Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 15

Tytuł:

Umowa o dobrowolnym partnerstwie pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Ghany dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Wspólnoty

Data ogłoszenia:2010-03-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 15

Strona 15 z 44

8. Artykuł 295 zawiera definicję ziem plemiennych. PRAWODAWSTWO PIERWOTNE 9. Dekret o ochronie lasów z 1974 r. (N.R.C.D. 234) – akt ten zawiera definicję przestępstw leśnych i określa sankcje lub kary za te przestępstwa. 10. Ustawa (zmieniająca) o ochronie lasów z 1986 r. (P.N.D.C.L. 142) – ustawa ta zwiększyła wymiar kary/grzywny za przestępstwa leśne. 11. Rozporządzenie o lasach (Cap 157) – akt ten zawiera wytyczne dotyczące tworzenia rezerwatów leśnych, ochrony lasów i innych kwestii z tym związanych. 12. Dekret dotyczący drzew i drewna z 1974 r. (N.R.C.D. 273) – dekret ten określił wytyczne dotyczące uczestnictwa w przemyśle pozyskiwania drewna/przemyśle drzewnym oraz określił opłaty i sankcje ze postępowanie niezgodne z wytycznymi dotyczącymi uczestnictwa i za wywóz drewna niepoddanego obróbce. 13. Ustawa (zmieniająca) dotycząca drzew i drewna z 1994 r. (ustawa 493) – ustawa ta podwyższyła opłaty i grzywny i wprowadziła opłaty wywozowe za powietrzno-suchą tarcicę i kłody. 14. Ustawa o zarządzaniu zasobami drewna z 1997 r. (ustawa 547) – uchyliła ustawę koncesyjną z 1962 r. (ustawa 124) i określiła przyznawanie praw do drewna w sposób zabezpieczający zrównoważone zarządzanie i wykorzystywanie zasobów drewna. 15. Ustawa o Komisji Leśnictwa z 1999 r. (ustawa 571) – ustawa ta uchyliła ustawę 453 i przywróciła Komisję Leśnictwa jako częściowo niezależną osobę prawną, a także podporządkował komisji agencje sektora leśnego realizujące funkcje ochrony, rozwoju, zarządu i regulacji zasobów leśnych i dzikiej flory i fauny. 16. Ustawa dotycząca funduszu rozwoju plantacji leśnych z 2000 r. (ustawa 583) – ustawa ta przekształciła fundusz w leśny fundusz modernizacyjny i przewidywała utworzenie funduszu zapewniającego pomoc finansową i zarządzanie tymi środkami służącymi rozwojowi w kraju prywatnych handlowych plantacji leśnych. 17. Ustawa (zmieniająca) o ochronie lasów z 2002 r. (akt 624) – ustawa ten uchyliła ustawę (zmieniającą) o ochronie lasów z 1986 r. (PNDCL 142), zwiększyła wymiar grzywny za przestępstwa leśne i wprowadziła łączną odpo­ wiedzialność w odniesieniu do popełnienia i ścigania przestępstw leśnych. 18. Ustawa (zmieniająca) dotycząca funduszu rozwoju plantacji leśnych z 2002 r. (ustawa 623) – ustawa ta zmieniła ustawę 583 w celu umożliwienia plantatorom zarówno z sektora publicznego i prywatnego uczestnictwa w rozwoju plantacji leśnych. 19. Ustawa (zmieniająca) o zarządzaniu zasobami drewna z 2002 r. (ustawa 617) – ustawa ta zmieniła ustawę 547 w celu wyłączenia spod jej zakresu stosowania gruntów z prywatnymi plantacjami leśnymi, określenia maksy­ malnego czasu i maksymalnego obszaru obowiązywania praw do drewna oraz zapewnienia zachęt i korzyści inwestorom działającym w sektorze leśnictwa i dzikiej flory i fauny. 20. Ustawa dotycząca fabryk, biur i sklepów z 1970 r. (ustawa 238) – ustawa ta przewiduje rejestrację fabryk oraz zapewnienie opieki społecznej i bezpieczeństwa pracowników w fabrykach i innych miejscach pracy. 21. Ustawa o ubezpieczeniach społecznych z 1991 r. (PNDCL 247) – ustawa ta ustanawia fundusz powierniczy mający na celu zapewnienie ochrony socjalnej ludności czynnej zawodowo.


L 70/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.3.2010

22. Ustawa o dochodach wewnętrznych z 2000 r. (ustawa 592) – ustawa ta określa kwestie opodatkowania osób fizycznych i innych podmiotów i kwestii z tym związanych. 23. Ustawa o podatku od wartości dodanej z 1998 r. (ustawa 546) – ustawa ta przewiduje nałożenie podatku VAT na określone transakcje i czynności. 24. Dekret o ochronie roślin przemysłowych z 1979 r. (AFRCD 47) – dekret ten zabrania przyznawania praw do ścinki drewna na farmach kakao. PRZEPISY WYKONAWCZE 25. LI 1649 – przepisy wykonawcze dotyczące zarządzania zasobami drewna z 1988 r. – przepisy te określają wytyczne dotyczące przydziału i zarządzania zasobami drewna.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 15 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L70 - 1 z 201019.3.2010

    Decyzja Rady z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy o dobrowolnym partnerstwie pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Ghany dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Wspólnoty

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.