Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 343 POZ 17 - Strona 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1260/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie publikacji na 2011 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych ustanowionej rozporządzeniem (EWG) nr 3846/87

Data ogłoszenia:2010-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 343 POZ 17 - Strona 9

Strona 9 z 22

Kod CN

Wyszczególnienie towarów

Kod produktu

ex 0210 12 19

– – – – Suszony lub wędzony: – – – – – O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 15 % masy 0210 12 19 9100

ex 0210 19

– – Pozostałe: – – – Ze świń domowych: – – – – Solone lub w solance:

ex 0210 19 40

– – – – – Schaby i ich kawałki: – – – – – – O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 25 % masy 0210 19 40 9100


ex 0210 19 50

– – – – – Pozostałe: – – – – – – Bez kości: – – – – – – – Szynki, przodki, łopatki lub schaby, i ich kawałki (1) – – – – – – – Boczek i jego kawałki, bez skóry (1): – – – – – – – – O łącznej zawartości tkanki chrzęstnej mniejszej niż 15 % masy – – – – Suszone lub wędzone: – – – – – Pozostałe: 0210 19 50 9310 0210 19 50 9100

ex 0210 19 81

– – – – – – Bez kości: – – – – – – – »Prosciutto di Parma«, »Prosciutto di San Daniele«, i ich kawałki (2) – – – – – – – Szynki, przodki, łopatki lub schaby, i ich kawałki (1) 0210 19 81 9100 0210 19 81 9300

ex 1601 00

Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi; przetwory żywnościowe na bazie tych wyrobów: – Pozostałe (8):

1601 00 91

– – Kiełbasy, suche lub do smarowania, niepoddane obróbce cieplnej (4) (6): – – – Niezawierające mięsa lub podrobów, drobiowych – – – Pozostałe 1601 00 91 9120 1601 00 91 9190

1601 00 99

– – Pozostałe (3) (6): – – – Niezawierające mięsa lub podrobów, drobiowych – – – Pozostałe 1601 00 99 9110 1601 00 99 9190

ex 1602

Pozostałe mięso, podroby lub krew, przetworzone lub zakonserwowane: – Ze świń:

ex 1602 41 ex 1602 41 10

– – Szynki i ich kawałki: – – – Ze świń domowych (7): – – – – Poddane obróbce cieplnej, zawierające 80% masy lub więcej mięsa i tłuszczu (8) (9): – – – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 1 kg lub większej (17) – – – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto mniejszej niż 1 kg 1602 41 10 9110 1602 41 10 9130

ex 1602 42

– – Łopatki i ich kawałki:

29.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 343/35

Kod CN

Wyszczególnienie towarów

Kod produktu

ex 1602 42 10

– – – Ze świń domowych (7): – – – – Poddane obróbce cieplnej, zawierające 80% masy lub więcej mięsa i tłuszczu (8) (9): – – – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 1 kg lub większej (18) – – – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto mniejszej niż 1 kg 1602 42 10 9110 1602 42 10 9130

ex 1602 49

– – Pozostałe, włącznie z mieszankami: – – – Ze świń domowych: – – – – Zawierające 80 % masy lub więcej mięsa lub dowolnego rodzaju podrobów, włącznie z tłuszczami dowolnego rodzaju i pochodzenia:

ex 1602 49 19

– – – – – Pozostałe (7) (10): – – – – – – Poddane obróbce cieplnej, zawierające 80 % masy lub więcej mięsa i tłuszczu (8) (9): – – – – – – – Niezawierające mięsa lub podrobów, drobiowych: – – – – – – – – Zawierające produkt składający się z wyraźnie rozpoznawalnych kawałków mięśni, które z uwagi na swój rozmiar nie są rozpoznawalne jako uzyskane z szynek, łopatek, schabu lub karkówki, wraz z małymi cząstkami widocznego tłuszczu i małymi ilościami galare­ towatego osadu 1602 49 19 9130

(1) Produkty i ich kawałki można zaliczać do niniejszej podpozycji tylko w przypadku, gdy wielkość i cechy charakterystyczne spoistej tkanki mięsnej umożliwiają ich identyfikację jako elementów pochodzących z wymienionych kawałków podstawowych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 343 POZ 17 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L343 - 78 z 201029.12.2010

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniająca decyzję EBC/2009/25 dotyczącą zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2010 r. (EBC/2010/32)

 • Dz. U. L343 - 76 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1262/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 462/2010, (UE) nr 463/2010 oraz (UE) nr 464/2010 w odniesieniu do terminu zakończenia przetargu na obniżenie należności przywozowych na przywóz kukurydzy do Hiszpanii i Portugalii oraz sorgo do Hiszpanii, na rok kontyngentowy 2010, oraz w odniesieniu do daty wygaśnięcia przedmiotowych rozporządzeń

 • Dz. U. L343 - 57 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1261/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. nakładające tymczasowe cło wyrównawcze na przywóz niektórych sztab ze stali nierdzewnej pochodzących z Indii

 • Dz. U. L343 - 10 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1259/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie wzmocnionej współpracy w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodu i separacji prawnej

 • Dz. U. L343 - 6 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1258/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. ustalające na rok połowowy 2011 ceny orientacyjne oraz unijne ceny producenta na niektóre produkty rybołówstwa na mocy rozporządzenia (WE) nr 104/2000

 • Dz. U. L343 - 5 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1257/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. przedłużające obowiązywanie tymczasowych środków wprowadzonych rozporządzeniem (WE) nr 920/2005 stanowiących odstępstwo od przepisów rozporządzenia nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz rozporządzenia nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

 • Dz. U. L343 - 2 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1256/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. ustalające uprawnienia do połowów w odniesieniu do niektórych stad ryb, mające zastosowanie na Morzu Czarnym w 2011 roku

 • Dz. U. L343 - 1 z 201029.12.2010

  Informacja o dacie wejścia w życie umowy między Unią Europejską a Japonią o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.