Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 44 POZ 5 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 138/2010 z dnia 18 lutego 2010 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

Data ogłoszenia:2010-02-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 44 POZ 5 - Strona 2

Strona 2 z 3

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 44/7

Kod produktu

Miejsce przezna­ Jednostka miary czenia

Wysokość refundacji

Kod produktu

Miejsce przezna­ Jednostka miary czenia

Wysokość refundacji

0405 10 19 9500 0405 10 19 9700 0405 10 30 9100 0405 10 30 9300 0405 10 30 9700 0405 10 50 9500 0405 10 50 9700 0405 10 90 9000 0405 20 90 9500 0405 20 90 9700 0405 90 10 9000 0405 90 90 9000 0406 10 20 9640

L20 L20 L20 L20 L20 L20 L20 L20 L20 L20 L20 L20 L04 L40


EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0406 30 39 9500

L04 L40

EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0406 30 39 9700

L04 L40

0406 30 39 9930

L04 L40

0406 30 39 9950

L04 L40

0406 40 50 9000

L04 L40

0406 40 90 9000

L04 L40

0406 90 13 9000

L04 L40

0406 90 15 9100

L04 L40

0406 10 20 9650

L04 L40

0406 90 17 9100

L04 L40

0406 10 20 9830

L04 L40

0406 90 21 9900

L04 L40

0406 10 20 9850

L04 L40

0406 90 23 9900

L04 L40

0406 20 90 9913

L04 L40

0406 90 25 9900

L04 L40

0406 20 90 9915

L04 L40

0406 90 27 9900

L04 L40

0406 20 90 9917

L04 L40

0406 90 32 9119

L04 L40

0406 20 90 9919

L04 L40

0406 90 35 9190

L04 L40

0406 30 31 9730

L04 L40

0406 90 35 9990

L04 L40

0406 30 31 9930

L04 L40

0406 90 37 9000

L04 L40

0406 30 31 9950

L04 L40

0406 90 61 9000

L04 L40

L 44/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.2.2010

Kod produktu

Miejsce przezna­ Jednostka miary czenia

Wysokość refundacji

Kod produktu

Miejsce przezna­ Jednostka miary czenia

Wysokość refundacji

0406 90 63 9100 0406 90 63 9900 0406 90 69 9910 0406 90 73 9900 0406 90 75 9900 0406 90 76 9300 0406 90 76 9400 0406 90 76 9500 0406 90 78 9100 0406 90 78 9300 0406 90 79 9900 0406 90 81 9900 0406 90 85 9930 0406 90 85 9970

L04 L40 L04 L40 L04 L40 L04 L40 L04 L40 L04 L40 L04 L40 L04 L40 L04 L40 L04 L40 L04 L40 L04 L40 L04 L40 L04 L40

EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0406 90 86 9200 0406 90 86 9400 0406 90 86 9900 0406 90 87 9300 0406 90 87 9400 0406 90 87 9951 0406 90 87 9971 0406 90 87 9973 0406 90 87 9974 0406 90 87 9975 0406 90 87 9979 0406 90 88 9300 0406 90 88 9500

L04 L40 L04 L40 L04 L40 L04 L40 L04 L40 L04 L40 L04 L40 L04 L40 L04 L40 L04 L40 L04 L40 L04 L40 L04 L40

EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Miejsca przeznaczenia są określone w następujący sposób: L20: Wszystkie miejsca przeznaczenia z wyjątkiem: a) krajów trzecich: Andory, Stolicy Apostolskiej (Państwa Watykańskiego), Lichtensteinu i Stanów Zjednoczonych Ameryki; b) terytoriów państw członkowskich UE niebędących częścią obszaru celnego Wspólnoty: Wysp Owczych, Grenlandii, wyspy Helgoland, Ceuty, Melilli, gmin Livigno i Campione d’Italia oraz obszarów Republiki Cypryjskiej, nad którymi Rząd Republiki Cypryjskiej nie sprawuje faktycznej kontroli; c) terytoriów europejskich, za których stosunki zewnętrzne odpowiedzialne jest państwo członkowskie i które nie stanowią części obszaru celnego Wspólnoty; Gibraltaru; d) do miejsc przeznaczenia, o których mowa w art. 33 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 44 POZ 5 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L44 - 20 z 201019.2.2010

  Decyzja Rady 2010/97/WPZiB z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie dostosowania środków przewidzianych w decyzji 2002/148/WE w sprawie zakończenia konsultacji z Zimbabwe na mocy art. 96 umowy o partnerstwie AKP-WE oraz przedłużenia okresu ich stosowania

 • Dz. U. L44 - 16 z 201019.2.2010

  Decyzja Rady 2010/96/WPZiB z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia somalijskich sił bezpieczeństwa

 • Dz. U. L44 - 13 z 201019.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2010 z dnia 18 lutego 2010 r. ustalające stawki refundacji stosowane do mleka i produktów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L44 - 11 z 201019.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 141/2010 z dnia 18 lutego 2010 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L44 - 10 z 201019.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 140/2010 z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L44 - 9 z 201019.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 139/2010 z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L44 - 3 z 201019.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 137/2010 z dnia 18 lutego 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L44 - 1 z 201019.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 136/2010 z dnia 18 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.