Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 21

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością (1)

Data ogłoszenia:2011-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 21

Strona 21 z 48

15.1.2011

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

145 146

10630 23890 82000

0000079-06-1 0000079-09-4

Akryloamid Kwas propionowy

nie tak

tak tak

nie nie

ND

PL

147 148 149 150 151

10690 14650 19990 20020 13480 13607

0000079-10-7 0000079-38-9 0000079-39-0 0000079-41-4 0000080-05-7

Kwas akrylowy Chlorotrifluoroetylen Metakryloamid Kwas metakrylowy 2,2-bis(4-hydroksyfenylo)propan


nie nie nie nie nie

tak tak tak tak tak

nie nie nie nie nie 0,6 ND ND

(22) (1)

(23)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

152 153 154

15610 15267 13617 16090

0000080-07-9 0000080-08-0 0000080-09-1

Sulfon 4,4′-dichlorodifenylu Sulfon 4,4′-diaminodifenylu Sulfon 4,4′-dihydroksydifenylowy

nie nie nie

tak tak tak

nie nie nie

0,05 5 0,05

155 156 157

23470 21130 74880

0000080-56-8 0000080-62-6 0000084-74-2

Alfa-pinen Metakrylan metylu Ftalan dibutylu

nie nie tak

tak tak nie

nie nie nie 0,3 (23) (32) Do stosowania jedynie jako: a) plastyfikator w mate­ riałach i wyrobach wielokrotnego użytku, mających kontakt z żywnością niezawie­ rającą tłuszczu; środek wsparcia tech­ nicznego w poliolefi­ nach w stężeniach do 0,05 % w produkcie końcowym (7)

b)

158

23380 76320

0000085-44-9

Bezwodnik ftalowy

tak

tak

nie

L 12/25

L 12/26

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

159

74560

0000085-68-7

Ftalan benzylobutylu

tak

nie

nie

30

(32)

Do stosowania jedynie jako: a) plastyfikator w mate­ riałach i wyrobach wielokrotnego użytku; b) plastyfikator w mate­ riałach i wyrobach jednokrotnego użytku mających kontakt z żywnością niezawie­ rającą tłuszczu, z wy­ jątkiem preparatów dla niemowląt i prepara­ tów pochodnych okre­ ślonych w dyrektywie 2006/141/WE lub przetworzonej żywno­ ści na bazie zbóż oraz żywności dla niemow­ ląt i małych dzieci zgodnie z dyrektywą 2006/125/WE; c) środek wsparcia tech­ nicznego w stężeniach do 0,1 % w produkcie końcowym

(7)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

160 161 162 163 164 165

84800 92160 65520 66400 34895 23200 74480

0000087-18-3 0000087-69-4 0000087-78-5 0000088-24-4 0000088-68-6 0000088-99-3

Salicylan 4-tert-butylofenylu Kwas winowy Mannitol 2,2′-metyleno bis(4-etylo-6-tertbutylofenol) 2-aminobenzamid Kwas o-ftalowy

tak tak tak tak tak tak

nie nie nie nie nie tak

tak nie nie tak nie nie

12

(13) 0,05 Do użycia tylko do PET dla wody i napojów

166 167

24057 25240

0000089-32-7 0000091-08-7

Bezwodnik piromelitowy 2,6-diizocyjanian toluilenu

nie nie

tak tak

nie nie

0,05 (17) 1 mg/kg w produkcie koń­ cowym (wyrażony jako część izocyjanianu) (10)

15.1.2011

168

13075 15310

0000091-76-9

2,4-diamino-6-fenylo-1,3,5triazyna

nie

tak

nie

5

(1)

15.1.2011

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

169

16240

0000091-97-4

3,3′-dimetylo-4,4′diizocyjanianbifenyl 4,4′-dihydroksybifenyl Benzoesan metylu Benzoesan etylu Ester propylowy kwasu 4-hydroksybenzoesowego o-krezol Metakrylan allilu Akrylan metylu Węglan etylenu

nie

tak

nie

(17)

1 mg/kg w produkcie końcowym (wyrażony jako część izocyjanianu)

(10)

170 171 172 173 174 175 176 177

16000 38080 37840 60240 14740 20050 11710 16955

0000092-88-6 0000093-58-3 0000093-89-0 0000094-13-3 0000095-48-7 0000096-05-9 0000096-33-3 0000096-49-1

nie tak tak tak nie nie nie nie

tak nie nie nie tak tak tak tak

nie nie nie nie nie nie nie nie

6 PL

0,05 (22) 30 SML w przeliczeniu na gli­ kol etylenowy Zawartość pozostałości = 5 mg etylenu węglanu na 1 kg hydrożelu w stosunku maks. 10 g hydrożelu na 1 kg żywności

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 21 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.