Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 12

Tytuł:

Umowa o dobrowolnym partnerstwie pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Ghany dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Wspólnoty

Data ogłoszenia:2010-03-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 12

Strona 12 z 44

KRYTERIUM 1.1

Wytyczne dotyczące stosownego ustawodaw­ stwa/stosownych prze­ pisów wykonawczych

ZASADA 1

KRYTERIUM 1.2 Wytyczne dotyczące stosownego ustawodaw­ stwa/stosownych prze­ pisów wykonawczych

ZASADA 2

KRYTERIUM 2.1 Wytyczne dotyczące stosownego ustawodaw­ stwa/inne odniesienia ZASADA 2

KRYTERIUM 2.2 Wytyczne dotyczące stosownego ustawodaw­ stwa/stosownych prze­ pisów wykonawczych ZASADA 2

L 70/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej


19.3.2010

KRYTERIUM 2.3 Wytyczne dotyczące stosownego ustawodaw­ stwa/stosownych prze­ pisów wykonawczych ZASADA 3

Drewno skonfiskowane Wydane zezwolenie na skonfiskowane drewno należycie sprzedane w drodze aukcji. Przestępstwa – ustawa 547 sekcja 17 podsekcja 3 oraz cięcie oczyszczające i dysponowanie porzuconymi produktami z drewna (LI 1649 sekcja 37).

Działania związane z pozyskiwaniem drewna Podmiot pozyskujący drewno postępował zgodnie z procedurami pozyskiwania drewna i normami określonymi w ustawie. Wykonano szacunek brakarski (w tym kontrole przed ścinką na obszarach poza obrębem rezerwatu) zgodnie z instrukcją pozyskiwania drewna. Plan pozyskania drewna. Instrukcja pozyskiwania drewna (ustawa 547 sekcja 10). Zgodnie z definicją z ustawy 547 (sekcja 20) „instrukcja pozyskiwania drewna” oznacza zbiór reguł mających na celu kiero­ wanie działaniami osób zajmujących się pozyskiwaniem drewna w lesie. MoP sekcja D (sekcja dotycząca szacunku brakarskiego i rozmiaru pozyskania). Działania związane z pozyskiwaniem drewna Podmiot pozyskujący drewno postępował zgodnie z procedurami pozyskiwania drewna i normami określonymi w ustawie (LI 1649). Pozyskanie drewna przeprowadzono zgodnie z wymogami dotyczącymi pozyskiwania drewna na obszarach wyznaczonych do produkcji drewna. Procedura dotycząca działań związanych z drewnem (tj. plan pozyskania drewna) – LI 1649 sekcja 17; MoP sekcja E – przygotowanie harmonogramów pozyskiwania drewna dla rezerwatów leśnych; MoP sekcja F – kontrolowana produkcja drewna poza obszarem rezerwatu (karta instrukcji F4.3 – roczny plan pozyskania drewna); inne źródła produkcji drewna (np. plantacja, pozyskiwanie drewna pod wodą) określone w warunkach umowy, instrukcja pozyskiwania drewna sekcja 3 (normy i specyfikacja pozyskiwania drewna). Działania związane z pozyskiwaniem drewna Podmiot pozyskujący drewno postępował zgodnie z procedurami pozyskiwania drewna i normami określonymi w ustawie. Kłody właściwie zmierzono i zarejestrowano. MoP sekcja C, rejestry, składanie sprawozdań i procedury audytowania C5.0. MoP sekcja F, rejestry i procedury sprawozdawcze F5.0.

KRYTERIUM 3.1

Wytyczne dotyczące stosownego ustawodaw­ stwa/stosownych prze­ pisów wykonawczych ZASADA 3

KRYTERIUM 3.2 Wytyczne dotyczące stosownego ustawodaw­ stwa/stosownych prze­ pisów wykonawczych

ZASADA 3

KRYTERIUM 3.3 Wytyczne dotyczące stosownego ustawodaw­ stwa/stosownych prze­ pisów wykonawczych ZASADA 3

Działania związane z pozyskiwaniem drewna Podmiot pozyskujący drewno postępował zgodnie z procedurami pozyskiwania drewna i normami określonymi w ustawie. Pozyskane drewno zgadzało się z gatunkami i ilością lub liczbą zatwierdzonymi w TUC lub w zezwoleniu na cięcie oczyszczające. LI 1649 sekcja 23 – pomiar drewna; oznaczanie, instrukcja pozyskiwania drewna – dodatek 5: formularze kontroli pozyskiwania drewna (TIF i LIF).

KRYTERIUM 3.4 Wytyczne dotyczące stosownego ustawodaw­ stwa/stosownych prze­ pisów wykonawczych ZASADA 3

Działania związane z pozyskiwaniem drewna Podmiot pozyskujący drewno postępował zgodnie z procedurami pozyskiwania drewna i normami określonymi w ustawie. Pniaki i kłody zostały oznaczone i ponumerowane zgodnie z instrukcją pozyskiwania drewna. LI 1649 sekcja 20 oznaczanie i numerowanie drzew, kłód i produktów z drewna; Sekcja 3 instrukcji pozyskiwania drewna: normy i specyfikacja pozyskiwania drewna (oznaczanie kłód). Działania związane z pozyskiwaniem drewna Podmiot pozyskujący drewno postępował zgodnie z procedurami pozyskiwania drewna i normami określonymi w ustawie. Podmiot pozyskujący drewno podpisał i postępował zgodnie z tą umową. umowę o odpowiedzialności społecznej

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L70 - 1 z 201019.3.2010

    Decyzja Rady z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy o dobrowolnym partnerstwie pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Ghany dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Wspólnoty

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.