Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 343 POZ 17 - Strona 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1260/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie publikacji na 2011 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych ustanowionej rozporządzeniem (EWG) nr 3846/87

Data ogłoszenia:2010-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 343 POZ 17 - Strona 7

Strona 7 z 22

Kod CN

Wyszczególnienie towarów

Kod produktu

ex 0202 20 0202 20 10 0202 20 30 0202 20 50

– Pozostałe kawałki mięsa, z kośćmi: – – Ćwierci »kompensowane« – – Ćwierci przednie nierozdzielone lub rozdzielone – – Ćwierci tylne nierozdzielone lub rozdzielone: – – – Z maksymalną liczbą ośmiu żeber lub ośmiu par żeber – – – Z więcej niż ośmioma żebrami lub ośmioma parami żeber 0202 20 50 9100 0202 20 50 9900 0202 20 10 9000 0202 20 30 9000


ex 0202 20 90

– – Pozostałe: – – – O masie kości nieprzekraczającej jednej trzeciej masy kawałka 0202 20 90 9100

0202 30 0202 30 90

– Bez kości: – – Pozostałe: – – – Kawałki bez kości eksportowane do Stanów Zjednoczonych Ameryki na warunkach ustanowionych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1643/2006 (3) lub do Kanady na warunkach ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 1041/2008 (4) – – – Pozostałe, włączając mięso mielone, o średniej zawartości chudej wołowiny (z wyłączeniem tłuszczu) 78 % lub większej (6) – – – Pozostałe 0202 30 90 9100

0202 30 90 9200 0202 30 90 9900

0206 0206 10

Jadalne podroby z bydła, świń, owiec, kóz, koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone: – Z bydła, świeże lub schłodzone: – – Pozostałe:

0206 10 95

– – – Przepona gruba i przepona cienka – Z bydła, zamrożone:

0206 10 95 9000

0206 29

– – Pozostałe: – – – Pozostałe:

0206 29 91 ex 0210 ex 0210 20 ex 0210 20 90

– – – – Przepona gruba i przepona cienka Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki, z mięsa lub podrobów: – Mięso z bydła: – – Bez kości: – – – Solone i suszone

0206 29 91 9000

0210 20 90 9100

ex 1602 ex 1602 50

Pozostałe mięso, podroby lub krew, przetworzone lub zakonserwowane: – Z bydła: – – Pozostałe:

ex 1602 50 31

– – – Wołowina peklowana (»corned beef«), w opakowaniach hermetycznych, niezawierająca innego mięsa niż z bydła: – – – – O stosunku kolagenu do białka nie większym niż 0,35 (7) i zawierająca następujący odsetek mięsa wołowego (z wyłączeniem podrobów i tłuszczu): – – – – – 90 % masy lub większy: – – – – – – Produkty spełniające warunki określone w rozporządzeniu (WE) nr 1731/2006 (5) 1602 50 31 9125

29.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 343/31

Kod CN

Wyszczególnienie towarów

Kod produktu

– – – – – 80 % masy lub większy, ale mniejszy niż 90 % masy: – – – – – – Produkty spełniające warunki określone w rozporządzeniu (WE) nr 1731/2006 (5) ex 1602 50 95 – – – Pozostałe w opakowaniach hermetycznych: – – – – Niezawierające innego mięsa niż z bydła: – – – – – O stosunku kolagenu do białka nie większym niż 0,35 (7) i zawierające następujący odsetek mięsa wołowego (z wyłączeniem podrobów i tłuszczu): – – – – – – 90 % masy lub większy: – – – – – – – Produkty spełniające warunki określone w rozporządzeniu (WE) nr 1731/2006 (5) – – – – – – 80 % masy lub większej, ale mniejszej niż 90 % masy: – – – – – – – Produkty spełniające warunki określone w rozporządzeniu (WE) nr 1731/2006 (5) 1602 50 95 9325 1602 50 95 9125 1602 50 31 9325

(1) Objęcie tą podpozycją jest uzależnione od przedłożenia zaświadczenia występującego w Załączniku do rozporządzenia Komisji (WE) nr 433/2007 (Dz.U. L 104 z 21.4.2007, s. 3). (2) Przyznanie refundacji jest uzależnione od przestrzegania warunków ustanowionych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1359/2007 (Dz.U. L 304 z 22.11.2007, s. 21) oraz, gdzie stosowne, w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1741/2006 (Dz.U. L 329 z 25.11.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 343 POZ 17 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L343 - 78 z 201029.12.2010

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniająca decyzję EBC/2009/25 dotyczącą zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2010 r. (EBC/2010/32)

 • Dz. U. L343 - 76 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1262/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 462/2010, (UE) nr 463/2010 oraz (UE) nr 464/2010 w odniesieniu do terminu zakończenia przetargu na obniżenie należności przywozowych na przywóz kukurydzy do Hiszpanii i Portugalii oraz sorgo do Hiszpanii, na rok kontyngentowy 2010, oraz w odniesieniu do daty wygaśnięcia przedmiotowych rozporządzeń

 • Dz. U. L343 - 57 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1261/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. nakładające tymczasowe cło wyrównawcze na przywóz niektórych sztab ze stali nierdzewnej pochodzących z Indii

 • Dz. U. L343 - 10 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1259/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie wzmocnionej współpracy w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodu i separacji prawnej

 • Dz. U. L343 - 6 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1258/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. ustalające na rok połowowy 2011 ceny orientacyjne oraz unijne ceny producenta na niektóre produkty rybołówstwa na mocy rozporządzenia (WE) nr 104/2000

 • Dz. U. L343 - 5 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1257/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. przedłużające obowiązywanie tymczasowych środków wprowadzonych rozporządzeniem (WE) nr 920/2005 stanowiących odstępstwo od przepisów rozporządzenia nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz rozporządzenia nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

 • Dz. U. L343 - 2 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1256/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. ustalające uprawnienia do połowów w odniesieniu do niektórych stad ryb, mające zastosowanie na Morzu Czarnym w 2011 roku

 • Dz. U. L343 - 1 z 201029.12.2010

  Informacja o dacie wejścia w życie umowy między Unią Europejską a Japonią o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.