Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 11 POZ 36 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Rady 2011/18/WPZiB z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany decyzji Rady 2010/656/WPZiB przedłużającej obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

Data ogłoszenia:2011-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 11 POZ 36 - Strona 3

Strona 3 z 10

2.

Podpułkownik Nathanaël Ahouman Brouha

Urodzony 6 czerwca 1960 r.

3.

Aké N'Gbo Gilbert Marie

Urodzony 8 października 1955 r. w Abidżanie; nr paszportu: 08 AA 61107 (data ważności: 2 kwietnia 2014 r.)

4.

Pierre Israël Amessan Brou

Dyrektor generalny Radio Télévision Ivoirienne (RTI) (Radio i Telewizja Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej - RWKS): utrudnianie procesu pokojowego i pojednania poprzez publiczne podżeganie do nienawiści i przemocy oraz poprzez udział w kampaniach dezinformacyjnych dotyczą­ cych wyborów prezydenckich z 2010 r. Przewodniczący Conseil National de la Commu­ nication Audiovisuelle (CNCA) (Krajowa Rada Komunikacji Audiowizualnej): utrudnianie procesu pokojowego i pojednania poprzez publiczne podżeganie do nienawiści i przemocy oraz poprzez udział w kampaniach dezinformacyjnych dotyczą­ cych wyborów prezydenckich z 2010 r.; osoba odmawiająca uznania zwierzchnictwa demokratycznie wybranego prezydenta. Urodzona 13 czerwca 1974 r. w Abidżanie; nr paszportu: PD - AE 061 FP 04 Dyrektor grupy Cyclone wydającej dziennik „Le Temps”: utrudnianie procesu pokojowego i pojednania poprzez publiczne podżeganie do nienawiści i przemocy oraz poprzez udział w kampaniach dezinformacyjnych dotyczą­ cych wyborów prezydenckich z 2010 r. Doradca ds. bezpieczeństwa Laurenta Gbagbo: utrudnianie procesu pokojowego i pojednania, osoba odmawiająca uznania zwierzchnictwa demokratycznie wybranego prezydenta. Sprzyjający tworzeniu ruchów o charakterze represyjnym i zastraszającym.


5.

Frank Anderson Kouassi

6.

Nadiani Bamba

7.

Kadet Bertin

Urodzony ok. w miejscowości Mama.

1957 r.

15.1.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 11/39

Nazwisko (i ewentualnie pseudonimy)

Informacje identyfikujące

Powody umieszczenia w wykazie

8.

Generał Dogbo Blé

Urodzony 2 lutego w miejscowości Daloa.

1959

r.

Dowódca oddziałów Gwardii Republikańskiej. Utrudnianie procesu pokojowego i pojednania; odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej; wojskowy odmawiający uznania zwierz­ chnictwa demokratycznie wybranego prezy­ denta. Były minister stanu, wysoki przedstawiciel FPI: utrudnianie procesu pokojowego i pojednania, odmowa uznania wyniku wyborów prezyden­ ckich. Szef organizacji Union patriotique pour la résis­ tance du Grand Ouest (UPRGO) (Patriotyczna Unia na rzecz Oporu Regionu Zachodniego). utrudnianie procesu pokojowego i pojednania poprzez odmowę złożenia broni oraz uznania zwierzchnictwa demokratycznie wybranego prezydenta. Dowódca marynarki RWKS - zastępca szefa sztabu: odpowiedzialny za poważne naru­ szenia praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej; wojskowy odmawiający uznania zwierzchnictwa demokratycznie wybranego prezydenta. Szef organizacji Mouvement ivoirien pour la libé­ ration de l'Ouest (MILOCI) (Ruch RWKS na rzecz Wyzwolenia Zachodniej Części RWKS): utrudnianie procesu pokojowego i pojednania poprzez odmowę złożenia broni oraz uznania zwierzchnictwa demokratycznie wybranego prezydenta.

9.

Bohoun Antoine

Bouabré

Paul

Urodzony 9 lutego w miejscowości Issia; nr paszportu: PD AE 015 FO 02

1957

r.

10.

Podprefekt Oulaï Delefosse

Urodzony 28 października 1968 r.

11.

Admirał Vagba Faussignau

Urodzony 31 grudnia 1954 r. w miejscowości Bobia.

12.

Pastor Gammi

13.

Laurent Gbagbo

Urodzony 31 maja 1945 w miejscowości Gagnoa.

r.

Uzurpujący sobie prawo do stanowiska prezy­ denta republiki: utrudnianie procesu pokojo­ wego i pojednania, odmowa uznania wyniku wyborów prezydenckich. Przewodnicząca grupy Front Populaire Ivoirien (FPI) (Ludowy Front RWKS) w Zgromadzeniu Narodowym: Utrudnianie procesu pokojo­ wego i pojednania; publiczne podżeganie do nienawiści i przemocy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 11 POZ 36 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L11 - 75 z 201115.1.2011

  Zalecenie Komisji z dnia 14 stycznia 2011 r. ustanawiające wytyczne dotyczące rozróżnienia pomiędzy materiałami paszowymi, dodatkami paszowymi, produktami biobójczymi i weterynaryjnymi produktami leczniczymi (1)

 • Dz. U. L11 - 62 z 201115.1.2011

  Zalecenie Komisji z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie certyfikacji przedsiębiorstw sektora obronności na mocy art. 9 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE w sprawie uproszczenia warunków transferów produktów związanych z obronnością we Wspólnocie (1)

 • Dz. U. L11 - 58 z 201115.1.2011

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie opłacenia przez Eesti Pank kapitału, przekazania aktywów rezerwy walutowej oraz wniesienia wkładu na poczet rezerw kapitałowych i celowych Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2010/34)

 • Dz. U. L11 - 56 z 201115.1.2011

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne spoza strefy euro (EBC/2010/28)

 • Dz. U. L11 - 54 z 201115.1.2011

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie opłacenia podwyższenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro (EBC/2010/27)

 • Dz. U. L11 - 53 z 201115.1.2011

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2010/26)

 • Dz. U. L11 - 49 z 201115.1.2011

  Decyzja Komisji z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie procedury zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych na mocy art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w odniesieniu do szczeliw do stosowania niekonstrukcyjnego w spoinach budynków i chodników (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 62) (1)

 • Dz. U. L11 - 31 z 201115.1.2011

  Decyzja Rady 2011/17/WPZiB z dnia 11 stycznia 2011 r. zmieniająca decyzję Rady 2010/656/WPZiB przedłużającą obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L11 - 29 z 201115.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 30/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L11 - 27 z 201115.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 29/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie cen sprzedaży zbóż w ramach czwartych indywidualnych zaproszeń do składania ofert na mocy procedur przetargowych otwartych rozporządzeniem (UE) nr 1017/2010

 • Dz. U. L11 - 24 z 201115.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 28/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 stycznia 2011 r.

 • Dz. U. L11 - 22 z 201115.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 27/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L11 - 18 z 201115.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 26/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie witaminy E jako dodatku paszowego w żywieniu zwierząt wszystkich gatunków (1)

 • Dz. U. L11 - 1 z 201115.1.2011

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 25/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 560/2005 nakładającego określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.