Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 34

Tytuł:

Umowa o dobrowolnym partnerstwie pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Ghany dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Wspólnoty

Data ogłoszenia:2010-03-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 34

Strona 34 z 44

KRYTERIUM 6.2 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Sprzedawcy krajowi są zarejestrowani w FC. FC-TIDD (sprawdza wnioski o rejestrację złożone przez sprzedawców krajowych, sprawdza lokale sprzedawcy, sprawdza nabywanie przez sprzedawcę produktów z tartaków). — — — — — sprzedawca składa wniosek o kontrolę, sprzedawca składa zaświadczenie o braku zaległości podatkowych, FC-TIDD wydaje sprawozdanie z kontroli, FC-TIDD uzgadnia dane, FC-TIDD przeprowadza uzgodnienie danych dotyczących produktów wchodzących i wychodzących, — w przyszłości TIDD sporządzać będzie sprawozdania na temat miesięcznych dostaw produktów z drewna poddanego obróbce przez każdego producenta na rynek krajowy. ważne zezwolenie rejestracyjne sprzedawcy wydane przez FC, świadectwo FC/zezwolenie na prowadzeniem działalności, sprawozdanie z kontroli produktu, świadectwo rejestracji VAT, zaświadczenie o braku zaległości podatkowych w podatku dochodowym.


PROCEDURA

REZULTAT

— — — — —

ZASADA 7

Zobowiązania podatkowe W czasie sprzedaży lub wywozu podmiot pozyskujący drewno i sprzedawca nie zalegali z uiszczeniem opłat, czynszów lub podatków określonych w ustawie.

KRYTERIUM 7.1

Podmiot pozyskujący drewno nie zalegał z uiszczeniem opłaty za wycięte drewno lub z uiszczeniem wszelkich innych opłat ciążących na podmiotach pozyskujących drewno w Ghanie. — TIDD (sprawdza opłatę za wycięte drewno i inne płatności poprzedzające wydanie zezwolenia FLEGT), — FC-FSD (sprawdza opłatę za wycięte drewno przed odnowieniem znaku własności),

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

19.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 70/49

— TREC (sprawdza opłatę za wycięte drewno przed wstępną kwalifikacją uczestników przetargu konkurencyjnego). PROCEDURA Inspektorzy obszaru sporządzają tygodniowe sprawozdania rozliczeniowe oparte na TIF. Księgowy okręgu leśnego przygotowuje rozliczenie z wykonawcą. Złożenie cotygodniowego rozliczenia z umowy/wyciągu z rachunku. FC-FSD wydaje dla każdego producenta sprawozdanie z analizy faktur za opłaty licen­ cyjne na podstawie produkcji drewna. TIDD dokonuje uzgodnienia sald przepływów finansowych. W przypadku eksporterów obejmuje to: — opłaty za wycięte drewno, — formularz kontroli wymiany A2 zatwierdzony przez Bank Ghany, — dowód zapłaty akredytyw. REZULTAT Rachunek wykonawcy, potwierdzenia płatności, formularz kontroli wymiany A2, akre­ dytywy.

ZASADA 7

Zobowiązania podatkowe W czasie sprzedaży lub wywozu podmiot pozyskujący drewno i sprzedawca nie zalegali z uiszczeniem opłat, czynszów lub podatków określonych w ustawie.

KRYTERIUM 7.2 ODPOWIEDZIALNOŚĆ PROCEDURA REZULTAT

Podmiot pozyskujący drewno nie zalegał z uiszczeniem opłat za użytkowanie gruntu. FC-FSD (sprawdza opłatę za użytkowanie gruntu). FC-FSD wysyła wykonawcom comiesięczne wyciągi z rachunku. Comiesięczne wyciągi z rachunku wysłane wykonawcom przez FSD, potwierdzenia płat­ ności.

ZASADA 7

Zobowiązania podatkowe W czasie sprzedaży lub wywozu podmiot pozyskujący drewno i sprzedawca nie zalegali z uiszczeniem opłat, czynszów lub podatków określonych w ustawie.

KRYTERIUM 7.3 ODPOWIEDZIALNOŚĆ PROCEDURA

Eksporter nie zalegał z opłatami wywozowymi. TIDD (sprawdza płatności opłat wywozowych przed rejestracją i wydaniem zezwolenia FLEGT). — — — — — eksporter przedstawia dokumentację wywozową, TIDD określa, który gatunek wymaga opłaty, eksporter dokonuje płatności, FC-TIDD wydanie zezwolenie, FC-TIDD dostarcza kwartalne sprawozdania do MLFM, MFEP, głównego księgowego.

REZULTAT

Potwierdzenia płatności i comiesięczne/kwartalne sprawozdania FC-TIDD.

ZASADA 7

Zobowiązania podatkowe W czasie sprzedaży lub wywozu podmiot pozyskujący drewno i sprzedawca nie zalegali z uiszczeniem opłat, czynszów lub podatków określonych w ustawie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 34 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L70 - 1 z 201019.3.2010

    Decyzja Rady z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy o dobrowolnym partnerstwie pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Ghany dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Wspólnoty

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.