Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 80 POZ 40 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 262/2010 z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające po raz 122. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

Data ogłoszenia:2010-03-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 80 POZ 40 - Strona 4

Strona 4 z 4

Data urodzenia: 28.4.1969 r. Miejsce urodzenia: a) Absan, Strefa Gazy, Terytoria Palestyńskie, b) Kannyouiz, Terytoria Palestyńskie. Obywatelstwo: nieokreślone/pochodzenia palestyńskiego. Nr paszportu: dokument podróży uchodźcy wydany przez Landratsamt Altenburger Land (Biuro administracyjne okręgu Altenburg), Niemcy, z dnia 30 kwietnia 2000 r. Pozostałe informacje: od lutego 2010 r. przebywa w Niemczech. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 23.9.2003 r.”

(8) Wpis „Shamil Salmanovich Basayev (Басаев Шамиль Салманович) (alias a) Abdullakh Shamil Abu-Idris; b) Shamil Basaev; c) Basaev Chamil; d) Basaev Shamil Shikhanovic; e) Terek; f) Lysy; g) Idris; h) Besznogy; i) Amir; j) Rasul; k) Spartak; l) Pantera-05; m) Hamzat; n) General; o) Baisangur I; p) Walid; q) Al-Aqra; r) Rizvan; s) Berkut; t) Assadula). Data urodzenia: 14.1.1965 r. Miejsce urodzenia: a) Dyshni-Vedeno, dystrykt Wedeńsk, Czeczeńsko-Inguska Autono­ miczna Socjalistyczna Republika Radziecka; b) Dystrykt wedeński, Republika Czeczenii, Federacja Rosyjska. Obywatel­ stwo: rosyjskie. Numer paszportu: 623334 (paszport rosyjski, styczeń 2002 r.). Krajowy nr identyfikacyjny: IY-OZH nr 623334 (wydany dnia 9.6.1989 r. w dystrykcie Wedeńsk). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 12.8.2003 r.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:


26.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 80/43

„Shamil Salmanovich Basayev (Басаев Шамиль Салманович) (alias a) Abdullakh Shamil Abu-Idris, b) Shamil Basaev, c) Basaev Chamil, d) Basaev Shamil Shikhanovic, e) Terek, f) Lysy, g) Idris, h) Besznogy, i) Amir, j) Rasul, k) Spartak, l) Pantera-05, m) Hamzat, n) General, o) Baisangur I, p) Walid, q) Al-Aqra, r) Rizvan, s) Berkut, t) Assadula). Data urodzenia: 14.1.1965 r. Miejsce urodzenia: a) Dyshni-Vedeno, dystrykt Wedeńsk, Czeczeńsko-Inguska Autonomiczna Socjalistyczna Republika Radziecka, b) Dystrykt wedeński, Republika Czeczenii, Federacja Rosyjska. Obywatelstwo: rosyjskie. Nr paszportu: 623334 (paszport rosyjski, styczeń 2002 r.). Krajowy nr identyfikacyjny: IY-OZH Nr 623334 (wydany dnia 9.6.1989 r. w dystrykcie Wedeńsk). Pozostałe informacje: Zmarł według informacji z 2006 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 12.8.2003 r.” (9) Wpis „Dawood Ibrahim Kaskar (alias a) Dawood Ebrahim, b) Sheikh Dawood Hassan, c) Abdul Hamid Abdul Aziz, d) Anis Ibrahim, e) Aziz Dilip, f) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar, g) Daud Ibrahim Memon Kaskar, h) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar, i) Dawood Ibrahim Memon, j) Dawood Sabri, k) Kaskar Dawood Hasan, l) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman, m) Dowood Hassan Shaikh Ibrahim, n) Ibrahim Shaikh Mohd Anis, o) Shaikh Ismail Abdul, p) Hizrat). Tytuł: a) Sheikh, b) Shaikh. Adres: a) White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karaczi, Pakistan, b) House Nu 37 – 30th Street – defence, Housing Authority, Karaczi, Pakistan. Data urodzenia: 26.12.1955 r. Miejsce urodzenia: a) Bombaj, b) Ratnagiri, Indie. Obywatelstwo: indyjskie. Numer paszportu: a) A-333602 (paszport indyjski wydany w dniu 4.6.1985 r. w Bombaju, Indie), b) M110522 (paszport indyjski wydany w dniu 13.11.1978 r. w Bombaju, Indie), c) R841697 (paszport indyjski wydany w dniu 26.11.1981 r. w Bombaju), d) F823692 (JEDDAH) (paszport indyjski wydany przez CGI w Jeddah w dniu 2.9.1989 r.), e) A501801 (BOMBAY) (paszport indyjski wydany w dniu 26.7.1985 r.), f) K560098 (BOMBAY) (paszport indyjski wydany w dniu 30.7.1975 r.), g) V57865 (BOMBAY) (wydany w dniu 3.10.1983 r.), h) P537849 (BOMBAY) (wydany w dniu 30.7.1979 r.), i) A717288 (MISUSE) (wydany w dniu 18.8.1985 r. w Dubaju, j) G866537 (MISUSE) (paszport pakistański wydany w dniu 12.8.1991 r. w Rawalpindi). Inne informacje: a) paszport nr A-333602 został cofnięty przez rząd indyjski, b) międzynarodowy nakaz aresztowania wydany przez rząd indyjski” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Dawood Ibrahim Kaskar (alias a) Dawood Ebrahim, b) Sheikh Dawood Hassan, c) Abdul Hamid Abdul Aziz, d) Anis Ibrahim, e) Aziz Dilip, f) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar, g) Daud Ibrahim Memon Kaskar, h) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar, i) Dawood Ibrahim Memon, j) Dawood Sabri, k) Kaskar Dawood Hasan, l) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman, m) Dowood Hassan Shaikh Ibrahim, n) Ibrahim Shaikh Mohd Anis, o) Shaikh Ismail Abdul, p) Hizrat). Tytuł: a) Sheikh, b) Shaikh. Adres: a) White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karachi, Pakistan, b) House Nu 37 – 30th Street – defence, Housing Authority, Karachi Pakistan. Data urodzenia: 26.12.1955. Miejsce urodzenia: a) Bombaj, b) Ratnagiri, Indie. Obywatelstwo: indyjskie. Nr paszportu: a) A-333602 (paszport indyjski wydany w dniu 4.6.1985 r. w Bombaju, Indie), b) M110522 (paszport indyjski wydany w dniu 13.11.1978 r. w Bombaju, Indie), c) R841697 (paszport indyjski wydany w dniu 26.11.1981 r. w Bombaju), d) F823692 (JEDDAH) (paszport indyjski wydany przez CGI w Jeddah w dniu 2.9.1989 r.), e) A501801 (BOMBAY) (paszport indyjski wydany w dniu 26.7.1985 r.), f) K560098 (BOMBAY) (paszport indyjski wydany w dniu 30.7.1975 r.), g) V57865 (BOMBAY) (wydany w dniu 3.10.1983 r.), h) P537849 (BOMBAY) (wydany w dniu 30.7.1979 r.), i) A717288 (MISUSE) (wydany w dniu 18.8.1985 r. w Dubaju, j) G866537 (MISUSE) (paszport pakistański wydany w dniu 12.8.1991 r. w Rawalpindi), k) C-267185 (wydany w lipcu 1996 r. w Karachi), l) H-123259 (wydany w lipcu 2001 r. w Rawalpindi), m) G869537 (wydany w Rawalpindi), n) KC-285901. Pozostałe informacje: paszport numer A-333602 został cofnięty przez rząd indyjski. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 3.11.2003 r.”

