Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 30

Tytuł:

Umowa o dobrowolnym partnerstwie pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Ghany dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Wspólnoty

Data ogłoszenia:2010-03-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 30

Strona 30 z 44

Plan pozyskania drewna (poza obszarem rezerwatu) — szczegółowy opis obszaru pozyskania drewna z wyznaczonymi granicami obszaru, — zestawienie liczby drzew przeznaczonych do ścinki według formularza kontroli przed ścinką CO2, — budowa dróg/szlaków, — całkowita potrzebna długość szlaków zrywkowych, — mapa w skali (≥ 1:25 000) przedstawiająca: — obszary chronione wyłączone z produkcji drewna, — wszystkie cieki wodne, — położenie szlaków istniejących i szlaków i nowych szlaków przewidzianych do wykonania, — plany umów z zainteresowanymi rolnikami/wspólnotami w trakcie budowy szlaków. Pozyskiwanie drewna — w rezerwatach leśnych inspektor obszaru rejestruje parametry drzewa, — poza obszarem rezerwatu parametry drzewa rejestruje podmiot prowadzący działal­ ność, — dane dotyczące drzewa zapisuje się w formularzu TIF, — skanuje się numer etykiety (kod kreskowy), — oznacza pniak/etykietę pniaka, — cięcie poprzeczne drzewa na kłody. REZULTAT — — — — — — harmonogram pozyskiwania drewna, sprawozdanie z szacunku brakarskiego, sprawozdanie z kontroli przed ścinką, mapy surowca, wykazy pozyskania, mapy pozyskania.


ZASADA 3

Działania związane z pozyskiwaniem drewna Podmiot pozyskujący drewno postępował zgodnie z procedurami pozyskiwania drewna i normami przewidzianymi w ustawie (LI 1649).

KRYTERIUM 3.2 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Pozyskanie drewna przeprowadzono zgodnie z wymogami dotyczącymi pozyskiwania na obszarach przeznaczonych do produkcji drewna. — FC-FSD (sprawdza użytkowanie lasu przez przedsiębiorstwo; sprawdza numerowanie pniaków i oznaczanie ich etykietami; kontroluje wpływ na środowisko zgodnie z instrukcją pozyskiwania drewna (tj. strefy ochronne itd.)), — RMSC (przeprowadza kontrolę szacunku brakarskiego). Podmiot pozyskujący drewno zawiadamia urząd okręgowy o pozyskiwania na danym obszarze. FSD przeprowadza szczegółową 100 % kontrolę po ścince na obszarze, w którym został prowadzono pozyskanie drewna. FSD sprawdza przedsiębiorstwa pod kątem przestrzegania norm/specyfikacji wyszczegól­ nionych w instrukcji pozyskiwania drewna.

PROCEDURA

L 70/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.3.2010

W przypadkach gdy przedsiębiorstwo przeprowadzało szacunek brakarski, RMSC sprawdza jego dokładność. Podmiot pozyskujący drewno (przedsiębiorstwo) sprawdza, czy wszystkie pniaki posia­ dają etykietę z numerem drzewa. Zarówno FSD, jak i przedsiębiorstwo dopilnowują, aby wszystkie drzewa wymienione jako zatwierdzone do pozyskania zostały wycięte, a wszystkie opłaty, opłaty licencyjne i odszkodowania wypłacone: — przedsiębiorstwo dopilnowuje rozdzielenia składnic drewna w celu rozbicia ubitej gleby, — przedsiębiorstwo dopilnowuje usunięcia wszelkich odpadów/śmieci z obszaru, — oczyszczenia wszystkich strumieni i cieków wodnych ze śmieci, — dopilnowuje, aby wszelkie szlaki dostępu i tory zrywki opierały się na ustalonych wytycznych i aby zapewniono odpowiednie odwadnianie, — stosuje się dobrą praktykę ścinki, — FSD dopilnowuje zebrania wszelkich istotnych danych przy użyciu komputerów przenośnych w celu dalszego przekazania do TVD. Normy ochrony środowiska Przedsiębiorca dopilnowuje: — uniknięcia zamulenia cieków wodnych w celu zapobiegnięcia zanieczyszczeniu wody, — niedopuszczenia do pozyskiwania drewna w obszarze strefy ochronnej, w odległości 25 metrów od brzegów każdego strumienia lub 50 metrów od brzegów każdej rzeki, — przestrzegania zakazu palenia podczas okresów szczególnego zagrożenia pożarem z wyjątkiem dróg oczyszczonych z materiałów łatwopalnych, — niedopuszczenia do działań związanych z pozyskiwaniem drewna, w tym ścinki, zrywki, budowy dróg i składnic drewna na chronionym obszarze, — niedopuszczenia w żadnych okolicznościach do wycięcia żadnego drzewa sklasyfiko­ wanego jako Black Star (gatunek mający duże międzynarodowe znaczenie i wartość przyrodniczą), w przypadku specjalnego dozwolonego gatunku wymagana jest auto­ ryzacja RMSC. REZULTAT — sprawozdanie RMSC z audytu po pozyskaniu, — świadectwo zamknięcia obszaru.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 30 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L70 - 1 z 201019.3.2010

    Decyzja Rady z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy o dobrowolnym partnerstwie pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Ghany dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Wspólnoty

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.