Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 41

Tytuł:

Umowa o dobrowolnym partnerstwie pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Ghany dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Wspólnoty

Data ogłoszenia:2010-03-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 41

Strona 41 z 44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 70/69

— zakłady obróbki — tymczasowe składowanie — transport — przybycie do punktu wywozu. Które organizacje odpowiadają za kontrolę przepływów drewna Czy posiadają one odpowiednie ludzkie i inne zasoby do prowadzenia działań kontrolnych 2.3. Ilości: istnieją solidne i skuteczne mechanizmy mierzenia i zapisywania ilości drewna lub produktów z drewna na każdym etapie łańcucha dostaw, w tym wiarygodne szacunki przed pozyskaniem zapewniające odpowiednią dokładność w odniesieniu do ilości drzew stojących w każdym miejscu pozyskiwania. Czy system kontroli zapewnia dane ilościowe dotyczące elementów wejściowych i wyjściowych na następujących etapach łańcucha dostaw — drzewa stojące — kłody w lesie — drewno transportowane i przechowywane — drewno przybywające do zakładu obróbki wstępnej — w zakładach obróbki — przybycie materiału do punktu wywozu Które organizacje odpowiadają za wprowadzanie danych ilościowych do systemu kontroli W jaki sposób kontro­ luje się jakość danych 2.4. Uzgadnianie: wszystkie dane rejestruje się w sposób umożliwiający terminowe uzgodnienie ich z wcześniejszymi i kolejnymi ogniwami łańcucha. Wiarygodne uzgodnienie przeprowadza się dla całego łańcucha dostaw. Czy wszystkie dane ilościowe rejestruje się w sposób umożliwiający terminowe uzgodnienie ich z wcześniejszymi i kolejnymi ogniwami łańcucha Czy opracowano metody oceny spójności między elementami wejściowymi w postaci surowców a elementami wyjściowymi w postaci przetworzonych wyrobów w tartakach i innych zakładach Czy w całym łańcuchu dostaw możliwe jest wiarygodne uzgodnienie według poszczególnych produktów lub partii produktów z drewna Jakie systemy i technologie informacyjne stosuje się do przechowywania i uzgadniania danych i do sprawozdaw­ czości Czy istnieją solidne systemy zabezpieczania danych Która organizacja odpowiada za uzgodnienie danych Czy posiada ona odpowiednie ludzkie i inne zasoby do prowadzenia działań związanych z zarządzaniem danymi Które informacje dotyczące kontroli łańcucha dostaw są udostępnione publicznie W jaki sposób zainteresowane strony mogą uzyskać dostęp do tych informacji


L 70/70

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.3.2010

2.5.

Łączenie drewna zweryfikowanego pod względem legalności z innym zatwierdzonym drewnem: jeżeli zezwala się na łączenie kłód lub drewna ze zweryfikowanych legalnych źródeł z kłodami lub drewnem z innych źródeł, istnieją wystarczające kontrole w celu wykluczenia materiału z nieznanych źródeł lub pozyskanego bez legalnych praw do tego. Czy system kontroli zezwala na łączenie zweryfikowanego drewna z innym zatwierdzonym drewnem (np. z drewnem importowanym lub drewnem pochodzącym z obszaru leśnego z jasnymi prawami do pozyskiwania, ale nadal nieobjętego pełnym procesem weryfikacji) Jakie środki kontroli stosuje się w tych przypadkach Czy kontrole gwarantują na przykład, że zgłoszony zwery­ fikowany element wyjściowy nie przekracza zweryfikowanego elementu wejściowego na każdym etapie

2.6.

Importowane produkty z drewna: istnieją odpowiednie kontrole w celu zagwarantowania, że importowane produkty z drewna przywieziono legalnie. W jaki sposób wykazuje się legalny przywóz drewna i produktów z drewna Jakich dowodów wymaga się w celu wykazania, że importowane produkty pochodzą z drzew z pozyskanych legalnie w kraju trzecim Czy LAS identyfikuje importowane drewno i produkty z drewna w całym łańcuchu dostaw Jeżeli wykorzystuje się drewno importowane, czy kraj pozyskania drewna, w tym kraj, z którego pochodzą komponenty produktów złożonych, można zidentyfikować na zezwoleniu FLEGT

Sekcja 3: Weryfikacja Weryfikacja zapewnia odpowiednie kontrole w celu zagwarantowania legalności drewna. Weryfikacja musi być wystar­ czająco solidna i skuteczna, aby zapewnić identyfikację wszelkiej niezgodności z wymogami zarówno w lesie, jak i w łańcuchu dostaw i terminowe podjęcie działania w celu wyeliminowania niezgodności.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 41 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L70 - 1 z 201019.3.2010

    Decyzja Rady z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy o dobrowolnym partnerstwie pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Ghany dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Wspólnoty

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.