją podaną w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 508/ 2008 8 (1) 1104 22 30 9100


ex 1104 23 ex 1104 23 10

– – Z kukurydzy: – – – Łuszczone (łuskane lub obierane), nawet krojone lub śrutowane: – – – – O zawartości tłuszczu, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 0,9 % masy i o zawartości surowego błonnika, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 0,6 % masy, (»Grütze« lub »grutten«) zgodnie z definicją podaną w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 508/2008 (1) (3) – – – – O zawartości tłuszczu, w odniesieniu do suchej masy, przekraczającej 0,9 % ale nieprzekraczającej 1,3 % masy i o zawartości surowego błonnika, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 0,8 % masy, (»Grütze« lub »grutten«), zgodnie z definicją podaną w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 508/2008 (1) (3) 1104 23 10 9100

1104 23 10 9300

1104 29

– – Z pozostałych zbóż: – – – Z jęczmienia:

ex 1104 29 01

– – – – Łuszczone (łuskane lub obierane): – – – – – O zawartości popiołu, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 1 % masy i o zawartości surowego błonnika, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 0,9 % masy, zgodnie z definicją podaną w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 508/2008 (1) 1104 29 01 9100

ex 1104 29 03

– – – – Łuszczone i krojone lub śrutowane (»Grütze« lub »grutten«): – – – – – O zawartości popiołu, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 1 % masy i o zawartości surowego błonnika, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 0,9 % masy, zgodnie z definicją podaną w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 508/2008 (1) 1104 29 03 9100

ex 1104 29 05

– – – – Perełkowane: – – – – – O zawartości popiołu, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 1 % masy (bez talku): – – – – – – Pierwsza kategoria zgodnie z definicją podaną w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 508/ 2008 (1) – – – – – – Druga kategoria zgodnie z definicją podaną w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 508/ 2008 (1) – – – Pozostałe: – – – – Łuszczone (łuskane lub obierane), nawet krojone lub śrutowane: 1104 29 05 9100 1104 29 05 9300

ex 1104 29 11

– – – – – Z pszenicy: Niekrojone ani nieśrutowane, zgodnie z definicją podaną w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 508/2008 (1) – – – – Obrobione wyłącznie przez śrutowanie

1104 29 11 9000

1104 29 51 1104 29 55 1104 30 1104 30 10 1104 30 90 1107

– – – – – Z pszenicy – – – – – Z żyta – Zarodki zbóż, całe, miażdżone, płatkowane lub mielone: – – Z pszenicy – – Z pozostałych zbóż Słód, nawet palony:

1104 29 51 9000 1104 29 55 9000

1104 30 10 9000 1104 30 90 9000

29.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 343/25

Kod CN

Wyszczególnienie towarów

Kod produktu

1107 10

– Niepalony: – – Z pszenicy:

1107 10 11 1107 10 19

– – – W postaci mąki – – – Pozostały – – Pozostały

1107 10 11 9000 1107 10 19 9000

1107 10 91 1107 10 99 1107 20 00 ex 1108

– – – W postaci mąki – – – Pozostały – Palony Skrobie; inulina: – Skrobie (4):

1107 10 91 9000 1107 10 99 9000 1107 20 00 9000

ex 1108 11 00

– – Skrobia pszenna: – – – O zawartości suchej masy nie mniejszej niż 87 % i o czystości w suchej masie nie mniejszej niż 97 % – – – O zawartości suchej masy nie mniejszej niż 84 %, ale mniejszej niż 87 % i o czystości w suchej masie nie mniejszej niż 97 % (5) 1108 11 00 9200 1108 11 00 9300

ex 1108 12 00

– – Skrobia kukurydziana: – – – O zawartości suchej masy nie mniejszej niż 87 % i o czystości w suchej masie nie mniejszej niż 97 % – – – O zawartości suchej masy nie mniejszej niż 84 %, ale mniejszej niż 87 % i o czystości w suchej masie nie mniejszej niż 97 % (5) 1108 12 00 9200 1108 13 00 9300

ex 1108 13 00

– – Skrobia ziemniaczana: – – – O zawartości suchej masy nie mniejszej niż 80 % i o czystości w suchej masie nie mniejszej niż 97 % – – – O zawartości suchej masy nie mniejszej niż 77 %, ale mniejszej niż 80 % i o czystości w suchej masie nie mniejszej niż 97 % (5) 1108 13 00 9200 1108 13 00 9300

ex 1108 19 ex 1108 19 10

– – Pozostałe skrobie: – – – Skrobia z ryżu: – – – – O zawartości suchej masy nie mniejszej niż 87 % i o czystości w suchej masie nie mniejszej niż 97 % – – – – O zawartości suchej masy nie mniejszej niż 84 %, ale mniejszej niż 87 % i o czystości w suchej masie nie mniejszej niż 97 % (5) 1108 19 10 9200 1108 19 10 9300

ex 1109 00 00

Gluten pszenny, nawet suszony: – Suszony gluten pszenny o zawartości białka, w odniesieniu do suchej masy, 82 % masy lub więcej (N × 6,25) 1109 00 00 9100

ex 1702

Pozostałe cukry włącznie z chemicznie czystymi: laktozą, maltozą, glukozą i fruktozą, w postaci stałej; syropy cukrowe niezawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących; miód sztuczny, nawet zmieszany z miodem naturalnym; karmel: – Glukoza i syrop glukozowy, niezawierające fruktozy lub zawierające w stanie suchym mniej niż 20 % masy fruktozy – – Pozostałe

ex 1702 30

1702 30 50 1702 30 90

– – – W postaci białego, krystalicznego proszku, nawet aglomerowanego – – – Pozostałe (6)

1702 30 50 9000 1702 30 90 9000

L 343/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 343 POZ 17 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L343 - 78 z 201029.12.2010

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniająca decyzję EBC/2009/25 dotyczącą zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2010 r. (EBC/2010/32)

 • Dz. U. L343 - 76 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1262/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 462/2010, (UE) nr 463/2010 oraz (UE) nr 464/2010 w odniesieniu do terminu zakończenia przetargu na obniżenie należności przywozowych na przywóz kukurydzy do Hiszpanii i Portugalii oraz sorgo do Hiszpanii, na rok kontyngentowy 2010, oraz w odniesieniu do daty wygaśnięcia przedmiotowych rozporządzeń

 • Dz. U. L343 - 57 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1261/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. nakładające tymczasowe cło wyrównawcze na przywóz niektórych sztab ze stali nierdzewnej pochodzących z Indii

 • Dz. U. L343 - 10 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1259/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie wzmocnionej współpracy w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodu i separacji prawnej

 • Dz. U. L343 - 6 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1258/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. ustalające na rok połowowy 2011 ceny orientacyjne oraz unijne ceny producenta na niektóre produkty rybołówstwa na mocy rozporządzenia (WE) nr 104/2000

 • Dz. U. L343 - 5 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1257/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. przedłużające obowiązywanie tymczasowych środków wprowadzonych rozporządzeniem (WE) nr 920/2005 stanowiących odstępstwo od przepisów rozporządzenia nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz rozporządzenia nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

 • Dz. U. L343 - 2 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1256/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. ustalające uprawnienia do połowów w odniesieniu do niektórych stad ryb, mające zastosowanie na Morzu Czarnym w 2011 roku

 • Dz. U. L343 - 1 z 201029.12.2010

  Informacja o dacie wejścia w życie umowy między Unią Europejską a Japonią o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.