Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 35

Tytuł:

Umowa o dobrowolnym partnerstwie pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Ghany dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Wspólnoty

Data ogłoszenia:2010-03-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 35

Strona 35 z 44

KRYTERIUM 7.4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Podmiot pozyskujący drewno i sprzedawca nie zalegali z podatkiem od osób prawnych. — FSD (sprawdza płatności podatku dochodowego poprzedzające rejestrację znaku własności i przydział zasobów), — TIDD (sprawdza podatek dochodowy przed rejestracją eksporterów/sprzedawców krajowych produktów z drewna).

L 70/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.3.2010

PROCEDURA

Eksporterzy lub sprzedawcy składają zaświadczenie o braku zalegania z podatkiem dochodowym przy rejestracji znaku własności lub odnawianiu i rejestracji w TIDD lub odnawianiu świadectwa. Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych, potwierdzenia płatności.


REZULTAT

4. Procedura wydawania zezwoleń TIDD będzie odpowiedzialny za wydawanie zezwoleń na wszystkie przesyłki jako wyznaczony organ wydający zezwolenia. TIDD będzie korzystał z informacji otrzymanych od TVD potwierdzających zgodność danej dostawy z prawem. Szczegółowe procedury zarządzania i wydawania zezwoleń opracuje się podczas fazy pilotażowej i będą one oparte na istniejących procedurach TIDD dotyczących wydawania zezwoleń. System umożliwi więc TIDD wyda­ wanie zezwoleń na przesyłkę, które będą wydawane po weryfikacji wywożonych produktów z drewna w kontekście definicji legalności. Dane, które należy uzgodnić w całym łańcuchu obróbki, zamieszczone są w tabeli 1, a weryfikacja procedur w tabeli 2.

Na szczeblu operacyjnym TIDD uzgodni co następuje: weryfikację dokumentacji, w tym deklaracji produkcji i zezwoleń na nią; kontrole w terenie w celu zapewnienia zgodności z udokumentowanymi zapisami; śledzenie kłód i produktów z drewna od źródła do punktu wywozu; weryfikację opłat licencyjnych i innych płatności i wyrywkowe kontrole obszarów pozyskiwania drewna, ładunków na ciężarówkach i zakładów obróbki. Kontrole te będą potwierdzone poświadczeniem TVD w celu umożliwienia wydania zezwolenia FLEGT. Zagadnienie to zostanie opracowane bardziej szczegółowo na etapie pilotażowym.

Organ wydający zezwolenia FLEGT będzie miał dostęp do uzgodnionych danych w różnych punktach kontroli, co umożliwi mu wydawanie zezwoleń. Zezwolenia wydane przez organ będą losowo sprawdzane przez TVD, aby upewnić się, czy wywożone są tylko te pakiety, które spełniły wymogi prawne dotyczące pozyskania, transportu, obróbki, obrotu handlowego i wobec których wywiązano się z zobowiązań finansowych/podatkowych.

5. Departament certyfikacji drewna (TVD) 1. Wstęp Przy wdrażaniu LAS istotne jest przestrzeganie zasad niezależności, przejrzystości i wiarygodności. Mając to na względzie utworzony zostanie departament certyfikacji drewna (TVD), który ma pełnić następujące funkcje:

(i) audytora działań podmiotów w sektorze leśnictwa. W tym kontekście będzie sprawdzał stan wdrażania funkcji regulacyjnej zgodnie z prawem i ramami definicji legalności. TVD będzie stosował procedury weryfikacji opisane w tabeli 2 jako ramy audytu przy wypełnianiu funkcji weryfikacji;

(ii) uzgadnianie zestawów danych uzyskanych w wyniku działań terenowych w sektorze w celu umożliwienia wydawania zezwoleń w oparciu o system.

Potrzebna będzie pomoc techniczna w celu stworzenia systemów zarządzania i protokołów weryfikacji TVD oraz zapewnienia podstawy dla stworzenia wiarygodności LAS. Posłuży ona także jako podstawa budowania potencjału.

2. Ustalenia instytucjonalne i personel TVD zostanie ustanowione jako departament w FC z siedzibą w centrali. Sekretariat VPA będzie stanowić zalążek nowego TVD i będzie nim kierował dyrektor, którego wyznacza się w procesie rekrutacji o charakterze konkur­ sowym. W celu zachęcenia do wprowadzania nowej kultury pracy TVD będzie w dużym stopniu rekrutować pracowników w celu wypełnienia wakatów podczas fazy pilotażowej. Podobne podejście zastosuje się po fazie pilotażowej, kiedy system będzie w pełni funkcjonalny.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 35 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L70 - 1 z 201019.3.2010

    Decyzja Rady z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy o dobrowolnym partnerstwie pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Ghany dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Wspólnoty

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.