Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 347 POZ 9 - Strona 9

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1265/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

Data ogłoszenia:2010-12-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 347 POZ 9 - Strona 9

Strona 9 z 9

*ex 8540 11 00

92

0%

1.1.201131.12.2011

*ex 8540 11 00

93

0%

1.1.201131.12.2011

*ex 8540 11 00

94

0%

1.1.201131.12.2013

*ex 8540 11 00

95

0%

1.1.201131.12.2013 1.1.201131.12.2015 1.1.201131.12.2013

ex 8543 70 90

40

0%

*ex 8544 42 90

10

0%

*ex 8545 19 00 *ex 8547 10 00

20 10

0% 0%

1.1.201131.12.2013 1.1.201131.12.2013

31.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej


L 347/23

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła Okres autonomicznego obowiązywania

ex 9001 90 00

85

Panel LGP wykonany z poli(metakrylanu metylu), — nawet pocięty, — nawet zadrukowany, do stosowania w produkcji elementów podświetlających do płaskoekranowych odbiorników telewizyjnych (1) Panele do urządzeń rentgenowskich (czujniki do płaskich paneli rentgenowskich/czujniki rentgenowskie) składające się z płyty szklanej z matrycą tranzystorów cienkowarstwo­ wych, pokrytej cienką warstwą amorficznego krzemu, powleczonej warstwą scyntylacyjną jodku cezu i metalizowaną warstwą ochronną, o powierzchni aktywnej 409,6 mm2 × 409,6 mm2 i rozmiarze piksela 200 μm2 × 200 μm2 Elektryczny zespół oświetleniowy zawierający: — płytki obwodów drukowanych i — diody elektroluminescencyjne (LED) do stosowania w produkcji elementów podświetlających do płaskoekranowych odbiorników telewizyjnych (1) Miniaturowe modele wagoników kolejki linowej z tworzywa sztucznego nawet z silnikiem do kopiowania (1)

0%

1.1.201131.12.2015

*ex 9022 90 00

10

0%

1.1.201131.12.2013

ex 9405 40 39

30

0%

1.1.201131.12.2015

ex 9503 00 75 ex 9503 00 95

10 10

0%

1.1.201131.12.2015

(*) Zawieszenie dotyczące produktu wymienionego w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1255/96, którego kod CN lub TARIC albo opis produktu uległ zmianie na mocy niniejszego rozporządzenia

L 347/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.12.2010

ZAŁĄCZNIK II Produkty, o których mowa w art. 1 ust. 2

Kod CN TARIC

ex 2805 30 90 ex 2805 30 90 ex 2825 50 00 ex 2933 79 00 *ex 3208 90 19 *ex 3707 10 00 *ex 3707 10 00 *ex 3707 90 90 *ex 3903 90 90 *ex 3904 69 90 *ex 3904 69 90 *ex 3904 69 90 *ex 3904 69 90 *ex 3904 69 90 *ex 3905 99 90 ex 3908 90 00 *ex 3919 10 80 *ex 3919 10 80 *ex 3919 10 80 *ex 3919 90 00 *ex 3919 90 00 *ex 3919 90 00 *ex 3919 90 00 *ex 3919 90 00 *ex 3920 10 89 *ex 3920 20 29 *ex 3920 61 00 ex 3920 62 19

10 20 10 40 60 15 35 70 86 81 93 94 96 97 94 20 21 50 65 21 35 37 41 57 25 92 20 88

31.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 347/25

Kod CN

TARIC

*4106 31 10 *4106 32 90 *4106 40 90 *4106 92 00 *ex 5603 12 90 *ex 5603 13 90 *ex 5603 92 90 *ex 5603 93 90 *ex 6805 10 00 *ex 6805 20 00 *ex 6805 30 80 *ex 6909 19 00 *ex 6909 19 00 *ex 6914 90 90 *ex 6914 90 90 *ex 7019 12 00 *ex 7019 12 00 *ex 7019 12 00 *ex 7019 12 00 *ex 7019 19 10 *ex 7019 19 10 *ex 7019 19 10 *ex 7019 19 10 *ex 7019 19 10 *ex 7019 19 10 *ex 7019 90 99 *ex 7019 90 99 *ex 7019 90 99 *ex 7606 12 10 *ex 7607 11 90 70 70 40 10 10 10 10 20 50 20 30 10 15 50 70 10 30 55 60 70 80 10 20 30 10 20

L 347/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.12.2010

Kod CN

TARIC

*ex 7607 20 99 *ex 8505 90 10 *ex 8518 40 89 *ex 8521 90 00 *ex 8522 90 80 ex 8525 80 19 *ex 8528 59 90 *ex 8529 90 65 *ex 8540 11 11 *ex 8540 11 15 *ex 8540 11 19 *ex 8540 11 19 *ex 8540 11 91 *ex 8544 42 90 *ex 8545 19 90 *ex 8547 10 10 *ex 9022 90 90

10 91 91 20 84 30 20 75 95 20 91 93 31 10 20 10 10

(*) Zawieszenie dotyczące produktu wymienionego w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1255/96, którego kod CN lub TARIC albo opis produktu uległ zmianie na mocy niniejszego rozporządzenia

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 347 POZ 9 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L347 - 54 z 201031.12.2010

  Decyzja nr 2/2010 Wspólnego Komitetu ds. Transportu Lotniczego Wspólnota/Szwajcaria ustanowionego na mocy umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego z dnia 26 listopada 2010 r. zastępująca załącznik do umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego

 • Dz. U. L347 - 29 z 201031.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 21/05 (ex PL 45/04), którą Polska planuje wdrożyć na rzecz Poczty Polskiej w postaci rekompensaty za świadczenie powszechnych usług pocztowych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9962) (1)

 • Dz. U. L347 - 27 z 201031.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1266/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające dyrektywę 2007/68/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie oznakowania win (1)

 • Dz. U. L347 - 1 z 201031.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1264/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 7/2010 otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.