Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 37

Tytuł:

Umowa o dobrowolnym partnerstwie pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Ghany dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Wspólnoty

Data ogłoszenia:2010-03-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 37

Strona 37 z 44

Appendix III: Post Harvest Audit

19.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 70/55

Appendix IV: Log Transport & Inspections

L 70/56

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.3.2010

Appendix V: Confiscated Timber

19.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 70/57

Appendix VI: Log Imports

L 70/58

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.3.2010

Appendix VII: Log Arrival at Processing Plant


19.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 70/59

Appendix VIII: Log Processing

L 70/60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.3.2010

Appendix IX: Processed Wood

19.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 70/61

Appendix X: Export of Processed Wood Bundles

L 70/62

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.3.2010

AKRONIMY

CEO CEPS CLC CoC CoP DCE DfID DFO UE FC FLEGT FMP FMU Formularz CO2 Formularz CO3 FR FSC FSD GCNet GFTN GIS GPS GSBA HHC HQ ICT ID ILMCC IM LAS LI LIC LIF

Dyrektor naczelny Służby ds. Ceł, Akcyzy i Prewencji Świadectwo zgodności z prawem Kontrola pochodzenia produktu Świadectwo kupna Dyrektor naczelny okręgu Departament ds. rozwoju międzynarodowego Okręgowe biuro leśnictwa Unia Europejska Komisja Leśnictwa Egzekwowanie prawa, zarządzanie i handel w dziedzinie leśnictwa Plan urządzania lasu Jednostka zarządzania lasami

Rezerwat leśny Forest Stewardship Council (Rada Dobrej Gospodarki Leśnej) Wydział służby leśnej Ghana Community Network Services Ltd. Global Forest & Trade Network System informacji geograficznej Globalny system pozycjonowania Obszar różnorodności biologicznej mający znaczenie w skali światowej Komputer przenośny Centrala Technologia informacyjno-komunikacyjna Identyfikacja/Tożsamość (jak stosuje się w systemach informatycznych) Przywozowe świadectwo wykonania pomiarów i przekazania kłód drewna Niezależny podmiot monitorujący System zapewniania legalności Instrument prawodawczy Świadectwo kontroli tarcicy Formularz z informacją o kłodzie

19.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 70/63

LMCC LSE MoFEP MLFM NGO NTFP OASL OFR PC PEFC PLMCC PPC PW RFID RFO RMSC RS SME SP SRA TIDD TIF TO TREC TSP TUC TUP TVD VAT VIC VLC VLTP VPA WTS

Świadectwo wykonania pomiarów i przekazania kłód drewna Duże przedsiębiorstwo Ministerstwo Finansów i Planowania Gospodarczego Ministerstwo ds. Gruntów, Leśnictwa i Kopalń Organizacja pozarządowa Produkt leśny inny niż drewno Biuro administratora ziem plemiennych Poza rezerwatem leśnym Komputer osobisty Programme for the Endorsement of Forest Certification (Program Zatwierdzania Certy­ fikacji Lasów) Świadectwo wykonania pomiarów i przekazania kłód drewna z plantacji Świadectwo produkcji na plantacji Drewno poddane obróbce Urządzenie radiolokacyjne Regionalne biuro leśnictwa Centrum wsparcia zarządzania zasobami Inspektor obszaru Małe i średnie przedsiębiorstwa Zezwolenie na cięcie oczyszczające Analiza wymogów systemu Wydział rozwoju przemysłu drzewnego Formularz z informacją o drzewie Urzędnik ds. technicznych Komitet oceny praw do drewna Tymczasowa powierzchnia próbna Umowa o użytkowaniu drewna Zezwolenie na użytkowanie drewna Departament certyfikacji drewna Podatek od wartości dodanej Świadectwo kontroli forniru Weryfikacja zgodności z prawem Program certyfikacji legalnego drewna Dobrowolna umowa o partnerstwie System śledzenia drewna

L 70/64

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.3.2010

ZAŁĄCZNIK VI ZAKRES ZADAŃ DOTYCZĄCYCH NIEZALEŻNEGO MONITOROWANIA W ramach wdrażania umowy o partnerstwie Ghana-UE, Ghana wyznacza w porozumieniu z UE niezależny podmiot monitorujący (IM) w celu monitorowania wdrażania odpowiednich procedur i środków kontroli, w szczególności zwią­ zanych z systemem zapewniania legalności (LAS).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 37 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L70 - 1 z 201019.3.2010

    Decyzja Rady z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy o dobrowolnym partnerstwie pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Ghany dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Wspólnoty

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.