Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 347 POZ 9 - Strona 7

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1265/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

Data ogłoszenia:2010-12-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 347 POZ 9 - Strona 7

Strona 7 z 9

0%

1.1.201131.12.2013

0%

1.1.201131.12.2014

*ex 7019 19 10

66

ex 7202 99 80

10

Stop żelazo-dysproz, zawierający: — 78 % masy lub więcej dysprozu oraz — 18 %, masy lub więcej ale nie więcej niż 22 % masy żelaza

0%

1.1.201131.12.2015

*ex 7606 12 92 ex 7607 11 90

20 20

Taśma ze stopu glinu i magnezu zawierająca: — 93,3 % masy lub więcej glinu — 2,2 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 5 % masy magnezu, oraz — nie więcej niż 1,8 % masy innych pierwiastków, w rolkach, o grubości 0,14 mm lub większej, ale nie więk­ szej niż 0,40 mm, i szerokości 12,5 mm lub większej, ale nie większej niż 89 mm, o wytrzymałości na rozciąganie 285 N/mm2 lub większej oraz o wydłużeniu przy rozer­ waniu wynoszącym 1,0 % lub większym


0%

1.1.201131.12.2012

*ex 7607 20 90

10

Folia powlekana aluminium o grubości całkowitej nie więk­ szej niż 0,123 mm, składająca się z warstwy aluminium o grubości nie większej niż 0,040 mm, podłoża z folii poliamidowych i polipropylenowych oraz powłoki ochronnej zabezpieczającej przed korozją powodowaną przez kwas fluorowodorowy, stosowana w produkcji baterii litowo-polimerowych (1) Drut ze stopu tytano-aluminio-wanadowego (TiAl6V4), zgodny z normami AMS 4928 i 4967 Jednofazowa pompa odśrodkowa: — o wydajności co najmniej 400 cm3 płynu na minutę — o poziomie hałasu ograniczonym do 6 dBA,

0%

1.1.201131.12.2012

ex 8108 90 30

30

0%

1.1.201131.12.2015 1.1.201131.12.2015

ex 8413 70 35

20

0%

L 347/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.12.2010

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła Okres autonomicznego obowiązywania

— o wewnętrznej średnicy otworu ssawnego i wylotowego nieprzekraczającej 15 mm, i — działająca w temperaturze otoczenia do -10 °C ex 8414 59 20 40 Wentylator osiowy z silnikiem elektrycznym, o mocy wyjściowej nie większej niż 2 W, do stosowania w produkcji produktów objętych pozycją 8528 (1) Napęd elektryczny do pojazdów silnikowych, o mocy wyjściowej nie większej niż 100 kW, z: — silnikiem prądu stałego z przekładnią, — elektroniką napędu połączoną kablem ex 8504 50 95 40 Cewka dławikowa o: — indukcji 4,7 μΗ (± 20 %), — rezystancji przy prądzie stałym nie większej niż 0,1 Ohm, — rezystancji izolacji 100 MOhm lub większej przy 500 V (prąd stały) do stosowania w produkcji płytek zasilających do modułów LCD i LED (1) *ex 8505 90 20 91 Cewka cylindryczna (solenoid) z rdzeniem ruchomym, działająca przy nominalnym napięciu zasilania 24 V, przy nominalnych prądzie stałym 0,08 A, stosowana w produkcji produktów objętych pozycją 8517 (1) Baterie litowo-jonowe wielokrotnego ładowania o: — długości 1 213 mm, — szerokości 245 mm, — wysokości 755 mm, — masie 265 kg, — pojemności nominalnej 66,6 Ah, — w pakietach zawierających 48 modułów ex 8507 80 30 70 Prostokątne moduły do zamontowania w bateriach litowojonowych wielokrotnego ładowania o: — długości 350 mm lub 312 mm, — szerokości 79,8 mm lub 225 mm, — wysokości 168 mm lub 35 mm, — masie 6,2 kg lub 3,95 kg, — pojemności 129 Ah lub 66,6 Ah ex 8507 80 30 80 Akumulator litowo-jonowy prostokątny o: — metalowej obudowie, — długości 171 mm (± 3 mm), — szerokości 45,5 mm (± 1 mm), — wysokości 115 mm (± 1 mm), — napięciu znamionowym 3,75 V i — pojemności znamionowej 50 Ah do stosowania w produkcji akumulatorów wielokrotnego ładowania dla pojazdów samochodowych (1) 0% 1.1.201131.12.2015 0% 1.1.201131.12.2015 0% 1.1.201131.12.2013 0% 1.1.201131.12.2015 0% 1.1.201131.12.2015

ex 8501 33 00

30

0%

1.1.201131.12.2015

ex 8507 80 30

60

0%

1.1.201131.12.2015

31.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 347/21

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła Okres autonomicznego obowiązywania

*ex 8518 40 80

91

Podzespół obwodu drukowanego zawierający funkcje deko­ dowania cyfrowego sygnału dźwiękowego, przetwarzania i wzmacniania sygnału dźwiękowego z funkcjonalnością dwóch i/lub więcej kanałów Podzespół obwodu drukowanego zawierający zasilacz, czynny obwód wyrównawczy i obwody wzmacniacza mocy Urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu: — bez napędu dysku twardego, — z napędem DVD-RW lub bez, — albo z wykrywaniem ruchu albo z funkcjonalnością wykrywania ruchu przez dołączalność IP za pomocą złącza LAN — z portem szeregowym USB lub bez, do stosowania w produkcji systemów nadzoru telewizji przemysłowej (CCTV) (1)

0%

1.1.201131.12.2014

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 347 POZ 9 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L347 - 54 z 201031.12.2010

  Decyzja nr 2/2010 Wspólnego Komitetu ds. Transportu Lotniczego Wspólnota/Szwajcaria ustanowionego na mocy umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego z dnia 26 listopada 2010 r. zastępująca załącznik do umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego

 • Dz. U. L347 - 29 z 201031.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 21/05 (ex PL 45/04), którą Polska planuje wdrożyć na rzecz Poczty Polskiej w postaci rekompensaty za świadczenie powszechnych usług pocztowych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9962) (1)

 • Dz. U. L347 - 27 z 201031.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1266/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające dyrektywę 2007/68/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie oznakowania win (1)

 • Dz. U. L347 - 1 z 201031.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1264/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 7/2010 otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.