Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 11 POZ 31 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Rady 2011/17/WPZiB z dnia 11 stycznia 2011 r. zmieniająca decyzję Rady 2010/656/WPZiB przedłużającą obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

Data ogłoszenia:2011-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 11 POZ 31 - Strona 2

Strona 2 z 3

16.

Philippe Attey

17.

Danièle Boni (obywatelka i RWK)

Claverie Francji

Uzurpująca stanowisko ministra ds. kobiet, rodziny i dzieci. Członek nielegalnego rządu Laurenta Gbagbo.

15.1.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 11/33

Nazwisko (i ewent. pseudonimy)

Informacje identyfikujące

Powody umieszczenia w wykazie

18.

Ettien Amoikon

Uzurpujący stanowisko ministra ds. technologii informacyjno-komuni­ kacyjnych. Członek nielegalnego rządu Laurenta Gbagbo. Uzurpujący stanowisko ministra łączności. Członek nielegalnego rządu Laurenta Gbagbo. Uzurpujący stanowisko ministra kultury. Członek nielegalnego rządu Laurenta Gbagbo. Uzurpujący stanowisko ministra badań naukowych. Członek nielegalnego rządu Laurenta Gbagbo. Uzurpujący stanowisko ministra sportu. Członek nielegalnego rządu Laurenta Gbagbo. Uzurpujący stanowisko ministra handlu. Członek nielegalnego rządu Laurenta Gbagbo. Uzurpujący stanowisko ministra turystyki i rzemiosła. Członek nielegalnego rządu Laurenta Gbagbo. Uzurpująca stanowisko ministra solidarności, odbudowy i spójności społecznej. Członek nielegalnego rządu Laurenta Gbagbo. Uzurpujący stanowisko ministra pracy. Członek nielegalnego rządu Laurenta Gbagbo. Uzurpujący stanowisko ministra ds. budżetu. Członek nielegalnego rządu Laurenta Gbagbo. Uzurpujący stanowisko ministra ds. szkolnictwa wyższego przy Ministrze Edukacji Narodowej. Członek nielegalnego rządu Laurenta Gbagbo. Uzurpująca stanowisko sekretarza stanu ds. uczniów i studentów. Członek nielegalnego rządu Laurenta Gbagbo. Uzurpujący stanowisko sekretarza stanu ds. powszechnego ubezpie­ czenia zdrowotnego. Członek nielegalnego rządu Laurenta Gbagbo. Uzurpujący stanowisko sekretarza stanu ds. osób niepełnosprawnych. Członek nielegalnego rządu Laurenta Gbagbo. Uzurpujący stanowisko sekretarza stanu ds. ofiar wojny. Członek nielegalnego rządu Laurenta Gbagbo. Członek Rady Konstytucyjnej. Uczestniczył w zatwierdzeniu sfałszowanych wyników wyborów. Członek Rady Konstytucyjnej. Uczestniczył w zatwierdzeniu sfałszowanych wyników wyborów. Członek Rady Konstytucyjnej. Uczestniczył w zatwierdzeniu sfałszowanych wyników wyborów. Członek Rady Konstytucyjnej. Uczestniczył w zatwierdzeniu sfałszowanych wyników wyborów.


19.

Ouattara Gnonzié

20.

Alphonse Voho Sahi

21.

Kata Kéké

22.

Franck Guéi

23.

Touré Amara

24.

Kouamé Sécré Richard

25.

Anne Gnahouret Tatret

26.

Nyamien Messou

27.

Koné Katina Justin

28.

N’guessan Yao Thomas

29.

Lago Daléba Loan Odette

30.

Georges Armand Alexis Ouégnin

31.

Dogo Djéréké Raphaël

32.

Dosso Charles Durando Timothée N'Guetta

Radel

33.

Ahoua

34.

Jacques André Daligou Monoko Bruno Walé Ekpo

35.

36.

Félix Tano Kouakou

L 11/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.1.2011

Nazwisko (i ewent. pseudonimy)

Informacje identyfikujące

Powody umieszczenia w wykazie

37.

Hortense Angoran

Kouassi

Członek Rady Konstytucyjnej. Uczestniczyła w zatwierdzeniu sfałszowanych wyników wyborów. Członek Rady Konstytucyjnej. Uczestniczyła w zatwierdzeniu sfałszowanych wyników wyborów. Przewodniczący młodzieżowej frakcji Front Populaire Ivorien (FPI) (Ludowy Front Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej). Podżeganie do nienawiści i przemocy. Doradca ds. bezpieczeństwa byłego prezydenta Gbagbo. Dyrektor generalny Autonomicznego Portu Abidżan. Wnosi wkład w finansowanie kas publicznych pozostających pod kontrolą byłego prezydenta. Dyrektor generalny służby celnej. Wnosi wkład w finansowanie kas publicznych pozostających pod kontrolą byłego prezydenta. Szef Front de sécurisation du Centre-Ouest (FSCO) (Front Bezpieczeństwa Środkowego Zachodu).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 11 POZ 31 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L11 - 75 z 201115.1.2011

  Zalecenie Komisji z dnia 14 stycznia 2011 r. ustanawiające wytyczne dotyczące rozróżnienia pomiędzy materiałami paszowymi, dodatkami paszowymi, produktami biobójczymi i weterynaryjnymi produktami leczniczymi (1)

 • Dz. U. L11 - 62 z 201115.1.2011

  Zalecenie Komisji z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie certyfikacji przedsiębiorstw sektora obronności na mocy art. 9 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE w sprawie uproszczenia warunków transferów produktów związanych z obronnością we Wspólnocie (1)

 • Dz. U. L11 - 58 z 201115.1.2011

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie opłacenia przez Eesti Pank kapitału, przekazania aktywów rezerwy walutowej oraz wniesienia wkładu na poczet rezerw kapitałowych i celowych Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2010/34)

 • Dz. U. L11 - 56 z 201115.1.2011

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne spoza strefy euro (EBC/2010/28)

 • Dz. U. L11 - 54 z 201115.1.2011

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie opłacenia podwyższenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro (EBC/2010/27)

 • Dz. U. L11 - 53 z 201115.1.2011

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2010/26)

 • Dz. U. L11 - 49 z 201115.1.2011

  Decyzja Komisji z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie procedury zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych na mocy art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w odniesieniu do szczeliw do stosowania niekonstrukcyjnego w spoinach budynków i chodników (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 62) (1)

 • Dz. U. L11 - 36 z 201115.1.2011

  Decyzja Rady 2011/18/WPZiB z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany decyzji Rady 2010/656/WPZiB przedłużającej obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L11 - 29 z 201115.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 30/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L11 - 27 z 201115.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 29/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie cen sprzedaży zbóż w ramach czwartych indywidualnych zaproszeń do składania ofert na mocy procedur przetargowych otwartych rozporządzeniem (UE) nr 1017/2010

 • Dz. U. L11 - 24 z 201115.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 28/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 stycznia 2011 r.

 • Dz. U. L11 - 22 z 201115.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 27/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L11 - 18 z 201115.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 26/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie witaminy E jako dodatku paszowego w żywieniu zwierząt wszystkich gatunków (1)

 • Dz. U. L11 - 1 z 201115.1.2011

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 25/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 560/2005 nakładającego określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.