Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 11 POZ 36 - Strona 7

Tytuł:

Decyzja Rady 2011/18/WPZiB z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany decyzji Rady 2010/656/WPZiB przedłużającej obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

Data ogłoszenia:2011-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 11 POZ 36 - Strona 7

Strona 7 z 10

Uzurpujący sobie prawo do stanowiska ministra wyznaczonego przy ministrze edukacji narodowej i odpowiadającego za szkolnictwo wyższe: utrudnianie procesu pokojowego i pojednania oraz odmowa uznania wyniku wyborów prezydenckich poprzez udział w nielegalnym rządzie Laurenta Gbagbo. Urodzona 1 stycznia 1955 r. w miejscowości Floleu; nr paszportu: \08AA68945 (data ważności: 29 kwietnia 2014 r.) Uzurpująca sobie prawo do stanowiska sekre­ tarza stanu odpowiadającego za kwestie szkolne i studenckie: utrudnianie procesu pokojowego i pojednania oraz odmowa uznania wyniku wyborów prezydenckich poprzez udział w nielegalnym rządzie Laurenta Gbagbo. Uzurpujący sobie prawo do stanowiska sekre­ tarza stanu odpowiadającego za kwestie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego: utrudnianie procesu pokojowego i pojednania oraz odmowa uznania wyniku wyborów prezydenckich poprzez udział w nielegalnym rządzie Laurenta Gbagbo. Uzurpujący sobie prawo do stanowiska sekre­ tarza stanu odpowiadającego za kwestie doty­ czące niepełnosprawnych: utrudnianie procesu pokojowego i pojednania oraz odmowa uznania wyniku wyborów prezydenckich poprzez udział w nielegalnym rządzie Laurenta Gbagbo.


45.

Nyamien Messou

46.

Koné Katina Justin

47.

N'Guessan Yao Thomas

48.

Lago Daléba Loan Odette

49.

Georges Ouégnin

Armand

Alexis

Urodzony 27 sierpnia 1953 r. w miejscowości Bouaké; nr paszportu: 08AA59267 (data ważności: 24 marca 2014 r.)

50.

Dogo Djéréké Raphaël

51.

Dosso Charles Durando

Radel

Uzurpujący sobie prawo do stanowiska sekre­ tarza stanu odpowiadającego za kwestie doty­ czące ofiar wojny: utrudnianie procesu pokojowego i pojednania oraz odmowa uznania wyniku wyborów prezydenckich poprzez udział w nielegalnym rządzie Laurenta Gbagbo. Urodzony 25 kwietnia 1931 r. w miejscowości Aboisso; nr paszportu: PD-AE/084FK10 (data ważności: 20 października 2013 r.) Członek Rady Konstytucyjnej: utrudnianie procesu pokojowego i pojednania, odmowa uznania wyniku wyborów prezyden­ ckich; osoba odmawiająca uznania zwierz­ chnictwa demokratycznie wybranego prezy­ denta.

52.

Timothée Ahoua N'Guetta

L 11/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.1.2011

Nazwisko (i ewentualnie pseudonimy)

Informacje identyfikujące

Powody umieszczenia w wykazie

53.

Jacques Monoko

André

Daligou

Członek Rady Konstytucyjnej: utrudnianie procesu pokojowego i pojednania, odmowa uznania wyniku wyborów prezyden­ ckich; osoba odmawiająca uznania zwierz­ chnictwa demokratycznie wybranego prezy­ denta. Członek Rady Konstytucyjnej: utrudnianie procesu pokojowego i pojednania, odmowa uznania wyniku wyborów prezyden­ ckich; osoba odmawiająca uznania zwierz­ chnictwa demokratycznie wybranego prezy­ denta. Urodzony 12 marca 1959 r. w miejscowości Ouelle; nr paszportu: PD-AE/091FD05 (data ważności: 13 maja 2010 r.) Członek Rady Konstytucyjnej: utrudnianie procesu pokojowego i pojednania, odmowa uznania wyniku wyborów prezyden­ ckich; osoba odmawiająca uznania zwierz­ chnictwa demokratycznie wybranego prezy­ denta. Członkini Rady Konstytucyjnej: utrudnianie procesu pokojowego i pojednania, odmowa uznania wyniku wyborów prezyden­ ckich; osoba odmawiająca uznania zwierz­ chnictwa demokratycznie wybranego prezy­ denta. Urodzona 28 lutego 1972 r. w Abidżanie; nr paszportu: PD-AE/032GL12 (data ważności: 7 grudnia 2012 r.); 08AA62264 (data ważności: 6 kwietnia 2014 r.) Urodzony 4 marca 1974 r. w miejscowości Tindara; nr paszportu: PD-AE/076FE06 (data ważności: 5 czerwca 2010 r.) Członkini Rady Konstytucyjnej: utrudnianie procesu pokojowego i pojednania, odmowa uznania wyniku wyborów prezyden­ ckich; osoba odmawiająca uznania zwierz­ chnictwa demokratycznie wybranego prezy­ denta.

54.

Bruno Walé Ekpo

55.

Félix Tano Kouakou

56.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 11 POZ 36 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L11 - 75 z 201115.1.2011

  Zalecenie Komisji z dnia 14 stycznia 2011 r. ustanawiające wytyczne dotyczące rozróżnienia pomiędzy materiałami paszowymi, dodatkami paszowymi, produktami biobójczymi i weterynaryjnymi produktami leczniczymi (1)

 • Dz. U. L11 - 62 z 201115.1.2011

  Zalecenie Komisji z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie certyfikacji przedsiębiorstw sektora obronności na mocy art. 9 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE w sprawie uproszczenia warunków transferów produktów związanych z obronnością we Wspólnocie (1)

 • Dz. U. L11 - 58 z 201115.1.2011

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie opłacenia przez Eesti Pank kapitału, przekazania aktywów rezerwy walutowej oraz wniesienia wkładu na poczet rezerw kapitałowych i celowych Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2010/34)

 • Dz. U. L11 - 56 z 201115.1.2011

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne spoza strefy euro (EBC/2010/28)

 • Dz. U. L11 - 54 z 201115.1.2011

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie opłacenia podwyższenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro (EBC/2010/27)

 • Dz. U. L11 - 53 z 201115.1.2011

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2010/26)

 • Dz. U. L11 - 49 z 201115.1.2011

  Decyzja Komisji z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie procedury zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych na mocy art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w odniesieniu do szczeliw do stosowania niekonstrukcyjnego w spoinach budynków i chodników (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 62) (1)

 • Dz. U. L11 - 31 z 201115.1.2011

  Decyzja Rady 2011/17/WPZiB z dnia 11 stycznia 2011 r. zmieniająca decyzję Rady 2010/656/WPZiB przedłużającą obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L11 - 29 z 201115.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 30/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L11 - 27 z 201115.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 29/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie cen sprzedaży zbóż w ramach czwartych indywidualnych zaproszeń do składania ofert na mocy procedur przetargowych otwartych rozporządzeniem (UE) nr 1017/2010

 • Dz. U. L11 - 24 z 201115.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 28/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 stycznia 2011 r.

 • Dz. U. L11 - 22 z 201115.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 27/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L11 - 18 z 201115.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 26/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie witaminy E jako dodatku paszowego w żywieniu zwierząt wszystkich gatunków (1)

 • Dz. U. L11 - 1 z 201115.1.2011

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 25/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 560/2005 nakładającego określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.