Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 82 POZ 11

Tytuł:

Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/654/WE z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie wytycznych dla pomocy państwom członkowskim w sporządzeniu jednolitego zintegrowanego wieloletniego krajowego planu kontroli, przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (  Dz.U. L 214 z 9.8.2008)

Data ogłoszenia:2010-03-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 82 POZ 11

27.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 82/11

Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/654/WE z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie wytycznych dla pomocy państwom członkowskim w sporządzeniu jednolitego zintegrowanego wieloletniego krajowego planu kontroli, przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 214 z dnia 9 sierpnia 2008 r.) 1. Strona 56, w tytule: zamiast: „Decyzja Komisji z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie wytycznych dla pomocy państwom członkowskim w sporządzeniu jednolitego zintegrowanego wieloletniego krajowego planu kontroli, przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (2008/654/WE)”,


powinno być: „Decyzja Komisji z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie wytycznych dla pomocy państwom członkowskim w sporządzeniu rocznego sprawozdania w sprawie jednolitego zintegrowanego wieloletniego krajowego planu kontroli, przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (2008/654/WE)”. 2. Strona 58, załącznik, pkt 2 lit. b): zamiast: „b) przedstawienie w zarysie postępów w wykonywaniu krajowego planu kontroli, jak również doko­ nanie oceny skuteczności przepisów regulujących, dotyczących kontroli oraz systemów kontroli na podstawie wyników kontroli urzędowych w państwie członkowskim.”,

powinno być: „b) przedstawienie w zarysie postępów w wykonywaniu krajowego planu kontroli, jak również doko­ nanie oceny skuteczności mechanizmów i systemów kontroli na podstawie wyników kontroli urzę­ dowych w państwie członkowskim.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 82 POZ 11 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L82 - 3 z 201027.3.2010

    Protokół o sprostowaniu do Traktatu między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Republiką Portugalską, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Czeską, Republiką Estońską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką dotyczącego przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej, podpisanego w Atenach dnia 16 kwietnia 2003 roku(  Dz.U. L 236 z 23.9.2003) (Polskie wydanie specjalne z 23.9.2003)

  • Dz. U. L82 - 1 z 201027.3.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 266/2010 z dnia 26 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.