Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 19

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością (1)

Data ogłoszenia:2011-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 19

Strona 19 z 48

15.1.2011

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

58 59 60 62 63 64 65

57600 57680 58300 64500 65440 66695 67155

— — — — — — —

Monostearynian glicerolu, ester z kwasem askorbinowym Monostearynian glicerolu, ester z kwasem cytrynowym Glicyna, sole Lizyna, sole Pirofosforyn manganu Metylohydroksymetyloceluloza Mieszanina 4-(2-benzoksazolilo)-4′-(5metylo-2-benzoksazolilo) stilbenu, 4,4′-bis (2-benzoksazolilo)stilbenu i 4,4′-bis(5-metylo-2benzoksazolilo)stilbenu


tak tak tak tak tak tak tak

nie nie nie nie nie nie nie

nie nie nie nie nie nie nie Nie więcej niż 0,05 % w/w (ilość substancji zastosowanej/ilość formy użytkowej) Mieszanina otrzymywana w wyniku procesu produk­ cyjnego, zazwyczaj w sto­ sunku (58–62 %):(23–27 %): (13–17 %) (11)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

66 67

67600 67840

— —

Tris(alkilo(C10-C16) merkaptooc­ tan mono-n-oktylocyny Kwasy montanowe lub ich estry z glikolem etylenowym lub z 1,3-butanodiolem lub glicero­ lem Mono i di-n-alkil (C16 i C18) fosforany Fosforyn tris(nonylo-lub dinony­ lofenylu) Sole kwasu poliakrylowego Gamma-hydroksypropylowany polidimetylosiloksan Poliester kwasu adypinowego i glicerolu lub pentaerytrytolu, estry z kwasem tłuszczowym liniowym o parzystej liczbie atomów węgla (C12–C22) Poliestry 1,2-propanodiolu lub 1,3- lub 1,4-butanodiolu lub gli­ kolu polipropylenowego z kwa­ sem adypinowym, także o łańcuchach zakończonych kwasem octowym lub kwasami tłuszczowymi C12-C18 lub n-oktanolem lub n-dekanolem

tak tak

nie nie

nie nie

68 69 70 71 72

73160 74400 76463 76730 76815

— — — — —

tak tak tak tak tak

nie nie nie nie nie

tak tak nie nie nie

0,05 30 (22) 6 (32) Frakcja o masie cząsteczko­ wej poniżej 1 000 Da nie powinna przekraczać 5 % (w/w)

73

76866

tak

nie

tak

(31) (32)

L 12/19

L 12/20

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

74 75

77440 77702

— —

Dirycynolan glikolu polietylenowego Estry glikolu polietylenowego z monokarboksylowymi kwasali alifatycznymi (C6-C22) oraz ich siarczanami amonu i sodu Eter glikolu polietylenowego (EO = 1–30, zwykle 5) z 2-cyjano 3-(4-hydroksy-3metoksyfenylo)akrylanem butylu Eter glikolu polietylenowego (EO = 1–30, zwykle 5) z 2-cyjano 3-(4-hydroksyfenylo) akrylanem butylu Siarczan glikolu polietylenowego (EO = 1-50) eteru monoalkilowego (liniowego i rozgałęzionego, C8-C20), sole Poli (dimetylopolisiloksan) polioksyalkilowy (C2-C4) Proszki, łuski i włókna z mosiądzu, brązu, miedzi, stali nierdzewnej, cyny oraz stopów miedzi, cyny i żelaza Propylohydroksyetyloceluloza Propylohydrokymetyloceluloza Propylohydroksypropyloceluloza Krzemiany naturalne (z wyjątkiem azbestu) Silanowe krzemiany naturalne (z wyjątkiem azbestu) Ortokrzemian sililowany Ditlenek krzemu, silanowany Monoalkilo dialkilofenoksy­ benzenodisulfonian sodu Stearynian glikolu etylenowego Tauryna, sole

tak tak

nie nie

tak nie

42

PL

76

77732

tak

nie

nie

0,05

Wyłącznie do wykorzystania w PET

77

77733

tak

nie

nie

0,05

Wyłącznie do wykorzystania w PET

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

78

77897

tak

nie

nie

5

79 80

80640 81760

— —

tak tak

nie nie

nie nie

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

83320 83325 83330 85601 85610 86000 86285 86880 89440 92195

— — — — — — — — — —

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie

nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie 9

15.1.2011

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 19 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.