Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 73 POZ 1 - Strona 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 206/2010 z dnia 12 marca 2010 r. ustanawiające wykazy krajów trzecich, ich terytoriów lub części, upoważnionych do wprowadzania do Unii Europejskiej niektórych zwierząt oraz świeżego mięsa, a także wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych (1)

Data ogłoszenia:2010-03-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 73 POZ 1 - Strona 11

Strona 11 z 33

(*) Niepotrzebne skreślić. (**) Serbia nie obejmuje Kosowa, które obecnie znajduje się pod administracją międzynarodową na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244 z dnia 10 czerwca 1999 r. „II”: „III”: „IVa”: „IVb”: „V”: „VI”: „VII”: „VIII”: „IX”: Terytorium uznane za posiadające status „oficjalnie uznany za wolny od gruźlicy” do celów wywozu do Unii żywych zwierząt posiadających świadectwo według wzoru BOV-X. Terytorium uznane za posiadające status „oficjalnie uznany za wolny od brucelozy” do celów wywozu do Unii żywych zwierząt posiadających świadectwo według wzoru BOV-X. Terytorium uznane za posiadające status „oficjalnie uznany za wolny od enzootycznej białaczki bydła (EBL)” do celów wywozu do Unii żywych zwierząt posiadających świadectwo według wzoru BOV-X. Terytorium, na którym znajdują się zatwierdzone gospodarstwa uznane za posiadające status „oficjalnie uznany za wolny od enzootycznej bia­ łaczki bydła (EBL)” do celów wywozu do Unii żywych zwierząt posiadających świadectwo według wzoru BOV–X. Terytorium uznane za posiadające status „oficjalnie uznany za wolny od brucelozy” do celów wywozu do Unii żywych zwierząt posiadających świadectwo według wzoru OVI-X. Ograniczenia geograficzne: Terytorium uznane za posiadające status „oficjalnie uznany za wolny od gruźlicy” do celów wywozu do Unii żywych zwierząt posiadających świadectwo według wzoru RUM. Terytorium uznane za posiadające status „oficjalnie uznany za wolny od brucelozy” do celów wywozu do Unii żywych zwierząt posiadających świadectwo według wzoru RUM. Terytorium uznane za posiadające status „oficjalnie uznany wolny od choroby Aujeszky’ego” do celów wywozu do Unii żywych zwierząt po­ siadających świadectwo według wzoru POR-X.


(1)  Dz.U. 121 z 29.7.1964, s. 1977/64. (2)  Dz.U. L 46 z 19.2.1991, s. 19.

20.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CZĘŚĆ 2 Wzory świadectw weterynaryjnych

L 73/11

Wzory: „BOV-X”: Wzór świadectwa weterynaryjnego dla bydła domowego (w tym gatunków Bubalus i Bison oraz ich krzyżówek) przeznaczonego do hodowli lub produkcji po przywozie. „BOV-Y”: Wzór świadectwa weterynaryjnego dla bydła domowego (w tym gatunków Bubalus i Bison oraz ich krzyżówek) przeznaczonego do natychmiastowego uboju po przywozie. „OVI-X”: „OVI-Y”: Wzór świadectwa weterynaryjnego dla owiec domowych (Ovis aries) i  kóz domowych (Capra hircus) przeznaczonych do hodowli lub produkcji po przywozie. Wzór świadectwa weterynaryjnego dla owiec domowych (Ovis aries) i  kóz domowych (Capra hircus) przeznaczonych do natychmiastowego uboju po przywozie.

„POR-X”: Wzór świadectwa weterynaryjnego dla świń domowych (Sus scrofa) przeznaczonych do hodowli lub produkcji po przywozie. „POR-Y”: Wzór świadectwa weterynaryjnego dla świń domowych (Sus scrofa) przeznaczonych do natychmiastowego uboju po przywozie. „RUM”: Wzór świadectwa weterynaryjnego dla zwierząt należących do rzędu parzystokopytnych (z wyłączeniem bydła domowego (w tym gatunków Bubalus i Bison oraz ich krzyżówek), owiec domowych (Ovis aries), kóz domowych (Capra hircus), świniowatych i pekari) oraz do rodzin nosorożcowatych i  słoniowatych. Wzór świadectwa weterynaryjnego dla nieudomowionych zwierząt z rodzin świniowatych, pekari i tapirowatych. Wzór specjalnego zaświadczenia weterynaryjnego dla zwierząt przywożonych z  St Pierre i  Miquelon zgodnie z warunkami, o których mowa w załączniku I część 7.

„SUI”: „CAM”:

Dodatkowe gwarancje: „A”: „B”: „C”: Gwarancje dotyczące badań w  kierunku choroby niebieskiego języka i  choroby krwotocznej u  zwierząt, posiadających świadectwo według wzoru BOV–X (pkt II.2.8 B), OVI–X (pkt II.2.6 D) i  RUM (pkt II.2.6). Gwarancje dotyczące badań w  kierunku choroby pęcherzykowej świń i  klasycznego pomoru świń u  zwierząt, którym towarzyszy świadectwo według wzoru POR-X (pktII.2.4 B) i  SUI (pkt II.2.4 B). Gwarancje dotyczące badań w  kierunku brucelozy u  zwierząt, którym towarzyszy świadectwo według wzoru POR-X (pkt II.2.4 C) i SUI (pkt II.2.4 C).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 73 POZ 1 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.