Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 26

Tytuł:

Umowa o dobrowolnym partnerstwie pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Ghany dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Wspólnoty

Data ogłoszenia:2010-03-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 26

Strona 26 z 44

Tabela 1: Porównanie danych w łańcuchu obróbki.

Działanie Rezultat Źródło danych Uzgodnienie Główne dane

Szczegółowy wykaz

Mapa/wykaz surowca

FC/prywatne

Numer drzewa, gatunek, znak miejsca pochodzenia, znak własności.

↓ Selekcja pozyskania Mapa/wykaz pozyskania FC Numer drzewa, gatunek, znak miejsca pochodzenia, znak własności.

↓ Zatwierdzenie rozmiaru pozyskania Mapa/wykaz pozyskania RMSC Wykaz drzew, wykaz pozyskania Numer drzewa, gatunek, znak miejsca pochodzenia, znak własności.


↓ Inspekcja po ścince Wykaz ściętych drzew (TIF) Dane dotyczące kłód (LIF) (zgłoszenie), LMCC RMSC/TVD Wykaz pozyskania/ formularze TIF TIF, LIF, LMCC Numer drzewa, numer etykiety drzewa. Numer etykiety kłody, certyfi­ katy LMCC.

Kłody wytworzone i przetransportowane

FSD/producent kłód

L 70/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.3.2010

Działanie

Rezultat

Źródło danych

Uzgodnienie

Główne dane

Kontrola trasie

kłód

na

Dane dotyczące kłód (kontrola)

TIDD (HHC)

Certyfikaty LMCC i ładunki na cięża­ rówkach

Numer etykiety kłody, numer LMCC, numer identyfikacyjny ciężarówki.

↓ Składnica kłód Przybycie kłód Podmiot doko­ nujący obróbki wstępnej TIDD Z deklaracją doty­ czącą kłód, LMCC, numerem identyfi­ kacyjnym samo­ chodu. Numer etykiety kłody, LMCC, numer identyfikacyjny samo­ chodu.

↓ Kłody przetworzone Przetwarzanie kłód Podmiot doko­ nujący obróbki wstępnej Kłody poddane obróbce, objętość produktu/gatunek, Numer etykiety kłody, numer umowy

↓ Przetransportowane drewno poddane obróbce wstępnej Dane drewna poddanego obróbce (zgłoszenie) Podmiot doko­ nujący obróbki wstępnej Z kłodami przetworzonymi Numer etykiety kłody, Numer etykiety drewna podda­ nego obróbce wstępnej

↓ Skontrolowane drewno poddane obróbce wstępnej Dane drewna poddanego obróbce (kontrola) TIDD (HHC) Ze zgłoszeniem dotyczącym drewna poddanego obróbce wstępnej Numer etykiety drewna podda­ nego obróbce wstępnej

↓ Wywiezione drewno poddane obróbce wstępnej Przybycie drewna podda­ nego obróbce (do portu) Przybycie drewna podda­ nego obróbce Eksporter Ze zgłoszonym numerem listu przewozowego Numer etykiety drewna podda­ nego obróbce wstępnej Numer dokumentacji ekspor­ towej Numer etykiety drewna podda­ nego obróbce wstępnej numer umowy

Lub … przybycie do tartaku obróbki wtórnej

Podmiot doko­ nujący obróbki wtórnej

Ze zgłoszeniem dotyczącym drewna poddanego obróbce wstępnej

↓ Przetransportowane drewno poddane obróbce wtórnej Dane drewna poddanego obróbce (zgłoszenie) Podmiot doko­ nujący obróbki wtórnej Z przetworzonym drewnem poddanym obróbce wstępnej Numer etykiety drewna podda­ nego obróbce wtórnej

↓ Skontrolowane drewno poddane obróbce wtórnej Dane drewna poddanego obróbce (kontrola) TIDD (HHC) Ze zgłoszeniem dotyczącym drewna poddanego obróbce wtórnej Numer etykiety drewna podda­ nego obróbce wtórnej

↓ Wywiezione drewno poddane obróbce wtórnej Przybycie drewna podda­ nego obróbce (do portu) Eksporter TIDD/TVD Pełna historia Numer etykiety drewna podda­ nego obróbce wtórnej numer dokumentacji ekspor­ towej

19.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 70/39

3. Procedura weryfikacji Niniejsza sekcja określa definicje prawne w kontekście wdrożenia zasad i kryteriów. Opisano w niej procedury wdrażane przez zainteresowane agencje. Tabela 2 określa w związku z tym procedury kontrolne stosowane przez właściwe wydziały FC. Rezultaty procedur kontrolnych będą weryfikowane na podstawie protokołów, które zostaną opracowane w fazie pilotażowej LAS. Mechanizmy postępowania z przypadkami niezgodności wykrytymi w trakcie działań weryfikacyjnych zostaną szczegółowo opracowane w fazie pilotażowej w oparciu o obowiązujące procedury i przepisy dotyczące egzekwowania prawa.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 26 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L70 - 1 z 201019.3.2010

    Decyzja Rady z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy o dobrowolnym partnerstwie pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Ghany dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Wspólnoty

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.