Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 347 POZ 1 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1264/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 7/2010 otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe

Data ogłoszenia:2010-12-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 347 POZ 1 - Strona 3

Strona 3 z 4

ex 3824 90 97

76

Mieszanina amin trzeciorzędo­ wych zawierająca: — 60 % masy lub więcej dode­ cylodimetyloaminy; — 20 % masy lub więcej dime­ tylo(tetradecylo)aminy; — 0,5 % masy lub więcej heksa­ decylodimetyloaminy stosowana do produkcji aminotlenków (1)

1.1.-31.12.

14 315 ton

0%

09.2907

ex 3824 90 97

86

Mieszanina fitosteroli, w postaci proszku, zawierająca: — 75 % masy lub więcej steroli, — nie więcej niż 25 % masy stanoli stosowana do produkcji stanoli/steroli lub estrów stanoli/steroli (1)


1.1.-31.12.

2 500 ton

0%

09.2140

ex 3824 90 97

98

Mieszanina amin trzeciorzędo­ wych zawierająca: — od 2,0 do 4,0 % masy N,Ndimetylo-1-oktanoaminy — minimum 94 % masy N,Ndimetylo-1-dekanoaminy — maksymalnie 2 % masy N,Ndimetylo-1-dodekanoaminy

1.1.-31.12.

4 500 ton

0%

09.2992

ex 3902 30 00

93

Kopolimer propylenowo-butyle­ nowy, zawierający 60 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 68 % masy propylenu oraz 32 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 40 % masy butylenu, o lepkości materiału roztopio­ nego nie większej niż 3 000 mPa w temperaturze 190 °C określonej metodą ASTM D 3236, stosowany jako klej do produkcji wyrobów objętych podpozycją 4818 40 (1) Poli(fluorek winylidenu), w postaci proszku, do przygoto­ wywania farb lub lakierów do pokrywania metali (1) Poli(alkohol winylowy)

1.1.-31.12.

1 000 ton

0%

*09.2947

ex 3904 69 80

95

1.1.-31.12.

1 300 ton

0%

*09.2639 *09.2640 09.2616

3905 30 00 ex 3905 99 90 ex 3910 00 00 91 30

1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12.

18 000 ton 8 000 ton 1 300 ton

0% 0% 0%

Poliwinylobutyral Polidimetylosiloksan o stopniu polimeryzacji 2 800 (± 100) jednostek monomeru Płatki octanu celulozy

*09.2816

ex 3912 11 00

20

1.1.-31.12.

58 500 ton

0%

L 347/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.12.2010

Nr porząd­ kowy

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Okres kontyn­ gentowy

Wielkość kontyngentu

Stawka celna (%)

*09.2641

ex 3913 90 00

87

Hialuronian sodu, niesterylny, o: — masie cząsteczkowej średniej wagowo (Mw) nie większej niż 900 000 — zawartości endotoksyny nie większej niż 0,008 jednostek endotoksyny (UE)/mg, — zawartości etanolu nie więk­ szej niż 1 % masy — zawartości izopropanolu nie większej niż 0,5 % masy

1.1.-31.12.

200 kg

0%

09.2813

ex 3920 91 00

94

Współwytłaczana trójwarstwowa folia z poli(butyralu winylu) bez kolorowej taśmy z podziałką, zawierająca nie mniej niż 29 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 31 % masy bis(2-etyloheksa­ nianu)2,2’-etylenodioksydietylu jako plastyfikatora Cegły ogniotrwałe o: — długości krawędzi większej niż 300 mm, oraz — zawartości TiO2 nie większej niż 1 % masy oraz — zawartości Al2O3 nie więk­ szej niż 0,4 % masy oraz — zmianie objętości mniejszej niż 9 % przy 1 700 °C

1.1.-31.12.

2 000 000 m2

0%

09.2818

ex 6902 90 00

10

1.1.-31.12.

75 ton

0%

09.2815

ex 6909 19 00

70

Nośniki katalizatorów lub filtrów, składające się z porowatych materiałów cera­ micznych, wykonane głównie z tlenku glinu i tytanu, o całkowitej objętości nie więk­ szej niż 65 litrów i co najmniej jednym kanale (otwartym z jednego lub z obu końców) na cm2 przekroju poprzecznego Tkanina szklana z włókna szkla­ nego pokryta tworzywem sztucznym, o masie powierzch­ niowej 120 g/m2 (± 10 g/m2), w rodzaju stosowanej do produkcji zwijanych ekranów ochronnych przeciw insektom, z zamocowanymi ramami Żelazochrom zawierający 1,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 4 % masy węgla i nie więcej niż 70 % masy chromu Uchwyt teleskopowy z aluminium, do produkcji toreb bagażowych (1)

1.1.-31.12.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 347 POZ 1 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L347 - 54 z 201031.12.2010

  Decyzja nr 2/2010 Wspólnego Komitetu ds. Transportu Lotniczego Wspólnota/Szwajcaria ustanowionego na mocy umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego z dnia 26 listopada 2010 r. zastępująca załącznik do umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego

 • Dz. U. L347 - 29 z 201031.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 21/05 (ex PL 45/04), którą Polska planuje wdrożyć na rzecz Poczty Polskiej w postaci rekompensaty za świadczenie powszechnych usług pocztowych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9962) (1)

 • Dz. U. L347 - 27 z 201031.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1266/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające dyrektywę 2007/68/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie oznakowania win (1)

 • Dz. U. L347 - 9 z 201031.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1265/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.