Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 89 POZ 25

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 7 kwietnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2008/855/WE w odniesieniu do środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2061) (1)

Data ogłoszenia:2010-04-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 89 POZ 25

9.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 89/25

DECYZJA KOMISJI z dnia 7 kwietnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2008/855/WE w odniesieniu do środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2061)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/211/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 4, uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (2), w szczególności jej art. 10 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (4)

z wykazu w załączniku do decyzji 2008/855/WE, a środki określone w tej decyzji powinny w odniesieniu do nich przestać obowiązywać. W celu zapewnienia przejrzystości prawodawstwa unij­ nego całą część wykazu ustanowionego w załączniku do decyzji 2008/855/WE, która dotyczy Niemiec, należy zastąpić tekstem załącznika do niniejszej decyzji. W związku z tym decyzja 2008/855/WE powinna zostać odpowiednio zmieniona. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(5)

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Decyzja Komisji 2008/855/WE z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (3) ustanawia niektóre środki kontroli w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w państwach członkowskich lub ich regio­ nach, wyszczególnionych w załączniku do tej decyzji. Niemcy poinformowały Komisję o najnowszych wyda­ rzeniach dotyczących tej choroby u zdziczałych świń na niektórych obszarach krajów związkowych Nadrenia Północna-Westfalia i Nadrenia-Palatynat. Zgodnie z tą informacją na niektórych obszarach tych krajów związkowych zwalczono klasyczny pomór świń u zdziczałych świń. W związku z tym obszary, na których sytuacja uległa poprawie, należy wykreślić

Artykuł 1 Punkt 1 części I załącznika do decyzji 2008/855/WE zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(2)

Sporządzono w Brukseli dnia 7 kwietnia 2010 r. W imieniu Komisji

John DALLI

(3)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 13. (2) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 29. (3) Dz.U. L 302 z 13.11.2008, s. 19.

L 89/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.4.2010

ZAŁĄCZNIK „1. Niemcy A. W kraju związkowym Nadrenia-Palatynat: a) okręgi Altenkirchen i Neuwied; b) w okręgu Westerwald: gminy Bad Marienberg, Hachenburg, Ransbach-Baumbach, Rennerod, Selters, Wallmerod i Westerburg, gmina Höhr-Grenzhausen na północ od autostrady A48, gmina Montabaur na północ od autostrady A3 i gmina Wirges na północ od autostrad A48 i A3; c) w okręgu ziemskim Südwestpfalz: gminy Thaleischweiler-Fröschen, Waldfischbach-Burgalben, Rodalben i Wallhalben; w okręgu Kaiserslautern: gminy Bruchmühlbach-Miesau na południe od autostrady A6, Kaiserslautern-Süd i Landstuhl; d) miasto Kaiserslautern na południe od autostrady A6. B. W kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia a) w okręgu Rhein-Sieg: miasta Bad Honnef, Königswinter, Hennef (Sieg), Sankt Augustin, Niederkassel, Troisdorf, Siegburg i Lohmar oraz gminy Neunkirchen-Seelscheid, Eitorf, Ruppichteroth, Windeck i Much; b) w okręgu Siegen-Wittgenstein w gminie Kreuztal miejscowości Krombach, Eichen, Fellinghausen, Osthelden, Junkernhees i Mittelhees, w okręgu miejskim Siegen miejscowości Sohlbach, Dillnhütten, Geisweid, Birlenbach, Trupbach, Seelbach, Achenbach, Lindenberg, Rosterberg, Rödgen, Obersdorf, Eisern i Eiserfeld, gminy Freuden­ berg, Neunkirchen i Burbach, w gminie Wilnsdorf miejscowości Rinsdorf i Wilden; c) w okręgu Olpe w okręgu miejskim Drolshagen miejscowości Drolshagen, Lüdespert, Schlade, Hützemert, Feldmannshof, Gipperich, Benolpe, Wormberg, Gelsingen, Husten, Halbhusten, Iseringhausen, Brachtpe, Berlinghausen, Eichen, Heiderhof, Forth i Buchhagen, w okręgu miejskim Olpe miejscowości Olpe, Rhode, Saßmicke, Dahl, Friedrichsthal, Thieringhausen, Günsen, Altenkleusheim, Rhonard, Stachelau, Lütringhausen i Rüblinghausen, gmina Wenden; d) w okręgu Märkische Kreis miasta Halver, Kierspe i Meinerzhagen; e) w okręgu miejskim Remscheid miejscowości Halle, Lusebusch, Hackenberg, Dörper Höhe, Niederlangenbach, Durchsholz, Nagelsberg, Kleebach, Niederfeldbach, Endringhausen, Lennep, Westerholt, Grenzwall, Birgden, Schneppendahl, Oberfeldbach, Hasenberg, Lüdorf, Engelsburg, Forsten, Oberlangenbach, Niederlangenbach, Karlsruhe, Sonnenschein, Buchholzen, Bornefeld i Bergisch Born; f) w miastach Köln i Bonn gminy na prawym brzegu Renu; g) miasto Leverkusen; h) okręg Rheinisch-Bergische Kreis; i) okręg Oberbergische Kreis.”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 89 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L89 - 20 z 20109.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2009/296/WE ustanawiającą indywidualny program kontroli i inspekcji związany z odbudową zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2060)

 • Dz. U. L89 - 13 z 20109.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie przyznania kontyngentów przywozowych na substancje kontrolowane na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1907)

 • Dz. U. L89 - 7 z 20109.4.2010

  Decyzja Rady z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zmiany decyzji 2007/641/WE kończącej konsultacje z Republiką Wysp Fidżi na mocy art. 96 Umowy o partnerstwie AKP-WE i art. 37 instrumentu finansowania współpracy na rzecz rozwoju oraz przedłużenia okresu obowiązywania tej decyzji

 • Dz. U. L89 - 6 z 20109.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 296/2010 z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L89 - 5 z 20109.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 295/2010 z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L89 - 3 z 20109.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 294/2010 z dnia 8 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L89 - 1 z 20109.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 293/2010 z dnia 8 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 820/2008 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.