Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 13

Tytuł:

Umowa o dobrowolnym partnerstwie pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Ghany dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Wspólnoty

Data ogłoszenia:2010-03-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 13

Strona 13 z 44

KRYTERIUM 3.5 Wytyczne dotyczące stosownego ustawodaw­ stwa/stosownych prze­ pisów wykonawczych ZASADA 3

KRYTERIUM 3.6

19.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 70/19

Wytyczne dotyczące stosownego ustawodaw­ stwa/stosownych prze­ pisów wykonawczych

LI 1721 sekcja 14; sekcja 3 instrukcji pozyskiwania drewna - kodeks postępowania (na obszarze rezerwatu), w którym uznaje się prawa innych użytkowników i wykazuje się poszanowanie dla norm kulturowych takich jak dni, w które zakazana jest praca na roli (ang. taboo days) itd. oraz kodeks postępowania – (poza obszarem rezerwatu), w którym uznaje się prawa innych użytkowników i wykazuje się poszanowanie dla działań związa­ nych z uprawami itd. Sekcja 4.1 – monitorowanie działań związanych z pozyskiwaniem drewna (ocena odpowiedzialności społecznej); 4.2 – kary. Działania związane z pozyskiwaniem drewna Podmiot pozyskujący drewno postępował zgodnie z procedurami pozyskiwania drewna i normami określonymi w ustawie. Rolnikom, którzy ponieśli jakiekolwiek szkody w uprawach, wypłacono odszkodowanie. Sekcja 4.2 instrukcji pozyskiwania drewna(kary).


ZASADA 3

KRYTERIUM 3.7 Wytyczne dotyczące stosownego prawodaw­ stwa/stosownych prze­ pisów wykonawczych ZASADA 4 KRYTERIUM 4.1 Wytyczne dotyczące stosownego prawodaw­ stwa/stosownych prze­ pisów wykonawczych ZASADA 4 KRYTERIUM 4.2 Wytyczne dotyczące stosownego prawodaw­ stwa/stosownych prze­ pisów wykonawczych ZASADA 5 KRYTERIUM 5.1 Wytyczne dotyczące stosownego prawodaw­ stwa/stosownych prze­ pisów wykonawczych ZASADA 5 KRYTERIUM 5.2 Wytyczne dotyczące stosownego prawodaw­ stwa/stosownych prze­ pisów wykonawczych ZASADA 6

Transport Przez cały czas drewno transportowano zgodnie z normami określonymi w ustawie. Drewno transportowano z urzędową dokumentacją zawierającą szczegółowe informacje co do miejsca pochodzenia drewna i odpowiadające fizycznemu opisowi drewna. Sekcja 3 instrukcji pozyskiwania drewna: normy związane z pozyskiwaniem drewna i kontrolą pozyskiwania drewna, dodatek 5.

Transport Przez cały czas drewno transportowano zgodnie z normami określonymi w ustawie. Drewno transportowano w okresach dopuszczonych prawem. Procedura dotycząca działań związanych z drewnem (zatwierdzone okresy prowadzenia działań związanych z drewnem i transportowania produktów leśnych): LI 1649 sekcja 18.

Obróbka Zakłady obróbki drewna mają ważne zezwolenia, są zarejestrowane w FC i spełniają wszystkie wymagania prawne. Ustawa 571 sekcja 2.

Obróbka Praktyki w stosunkach między pracodawcami a pracownikami odpowiadają standardom prawnym. Zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko w pracy: ustawa 651 prawo pracy, sekcja 118–124; LI 1833: zdrowie i zatrudnienie (sekcja 18–20) i ustawa dotycząca biur i fabryk.

Obrót handlowy Wszyscy sprzedawcy/eksporterzy posiadają ważne zezwolenia na wprowadzenie drewna na rynek. Eksporterzy uzyskali zezwolenie z FC. Ważne zezwolenie wywozowe. Ustawa 571 sekcja 2 pkt (i) – sprawdzanie i rejestracja umów dotyczących wprowadzenia na rynek produktów z drewna i produktów leśnych i dzikiej flory i fauny, które może wskazać komisja. Obrót handlowy Wszyscy sprzedawcy/eksporterzy posiadają ważne zezwolenia na wprowadzenie drewna na rynek. Sprzedawcy krajowi są zarejestrowani w FC.

KRYTERIUM 6.1 WERYFIKACJA Wytyczne dotyczące stosownego prawodaw­ stwa/stosownych prze­ pisów wykonawczych ZASADA 6

KRYTERIUM 6.2

L 70/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.3.2010

Wytyczne dotyczące stosownego prawodaw­ stwa/stosownych prze­ pisów wykonawczych ZASADA 7

Ustawa 571 sekcja 2 pkt (ii) – ustanowienie procedur służących śledzeniu przemieszczania się drewna i produktów dzikiej flory i fauny. Sprawozdania z audytu TVD dotyczące dostaw produktów z drewna na rynek krajowy. Zobowiązania podatkowe W czasie sprzedaży lub wywozu podmiot pozyskujący drewno i sprzedawca nie zalegali z uiszczeniem opłat, czynszów lub podatków określonych w ustawie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 13 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L70 - 1 z 201019.3.2010

    Decyzja Rady z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy o dobrowolnym partnerstwie pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Ghany dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Wspólnoty

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.