Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 11 POZ 36 - Strona 8

Tytuł:

Decyzja Rady 2011/18/WPZiB z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany decyzji Rady 2010/656/WPZiB przedłużającej obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

Data ogłoszenia:2011-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 11 POZ 36 - Strona 8

Strona 8 z 10

Hortense Kouassi Angoran

57.

Joséphine Suzanne Touré

58.

Konaté Navigué

Przewodniczący frakcji młodych we Front Populaire Ivoirien (FPI) (Ludowy Front Repub­ liki Wybrzeża Kości Słoniowej): publiczne podżeganie do nienawiści i przemocy. Doradca ds. bezpieczeństwa byłego prezy­ denta Laurenta Gbagbo: koordynuje akcje zastraszania przeciwników; osoba odmawia­ jąca uznania zwierzchnictwa demokratycznie wybranego prezydenta.

59.

Patrice Baï


60.

Marcel Gossio

Urodzony 18 lutego 1951 r. w miejscowości Adjamé; nr paszportu: 08AA14345 (data ważności: 6 października 2013 r.) (alias Urodzony 1 stycznia w miejscowości Danané; nr paszportu: 04LE57580 (data 16 czerwca 2011 r.); PS-AE/077HK08 (data 3 sierpnia 2012 r.); PD-AE/065GK11 (data 15 listopada 2012 r.) PD-AE/065GK11 (data 15 listopada 2012 r.) 1958 r. ważności: ważności: ważności: ważności:

Dyrektor generalny Autonomicznego Portu w Abidżanie: osoba odmawiająca uznania zwierzchnictwa demokratycznie wybranego prezydenta; uczestniczy w finansowaniu niele­ galnej administracji Laurenta Gbagbo. Dyrektor generalny ds. ceł: osoba odmawia­ jąca uznania zwierzchnictwa demokratycznie wybranego prezydenta; uczestniczy w finansowaniu nielegalnej admi­ nistracji Laurenta Gbagbo.

61.

Alphonse Mangley)

Mangly

15.1.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 11/45

Nazwisko (i ewentualnie pseudonimy)

Informacje identyfikujące

Powody umieszczenia w wykazie

62.

Marc Gnatoa

Szef FSCO (Front de sécurisation du Centre-Ouest – Front Bezpieczeństwa Środkowego Zachodu): uczestniczył w akcjach o charakterze represyjnym. Utrudnianie procesu pokojowego i pojednania poprzez odmowę złożenia broni oraz uznania zwierz­ chnictwa demokratycznie wybranego prezy­ denta. Urodzony 9 września 1944 r.; poprzedni paszport: AE/46CR05 Sekretarz generalny GPP (Groupement des Patriotes pour la Paix – Ugrupowanie Patriotów na rzecz Pokoju): odpowiada za oddziały milicji. Uczestniczył w represjach po drugiej turze wyborów prezy­ denckich. Utrudnianie procesu pokojowego i pojednania poprzez odmowę złożenia broni oraz uznania zwierzchnictwa demokra­ tycznie wybranego prezydenta. Przewodnicząca organizacji Femmes patrioti­ ques de Côte d'Ivoire (Patriotki Wybrzeża Kości Słoniowej): utrudnianie procesu pokojowego i pojednania poprzez publiczne podżeganie do nienawiści i przemocy. Sekretarz krajowy frakcji kobiet we Front Populaire Ivoirien (FPI) (Ludowy Front Repub­ liki Wybrzeża Kości Słoniowej): utrudnianie procesu pokojowego i pojednania poprzez publiczne podżeganie do nienawiści i przemocy. Sekretarz generalny CNCA (Conseil National de la Communication Audiovisuelle – Krajowa Rada Komunikacji Audiowizualnej): utrudnianie procesu pokojowego i pojednania poprzez publiczne podżeganie do nienawiści i przemocy oraz poprzez udział w kampaniach dezinformacyjnych dotyczą­ cych wyborów prezydenckich z 2010 r.; osoba odmawiająca uznania zwierzchnictwa demokratycznie wybranego prezydenta. Dyrektor wydawniczy dziennika Le Quotidien d’Abidjan: utrudnianie procesu pokojowego i pojednania poprzez publiczne podżeganie do nienawiści i przemocy oraz poprzez udział w kampaniach dezinformacyjnych dotyczą­ cych wyborów prezydenckich z 2010 r. Etienne Dyrektor wydawniczy i redaktor naczelny dziennika Notre Voie: utrudnianie procesu pokojowego i pojednania poprzez publiczne podżeganie do nienawiści i przemocy oraz poprzez udział w kampaniach dezinformacyjnych dotyczą­ cych wyborów prezydenckich z 2010 r. Urodzony 1 stycznia 1956 r. w Jamusukrze; nr paszportu: 08AA15000 (data ważności: 5 października 2013 r.) Dyrektor generalny dziennika Fraternité Matin: utrudnianie procesu pokojowego i pojednania poprzez publiczne podżeganie do nienawiści i przemocy oraz poprzez udział w kampaniach dezinformacyjnych dotyczą­ cych wyborów prezydenckich z 2010 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 11 POZ 36 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L11 - 75 z 201115.1.2011

  Zalecenie Komisji z dnia 14 stycznia 2011 r. ustanawiające wytyczne dotyczące rozróżnienia pomiędzy materiałami paszowymi, dodatkami paszowymi, produktami biobójczymi i weterynaryjnymi produktami leczniczymi (1)

 • Dz. U. L11 - 62 z 201115.1.2011

  Zalecenie Komisji z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie certyfikacji przedsiębiorstw sektora obronności na mocy art. 9 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE w sprawie uproszczenia warunków transferów produktów związanych z obronnością we Wspólnocie (1)

 • Dz. U. L11 - 58 z 201115.1.2011

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie opłacenia przez Eesti Pank kapitału, przekazania aktywów rezerwy walutowej oraz wniesienia wkładu na poczet rezerw kapitałowych i celowych Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2010/34)

 • Dz. U. L11 - 56 z 201115.1.2011

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne spoza strefy euro (EBC/2010/28)

 • Dz. U. L11 - 54 z 201115.1.2011

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie opłacenia podwyższenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro (EBC/2010/27)

 • Dz. U. L11 - 53 z 201115.1.2011

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2010/26)

 • Dz. U. L11 - 49 z 201115.1.2011

  Decyzja Komisji z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie procedury zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych na mocy art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w odniesieniu do szczeliw do stosowania niekonstrukcyjnego w spoinach budynków i chodników (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 62) (1)

 • Dz. U. L11 - 31 z 201115.1.2011

  Decyzja Rady 2011/17/WPZiB z dnia 11 stycznia 2011 r. zmieniająca decyzję Rady 2010/656/WPZiB przedłużającą obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L11 - 29 z 201115.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 30/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L11 - 27 z 201115.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 29/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie cen sprzedaży zbóż w ramach czwartych indywidualnych zaproszeń do składania ofert na mocy procedur przetargowych otwartych rozporządzeniem (UE) nr 1017/2010

 • Dz. U. L11 - 24 z 201115.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 28/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 stycznia 2011 r.

 • Dz. U. L11 - 22 z 201115.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 27/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L11 - 18 z 201115.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 26/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie witaminy E jako dodatku paszowego w żywieniu zwierząt wszystkich gatunków (1)

 • Dz. U. L11 - 1 z 201115.1.2011

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 25/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 560/2005 nakładającego określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.