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 80 POZ 40 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L80 - 52 z 201026.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmiany decyzji 2008/911/WE ustanawiającej wykaz substancji ziołowych, preparatów i ich połączeń do użytku w tradycyjnych ziołowych produktach leczniczych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1867) (1)

 • Dz. U. L80 - 48 z 201026.3.2010

  Decyzja Rady 2010/179/WPZIB z dnia 11 marca 2010 r. wspierająca kontrolę uzbrojenia SEESAC na Bałkanach Zachodnich w ramach strategii UE w zakresie zwalczania nielegalnego gromadzenia broni strzeleckiej i lekkiej i amunicji do tych rodzajów broni oraz handlu nimi

 • Dz. U. L80 - 46 z 201026.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 264/2010 z dnia 25 marca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L80 - 44 z 201026.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 263/2010 z dnia 25 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L80 - 36 z 201026.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 261/2010 z dnia 25 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 297/95 w zakresie dostosowania opłat na rzecz Europejskiej Agencji Leków do wskaźnika inflacji

 • Dz. U. L80 - 34 z 201026.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 260/2010 z dnia 25 marca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Chirimoya de la Costa tropical de Granada-Málaga (ChNP)]

 • Dz. U. L80 - 32 z 201026.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 259/2010 z dnia 25 marca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Colline Pontine (ChNP)]

 • Dz. U. L80 - 28 z 201026.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 258/2010 z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia szczególnych warunków dotyczących przywozu gumy guar pochodzącej lub wysyłanej z Indii w związku z ryzykiem zanieczyszczenia pentachlorofenolem i dioksynami oraz w sprawie uchylenia decyzji 2008/352/UE (1)

 • Dz. U. L80 - 19 z 201026.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 257/2010 z dnia 25 marca 2010 r. ustanawiające program ponownej oceny dopuszczonych dodatków do żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności (1)

 • Dz. U. L80 - 17 z 201026.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 256/2010 z dnia 25 marca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Alubia de La Bañeza-León (ChOG)]

 • Dz. U. L80 - 10 z 201026.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 255/2010 z dnia 25 marca 2010 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania przepływem ruchu lotniczego (1)

 • Dz. U. L80 - 1 z 201026.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 254/2010 z dnia 10 marca 2010 r. zatwierdzające program zwalczania Salmonelli w niektórych państwach trzecich zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do statusu zwalczania Salmonelli w niektórych państwach trzecich (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.