Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 73 POZ 1 - Strona 29

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 206/2010 z dnia 12 marca 2010 r. ustanawiające wykazy krajów trzecich, ich terytoriów lub części, upoważnionych do wprowadzania do Unii Europejskiej niektórych zwierząt oraz świeżego mięsa, a także wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych (1)

Data ogłoszenia:2010-03-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 73 POZ 1 - Strona 29

Strona 29 z 33

(1)  Bez uszczerbku dla specjalnych wymogów dotyczących certyfikacji przewidzianych w umowach Unii z krajami trzecimi.

20.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Świadectwo weterynaryjne

L 73/69

Kod ISO i nazwa kraju trzeciego

Kod terytorium

Opis kraju trzeciego, jego terytorium lub części

Warunki Dodatkowe szczegółowe Wzór/Wzory gwarancje 4 5 6

Data zakończenia (1) 7

Data rozpoczęcia (2)

1

2

3


8

AU – Australia

AU-0

Cały kraj

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW — — EQU

BA – Bośnia i Hercegowina BH – Bahrajn BR – Brazylia

BA-0

Cały kraj

BH-0 BR-0 BR-1

Cały kraj Cały kraj Stan Minas Gerais Stan Espírito Santo; Stan Goiás; Stan Mato Grosso Stan Rio Grande do Sul, stan Mato Grosso do Sul, (z wy­ jątkiem strefy ścisłego nadzoru wyznaczonej w pasie sze­ rokości 15 km wzdłuż granic zewnętrznych w gminach Porto Mutinho, Caracol, Bela Vista, Antônio João, Ponta Porã, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Paranhos, Sete Que­ das, Japora’ i Mundo Novo oraz strefy ścisłego nadzoru wy­ znaczonej w gminach Corumbá i Ladário). Stan Santa Catarina

BOV

A and H

1

1 grudnia 2008 r.

BR-2

BOV

A and H

1

31 stycznia 2008 r. 1 sierpnia 2008 r.

BR-3

Stany Paraná i São Paulo

BOV EQU, EQW

A and H

1

BW – Botswana

BW-0 BW-1

Cały kraj

Strefy 3c, 4b, 5, 6, 8, 9 i 18 weterynaryjnego zwalczania BOV, OVI, chorób RUF, RUW Strefy 10, 11, 13 i 14 weterynaryjnego zwalczania chorób BOV, OVI, RUF, RUW Strefa 12 weterynaryjnego zwalczania chorób BOV, OVI, RUF, RUW — BOV, EQU BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW RUF, RUW, * BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF —

F

1

1 grudnia 2007 r. 7 marca 2002 r. 20 paź­ 20 stycznia dziernika 2009 r. 2008 r.

BW-2

F

1

BW-3

F

1

BY – Białoruś BZ – Belize CA – Kanada

BY-0 BZ-0 CA-0

Cały kraj Cały kraj Cały kraj

G

CH – Szwajcaria CL – Chile

CH-0 CL-0

Cały kraj Cały kraj

CN – Chiny

CN-0

Cały kraj

L 73/70

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Świadectwo weterynaryjne

20.3.2010

Kod ISO i nazwa kraju trzeciego

Kod terytorium

Opis kraju trzeciego, jego terytorium lub części

Warunki Dodatkowe szczegółowe Wzór/Wzory gwarancje 4 5 6

Data zakończenia (1) 7

Data rozpoczęcia (2)

1

2

3

8

CO – Kolumbia CR – Kostaryka CU – Kuba DZ – Algieria ET – Etiopia FK – Falklandy GL – Grenlandia

CO-0 CR-0 CU-0 DZ-0 ET-0 FK-0 GL-0

Cały kraj Cały kraj Cały kraj Cały kraj Cały kraj Cały kraj Cały kraj

EQU BOV, EQU BOV, EQU — — BOV, OVI, EQU BOV, OVI, EQU, RUF, RUW BOV, EQU — BOV, EQU BOV, OVI, EQU, RUF, RUW — — BOV, OVI, EQU, RUF, RUW — EQU BOV, OVI, EQU — OVI, EQU — BOV, EQU EQU, EQW F 1

GT Gwatemala HK – Hongkong HN – Honduras HR – Chorwacja

GT-0 HK-0 HN-0 HR-0

Cały kraj Cały kraj Cały kraj Cały kraj

IL – Izrael IN – Indie IS – Islandia

IL-0 IN-0 IS-0

Cały kraj Cały kraj Cały kraj

KE – Kenia MA – Maroko ME – Czarnogóra MG – Madagaskar

KE-0 MA-0 ME-0 MG-0

Cały kraj Cały kraj Cały kraj Cały kraj Cały kraj

MK – Była Jugosło­ MK-0 wiańska Republika Macedonii (3) MU – Mauritius MX – Meksyk NA – Namibia MU-0 MX-0 NA-0 NA-1 NC – Nowa Kale­ donia NI – Nikaragua NC-0 NI-0

Cały kraj Cały kraj Cały kraj

Na południe od kordonu sanitarnego sięgającego od Pal­ BOV, OVI, RUF, RUW grave Point na zachodzie do Gam na wschodzie Cały kraj Cały kraj BOV, RUF, RUW —

20.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Świadectwo weterynaryjne

L 73/71

Kod ISO i nazwa kraju trzeciego

Kod terytorium

Opis kraju trzeciego, jego terytorium lub części

Warunki Dodatkowe szczegółowe Wzór/Wzory gwarancje 4 5 6

Data zakończenia (1) 7

Data rozpoczęcia (2)

1

2

3

8

NZ – Nowa Zelan­ NZ-0 dia

Cały kraj

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW BOV, EQU EQU BOV BOV, OVI, EQU — RUF — EQU, EQW A 1 1 sierpnia 2008 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 73 POZ 1 - Strona 29 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.