Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 24

Tytuł:

Umowa o dobrowolnym partnerstwie pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Ghany dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Wspólnoty

Data ogłoszenia:2010-03-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 24

Strona 24 z 44

Sprawozdania z rutynowych kontroli TIDD będą zapisywane na komputerach przenośnych i przekazywane do bazy danych TVD do celów uzgodnienia. Dodatek IV stanowi mapa procesu transportu i kontroli kłód. 6. Drewno skonfiskowane (odnosi się do zasady 2, kryterium 2.3) Drewno skonfiskowane przez FC będzie sprzedawane jedynie na mocy nakazu sądowego w drodze aukcji publicznej. Po licytacji uczestnik który ją wygrał otrzyma od FSD świadectwo kupna. Świadectwo zostanie zarejestrowane w centralnej bazie danych. Wszystkie licytowane produkty leśne będą oznakowane etykietami. Wynik całej aukcji zostanie udokumentowany w sprawozdaniu ze sprzedaży FC wraz z należnymi płatnościami – a następnie zarejestrowany w centralnej bazie danych. Mapę procesu pokazano w dodatku V. 7. Drewno importowane (odnosi się do zasady 4, kryterium 4.1) Kłody i inne drewno importowane do obróbki CEPS muszą zgłosić do TIDD za pomocą platformy GCNet. Każda przychodząca dostawa będzie zgłaszana odpowiednio do TIDD oraz TVD. Dokumentacja wywozowa będzie stosowana do weryfikacji kłód pochodzących spoza kraju. TIDD dokonuje pomiaru kłód i umieszcza etykietę na każdej kłodzie w porcie. Inne produkty, takie jak tarcica, przeznaczone do ponownej obróbki będą oznaczone podobnie. TIDD wydaje również przywozowe LMCC (ILMCC) w przypadku kłód przeznaczonych do miejscowych zakładów obróbki. Kłody są następnie ładowane na ciężarówki, a do kłód są dołączane ILMCC towarzyszące im do lokalnych zakładów obróbki. Zgłoszone dane są podobne do danych zgłoszonych w przypadku kłód ściętych w lesie i przekazywane do TVD. W przypadku każdej importowanej kłody lub produktu z drewna zapisuje się numer etykiety, gatunek, długość i dwie średnice każdego końca kłody. W przypadku każdego ładunku ciężarówki rejestruje się następujące informacje: LMCC, numer identyfikacyjny importera, kraj pochodzenia, numer identyfikacyjny przedsiębiorstwa prowadzącego obróbkę, numer identyfi­ kacyjny ciężarówki, dane kierowcy i właściciela ciężarówki. Drewno następnie przechodzi podobny proces zarządzania łańcuchem dostaw jak drewno wycięte w Ghanie. Mapę procesu pokazano w dodatku VI. 8. Przybycie kłód do zakładu obróbki (odnosi się do zasady 5) Od producenta wymagać się będzie codziennych zgłoszeń przybycia kłód do zakładu obróbki. Te zgłoszenia będą zawierać w odniesieniu do wszystkich przybywających przesyłek lokalizację, datę/czas, numer formularza LMCC oraz numer identyfikacyjny ciężarówki. Duże przedsiębiorstwa dysponujące składnicami drewna sporych rozmiarów będą musiały wskazać lokalizację każdej kłody w składnicy po rozładunku. Ewidencja ta będzie zmieniana przy każdej zmianie lokalizacji kłody. Kontrole TIDD sprawdzą, czy wszystkie kłody posiadają etykiety i czy informacje na nich odpowiadają zgłoszonym do ewidencji. Ewidencję dotyczącą kłód ponownie poddanych obróbce również należy przechowywać i zgłaszać. Dane pobrane po przybyciu kłód do zakładu obróbki będą udostępnione TVD. Dane dotyczące przybycia kłód będą uzgadniane z LIF i LMCC. Dodatek VII stanowi mapę procesu przybycia kłód do zakładu obróbki. 9. Obróbka drewna – ewidencja zmian (odnosi się do zasady 5) Pod koniec zmiany tartak/przedsiębiorstwo obróbki sporządzi zgłoszenie wykazu kłód i fragmentów kłód, które zostały poddane obróbce podczas zmiany. Uwzględnione zostaną następujące informacje: data, numer identyfikacyjny zakładu obróbki, numery etykiet kłód, ilości drewna poddanego obróbce i odpowiedni numer identyfikacyjny umowy na obróbkę. System musi być w stanie policzyć kawałki drewna uzyskane z każdej kłody lub każdego kawałka kłody, tak aby dla poszczególnych pakietów drewna poddanego obróbce można było zidentyfikować kłody, z których te pakiety powstały. Współczynniki przeliczeniowe będą zależały od średnicy, gatunku, jakości itd.


< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 24 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L70 - 1 z 201019.3.2010

    Decyzja Rady z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy o dobrowolnym partnerstwie pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Ghany dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Wspólnoty

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.