Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 32

Tytuł:

Umowa o dobrowolnym partnerstwie pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Ghany dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Wspólnoty

Data ogłoszenia:2010-03-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 32

Strona 32 z 44

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PROCEDURA

REZULTAT

L 70/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.3.2010

ZASADA 3

Działania związane z pozyskiwaniem drewna Podmiot pozyskujący drewno postępował zgodnie z procedurami pozyskiwania drewna i normami określonymi w ustawie.

KRYTERIUM 3.7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ PROCEDURA

Rolnikom, którzy ponieśli jakiekolwiek szkody w uprawach wypłacono odszkodowanie. FC-FSD sprawdza wysokość i płatność odszkodowań. — FSD szacuje szkody zgodnie z instrukcją pozyskiwania drewna, — FSD dopilnowuje, aby podmiot pozyskujący drewno (przedsiębiorstwo) wypłacił odpowiednie odszkodowanie z tytułu szkód wyrządzonych w uprawach. Sprawozdanie z oszacowania szkód i odszkodowań oraz potwierdzenie płatności.


REZULTAT

ZASADA 4

Transport Drewno transportowano przez cały czas zgodnie z normami określonymi w ustawie.

KRYTERIUM 4.1

Drewno transportowano z urzędową dokumentacją zawierającą szczegółowe informacje co do miejsca pochodzenia drewna i odpowiadającą fizycznemu opisowi drewna. TIDD (sprawdza certyfikaty LMCC/PLMCC/ILMCC i składa dane do TVD). — przedsiębiorstwo zwraca się do FC-FSD o LMCC/PLMCC, — FC-FSD sprawdza dane TIF w kontekście deklaracji dotyczących kłód (LIF i numer etykiety kłody), — FC-FSD wydaje LMCC/PLMCC dla przemieszczania się ciężarówek do miejsca prze­ znaczenia (tartaków), — FC-TIDD przeprowadza kontrole drogowe w wyznaczonych punktach kontrolnych, a inspektorzy TIDD przeprowadzają niezapowiedziane wyrywkowe kontrole ładunków; tj. LMCC/PLMCC skontrolowane w kontekście kłód załadowanych na ciężarówkę (szczegóły kontroli obejmują znak własności, znak miejsca pochodzenia, numer nadany w szacunku brakarskim, numer identyfikacyjny samochodu ciężaro­ wego, miejsce przeznaczenia itd.), — FC-TIDD sprawdza i gromadzi dane LMCC/PLMCC w wyznaczonych punktach kontrolnych używając komputerów przenośnych i przekazuje dane do centralnej bazy danych TVD, — po przybyciu kłód do tartaków dane kłód wprowadza się do dziennika tartaku. Transport (drewno importowane) — TIDD dokonuje obmiaru drewna i umieszcza etykietę na każdej kłodzie/każdym pakiecie w porcie, — kłody przeznaczone do miejscowych zakładów obróbki są ładowane na ciężarówki, a TIDD wydaje ILMCC, — zgłoszone dane są podobne do danych zgłaszanych w przypadku kłód ściętych w lesie i przekazanych do TVD. Obejmują one numer etykiety, gatunek, długość i dwie średnice na każdym końcu. W przypadku każdego ładunku ciężarówki rejes­ truje się numer LIF, numer identyfikacyjny importera, kraj pochodzenia, numer iden­ tyfikacyjny przedsiębiorstwa obróbki, numer identyfikacyjny ciężarówki, dane kierowcy i właściciela ciężarówki. LMCC/PLMCC, ILMCC, list przewozowy, dane kłód zarejestrowane w dzienniku tartaku.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PROCEDURA

REZULTAT

ZASADA 4

Transport Drewno przez cały czas transportowano zgodnie z normami określonymi w ustawie.

KRYTERIUM 4.2 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Drewno transportowano w okresach dopuszczonych przez prawo. FC-TIDD (sprawdza przemieszczenia ciężarówek).

19.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 70/47

PROCEDURA

FC-TIDD i FC-FSD dopilnowuje, aby drewno przewożono między godziną 6.00 a 18.00 w dni robocze, o ile dyrektor naczelny nie zezwoli na inne godziny po złożeniu do niego wniosku w tej sprawie. LMCC/PLMCC/ILMCC.

REZULTAT

ZASADA 5 KRYTERIUM 5.1 ODPOWIEDZIALNOŚĆ PROCEDURA

Obróbka Zakłady obróbki drewna mają ważne zezwolenia, są zarejestrowane w FC i spełniają wszystkie wymagania prawne. FC-TIDD (sprawdza dokumenty złożone przez przedsiębiorstwo, sprawdza źródło surowca przedsiębiorstwa). Nowe przedsiębiorstwa: — przedsiębiorstwo do FC składa wniosek o zamiarze założenia przedsiębiorstwa drzew­ nego, — FC-TIDD sprawdza wymagane dokumenty (biznesplan i sprawozdanie dotyczące wykonalności, w tym źródło surowca), — FC-TIDD rejestruje przedsiębiorstwo i wydaje świadectwo, jeżeli spełnione są wszystkie wymogi.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 32 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L70 - 1 z 201019.3.2010

    Decyzja Rady z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy o dobrowolnym partnerstwie pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Ghany dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Wspólnoty

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.