Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 343 POZ 17 - Strona 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1260/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie publikacji na 2011 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych ustanowionej rozporządzeniem (EWG) nr 3846/87

Data ogłoszenia:2010-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 343 POZ 17 - Strona 8

Strona 8 z 22

2006, s. 7). (3) Dz.U. L 308 z 8.11.2006, s. 7. (4) Dz.U. L 281 z 24.10.2008, s 3. (5) Dz.U. L 325 z 24.11.2006 s. 12. (6) Zawartość mięsa chudego z wyłączeniem tłuszczu oznacza się zgodnie z procedurą opisaną w Załączniku do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2429/86 (Dz.U. L 210 z 1.8.1986, s. 39). Określenie »zawartość średnia« odnosi się do ilości próbki, której definicję przedstawiono w art. 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 765/2002 (Dz.U. L 117 z 4.5.2002, s. 6). Próbkę pobiera się z tej części przesyłki, która przedstawia największe ryzyko. (7) Określanie zawartości kolagenu: Zawartość kolagenu zostaje uwzględniona w celu oznaczenia zawartości hydroksyproliny pomnożonej przez współczynnik 8. Zawartość hydroksyproliny musi być oznaczona zgodnie z metodą ISO 3496-1978.


L 343/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2010

6. Wieprzowina

Kod CN Wyszczególnienie towarów Kod produktu

ex 0103

Świnie żywe: – Pozostałe:

ex 0103 91 0103 91 10 ex 0103 92

– – O masie mniejszej niż 50 kg: – – – Gatunki domowe – – O masie 50 kg lub większej: – – – Gatunki domowe: 0103 91 10 9000

0103 92 19 ex 0203

– – – – Pozostałe Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone: – Świeże lub schłodzone:

0103 92 19 9000

ex 0203 11 0203 11 10 ex 0203 12

– – Tusze i półtusze: – – – Ze świń domowych (12) – – Szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi: – – – Ze świń domowych: 0203 11 10 9000

ex 0203 12 11

– – – – Szynki i ich kawałki: – – – – – O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 25 % masy 0203 12 11 9100

ex 0203 12 19

– – – – Łopatki i ich kawałki (13): – – – – – O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 25 % masy 0203 12 19 9100

ex 0203 19

– – Pozostałe: – – – Ze świń domowych:

ex 0203 19 11

– – – – Przodki i ich kawałki (14): – – – – – O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 25 % masy 0203 19 11 9100

ex 0203 19 13

– – – – Schaby i ich kawałki, z kośćmi: – – – – – O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 25 % masy 0203 19 13 9100

ex 0203 19 15

– – – – Boczek i jego kawałki: – – – – – O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 15 % masy – – – – Pozostałe: 0203 19 15 9100

ex 0203 19 55

– – – – – Bez kości: – – – – – – Szynki, przodki, łopatki lub schaby, i ich kawałki (1) (11) (13) (14) (15) – – – – – – Boczek i jego kawałki, o łącznej zawartości tkanki chrzęstnej mniejszej niż 15 % masy (1) (11) – Zamrożone: 0203 19 55 9110 0203 19 55 9310

ex 0203 21 0203 21 10 ex 0203 22

– – Tusze i półtusze: – – – Ze świń domowych (12) – – Szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi: 0203 21 10 9000

29.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 343/33

Kod CN

Wyszczególnienie towarów

Kod produktu

– – – Ze świń domowych: ex 0203 22 11 – – – – Szynki i ich kawałki: – – – – – O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 25 % masy ex 0203 22 19 – – – – Łopatki i ich kawałki (13): – – – – – O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 25 % masy ex 0203 29 – – Pozostałe: – – – Ze świń domowych: ex 0203 29 11 – – – – Przodki i ich kawałki (14): – – – – – O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 25 % masy ex 0203 29 13 – – – – Schaby i ich kawałki, z kośćmi: – – – – – O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 25 % masy ex 0203 29 15 – – – – Boczek i jego kawałki: – – – – – O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 15 % masy – – – – Pozostałe: ex 0203 29 55 – – – – – Bez kości: – – – – – – Szynki, przodki, łopatki, i ich kawałki (1) (13) (14) (15) (16) ex 0210 Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki, z mięsa lub podrobów: – Mięso ze świń ex 0210 11 – – Szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi – – – Ze świń domowych – – – – Solone lub w solance ex 0210 11 11 – – – – – Szynki i ich kawałki – – – – – – O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 25 % masy – – – – Suszone lub wędzone ex 0210 11 31 – – – – – Szynki i ich kawałki – – – – – – »Prosciutto di Parma«, »Prosciutto di San Daniele« (2): – – – – – – – O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 25% masy – – – – – – Pozostałe: – – – – – – – O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 25 % masy ex 0210 12 – – Boczek i jego kawałki: – – – Ze świń domowych: ex 0210 12 11 – – – – Solony lub w solance: – – – – – O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 15 % masy 0210 12 11 9100 0210 11 31 9910 0210 11 31 9110 0210 11 11 9100 0203 29 55 9110 0203 29 15 9100 0203 29 13 9100 0203 29 11 9100 0203 22 19 9100 0203 22 11 9100

L 343/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 343 POZ 17 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L343 - 78 z 201029.12.2010

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniająca decyzję EBC/2009/25 dotyczącą zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2010 r. (EBC/2010/32)

 • Dz. U. L343 - 76 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1262/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 462/2010, (UE) nr 463/2010 oraz (UE) nr 464/2010 w odniesieniu do terminu zakończenia przetargu na obniżenie należności przywozowych na przywóz kukurydzy do Hiszpanii i Portugalii oraz sorgo do Hiszpanii, na rok kontyngentowy 2010, oraz w odniesieniu do daty wygaśnięcia przedmiotowych rozporządzeń

 • Dz. U. L343 - 57 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1261/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. nakładające tymczasowe cło wyrównawcze na przywóz niektórych sztab ze stali nierdzewnej pochodzących z Indii

 • Dz. U. L343 - 10 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1259/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie wzmocnionej współpracy w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodu i separacji prawnej

 • Dz. U. L343 - 6 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1258/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. ustalające na rok połowowy 2011 ceny orientacyjne oraz unijne ceny producenta na niektóre produkty rybołówstwa na mocy rozporządzenia (WE) nr 104/2000

 • Dz. U. L343 - 5 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1257/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. przedłużające obowiązywanie tymczasowych środków wprowadzonych rozporządzeniem (WE) nr 920/2005 stanowiących odstępstwo od przepisów rozporządzenia nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz rozporządzenia nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

 • Dz. U. L343 - 2 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1256/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. ustalające uprawnienia do połowów w odniesieniu do niektórych stad ryb, mające zastosowanie na Morzu Czarnym w 2011 roku

 • Dz. U. L343 - 1 z 201029.12.2010

  Informacja o dacie wejścia w życie umowy między Unią Europejską a Japonią o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.