Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 45 POZ 5 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

Data ogłoszenia:2010-02-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 45 POZ 5 - Strona 2

Strona 2 z 2

Estonia

pan Argo SOON

Irlandia

pan Sylvester CRONIN

Grecja

pan Ioannis ADAMAKIS

Hiszpania

pan Dionis OĄA

Francja

pan Gilles SEITZ

Włochy Cypr pan Nicos ANDREOU pani Maria THEOCHARIDOU pan Stelios CHRISTODOULOU pan Mārtiņš PUŽULS pan Vladimirs NOVIKOVS pan Vitalius JARMONTOVIČIUS pan Gediminas MOZŪRA

Łotwa

pan Ziedonis ANTAPSONS

Litwa

pan Rimantas KUMPIS

Luksemburg Węgry pan Károly GYÖRGY pani Erika KOLLER pani Szilvia BORBÉLY


Malta Niderlandy pan W. VAN VEELEN pan H. VAN STEENBERGEN pani S. BALJEU pani Julia NEDJELIK-LISCHKA pan Alexander HEIDER

Austria

pani Ingrid REIFINGER

Polska Portugalia pan José Manuel DA LUZ CORDEIRO pani Maria DA CONCEIÇÃO RACHA MEIRO VIEIRA pan Fernando José GOMES pani Lavinia IONITA pan Liviu APOSTOIU pani Andreja MRAK pan Bojan GOLJEVŠČEK pan Jaroslav BOBELA pan Bohuslav BENDÍK pani Paula ILVESKIVI pan Erkki AUVINEN

Rumunia

pan Cornel CONSTANTINOAIA

Słowenia

pan Lučka BÖHM

Słowacja

pan Alexander ŤAŽÍK

Finlandia

pani Raili PERIMÄKI

L 45/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.2.2010

Państwo

Członkowie

Zastępcy członków

Szwecja

pani Christina JÄRNSTEDT

pani Karin KARLSTRÖM pan Börje SJÖHOLM pani Liz SNAPE

Zjednoczone Króle­ stwo

pan Hugh ROBERTSON

III. PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI PRACODAWCÓW

Państwo Członkowie Zastępcy członków

Belgia

pan Kris DE MEESTER

pan Thierry VANMOL pan André PELEGRIN pan Ewgienij EWGIENIEW pani Petia GEOREWA pan Martin RÖHRICH pan Jan BRÁDLER pani Christina SODE HASLUND pan Sven-Peter NYGAARD pan Walter HERMÜLHEIM pan Herbert BENDER pani Veronika KAIDIS pani Kristi JÕEORG pani Theresa DOYLE

Bułgaria

pan Georgi STOJEW

Republika Czeska

pan Karel PETRŽELKA

Dania

pan Thomas PHILBERT NIELSEN

Niemcy

pan Eckhard METZE

Estonia

pan Marek SEPP

Irlandia Grecja Hiszpania

pan Kevin ENRIGHT

pan Pere TEIXIDÓ CAMPAS

pani Pilar IGLESIAS VALCARCE pani Laura CASTRILLO NÚĄEZ pan Patrick LÉVY pan Franck GAMBELLI

Francja

pani Nathalie BUET

Włochy Cypr pan Polyvios POLYVIOU pan Lefteris KARYDIS pani Lena PANAGIOTOU pan Aleksandrs GRIGORJEVS pan Pēteris DRUĶIS pan Jonas GUZAVIČIUS pani Nadežda FILIPOVA

Łotwa

pani Liene VANCĀNE

Litwa

pan Vaidotas LEVICKIS

Luksemburg Węgry pan Géza BOMBERA pan Dezső SZEIFERT pan István MANDRIK

Malta Niderlandy pan W.M.J.M. VAN MIERLO pan G.O.H. MEIJER pan J.J.H. KONING pani Christa SCHWENG pani Ruth LIST

Austria

pani Alexandra SCHÖNGRUNDNER

20.2.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 45/9

Państwo

Członkowie

Zastępcy członków

Polska Portugalia pan Luís HENRIQUE pan Manuel Marcelino PENA COSTA pan Luís Miguel CORREIA MIRA pan Ovidiu NICOLESCU pan Ion BERCIU pani Maja SKORUPAN pani Tatjana ČERIN pan Štefan PETKANIČ pan Juraj UHEREK pani Katja LEPPÄNEN pan Rauno TOIVONEN pan Ned CARTER pani Cecilia ANDERSSON pan Robert CUMMINGS pan Keith SEXTON

Rumunia

pan Adrian IZVORANU

Słowenia

pan Igor ANTAUER

Słowacja

pan Róbert MAJTNER

Finlandia

pan Jyrki HOLLMÉN

Szwecja

pani Bodil MELLBLOM

Zjednoczone Króle­ stwo

pan Neil CARBERRY

Artykuł 2 Rada przystąpi w późniejszym terminie do mianowania członków oraz zastępców członków, którzy jak dotąd nie zostali wyznaczeni. Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje do celów informacyjnych opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 lutego 2010 r. W imieniu Rady

E. SALGADO

Przewodniczący

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 45 POZ 5 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L45 - 17 z 201020.2.2010

  Zalecenie Rady z dnia 16 lutego 2010 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (dziesiąty EFR) za rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L45 - 16 z 201020.2.2010

  Zalecenie Rady z dnia 16 lutego 2010 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (dziewiąty EFR) za rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L45 - 15 z 201020.2.2010

  Zalecenie Rady z dnia 16 lutego 2010 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (ósmy EFR) za rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L45 - 14 z 201020.2.2010

  Zalecenie Rady z dnia 16 lutego 2010 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (siódmy EFR) za rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L45 - 12 z 201020.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 19 lutego 2010 r. zezwalająca Finlandii na przyznanie pomocy w odniesieniu do nasion i materiału siewnego zbóż na rok zbioru plonów 2010 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 946)

 • Dz. U. L45 - 10 z 201020.2.2010

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 16 lutego 2010 r. upoważniająca Republikę Litewską do przedłużenia stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L45 - 3 z 201020.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 144/2010 z dnia 19 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L45 - 1 z 201020.2.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 143/2010 z dnia 15 lutego 2010 r. czasowo wycofujące szczególne rozwiązanie motywacyjne dotyczące zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów ustanowione na mocy rozporządzenia (WE) nr 732/2008 w odniesieniu do Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.