Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 29

Tytuł:

Umowa o dobrowolnym partnerstwie pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Ghany dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Wspólnoty

Data ogłoszenia:2010-03-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 29

Strona 29 z 44

ZASADA 2

Przydział praw do drewna Podmiot pozyskujący drewno posiadał TUC zawartą z ministrem i zatwierdzoną przez parlament po przeprowadzeniu określonej procedury konkurencyjnej lub SP wydane przez Komisję Leśnictwa.

KRYTERIUM 2.1

TUC dotyczące lasów naturalnych i plantacji Kwalifikacja podmiotów pozyskujących drewno przez TREC.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PROCEDURA

MLFM, TREC i FC. — podmiot pozyskujący drewno bierze udział w procedurze przetargu konkurencyjnego, — Komisja Leśnictwa zaleca MLFM zawarcie z podmiotem pozyskującym drewno TUC, — podmiot pozyskujący drewno przestrzega wszystkich warunków określonych w zawiadomieniu ministra o zawarciu umowy na mocy ustawy. Obejmuje to zagwa­ rantowanie zgody zainteresowanej osoby fizycznej, grupy lub właściciela gruntu,


L 70/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.3.2010

— minister zawiera TUC w określonej formie, — parlament zatwierdza TUC (z wyjątkiem TUC dotyczących plantacji). REZULTAT — — — — — — sprawozdanie TREC z wstępnej kwalifikacji, pismo o zatwierdzeniu, sprawozdanie przetargowe TREC, sprawozdanie FC do MLFM na temat zgodności, TUC, TUC i sprawozdanie z obrad parlamentu (z wyjątkiem TUC dotyczącej plantacji).

ZASADA 2

Przydział praw do drewna Podmiot pozyskujący drewno posiadał TUC zawartą z ministrem i zatwierdzoną przez parlament po przeprowadzeniu określonej procedury konkurencyjnej lub SP wydane przez Komisję Leśnictwa.

KRYTERIUM 2.2

Zezwolenie na cięcie oczyszczające (1) Wydanie zezwolenia na cięcie oczyszczające.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PROCEDURA

FC-HQ. — przedsiębiorstwo składa wniosek do FC, — FSD przeprowadza kontrolę i składa sprawozdanie uzasadniające cięcie oczyszczające drzew o przeznaczeniu handlowym w określonej lokalizacji do CEO FC, — FC wydaje zezwolenie na cięcie oczyszczające, — FSD wprowadza informacje zawarte w zezwoleniu na cięcie oczyszczające do centralnej bazy danych. — wniosek wnioskodawcy, — sprawozdanie z kontroli FSD, — zezwolenie na cięcie oczyszczające.

REZULTAT

(1) Komisja Leśnictwa wydaje zezwolenie na cięcie oczyszczające na warunkach określonych w zezwoleniu na obszarze gruntów, na których prowadzona jest budowa dróg, rozbudowa ludzkich osiedli czy uprawa roli.

ZASADA 2

Przydział praw do drewna Podmiot pozyskujący drewno posiadał TUC zawartą z ministrem i zatwierdzoną przez parlament po przeprowadzeniu określonej procedury konkurencyjnej lub SP wydane przez Komisję Leśnictwa.

KRYTERIUM 2.3 ODPOWIEDZIALNOŚĆ PROCEDURA

Drewno skonfiskowane. FC-FSD. — FC stwierdza przestępstwo, a sąd zezwala na sprzedaż skonfiskowanego produktu z drewna, — COP wydane kupującemu zgodnie z ustawą; postępuje się zgodnie z właściwym procesem sprzedaży skonfiskowanego drewna na aukcji. — nakaz sądowy, — świadectwo kupna, — sprawozdanie ze sprzedaży FC.

REZULTAT

ZASADA 3

Działania związane z pozyskiwaniem drewna Podmiot pozyskujący drewno postępował zgodnie z procedurami pozyskiwania drewna i normami określonymi w ustawie.

KRYTERIUM 3.1

Wykonano szacunek brakarski (w tym kontrole przed ścinką obszarów poza obrębem rezerwatu) zgodnie z instrukcją pozyskiwania drewna. Przygotowanie plan pozyskania drewna.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

— FC-FSD (zatwierdza plan pozyskania drewna złożony przez przedsiębiorstwa), — RMSC (sprawdza, czy przydzielony rozmiar pozyskania jest zgodny z wymogami MoP).

19.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 70/43

PROCEDURA

Szacunek brakarski Należy odnieść się do procedury opisanej w kryterium 1.1. Plan pozyskania drewna (rezerwat leśny) Należy wypełnić plan pozyskania drewna dla danego obszaru w zatwierdzonym formacie, który zawiera: — — — — — ogólny opis obszaru, proponowaną datę rozpoczęcia i zakończenia pozyskiwania drewna, budowa dróg/szlaków, całkowita potrzebna długość szlaków zrywkowych, mapa w skali (≥ 01:10 000) przedstawiająca: — obszary chronione wyłączone z produkcji drewna, — wszystkie cieki wodne, — położenie szlaków istniejących i nowych szlaków przewidzianych do wykonania, — składnice kłód.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 29 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L70 - 1 z 201019.3.2010

    Decyzja Rady z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy o dobrowolnym partnerstwie pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Ghany dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Wspólnoty

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.