Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 22

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością (1)

Data ogłoszenia:2011-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 22

Strona 22 z 48

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193

92800 48800 17160 20890 19270 21010 20110 20440 14020 22210 19180 60200 18880 24940 23187 24610

0000096-69-5 0000097-23-4 0000097-53-0 0000097-63-2 0000097-65-4 0000097-86-9 0000097-88-1 0000097-90-5 0000098-54-4 0000098-83-9 0000099-63-8 0000099-76-3 0000099-96-7 0000100-20-9 — 0000100-42-5

4,4′-tiobis(6-tert-butylo-3metylofenol) 2,2′-dihydroksy-5,5′Dichlorodifenylometan Eugenol Metakrylan etylu Kwas itakonowy Metakrylan izobutylu Metakrylan butylu Dimetakrylan glikolu etylenowe­ go 4-tert-butylofenol Alfa-metylostyren Dichlorek kwasu izoftalowego Ester metylowy kwasu 4-hydroksybenzoesowego Kwas p-hydroksybenzoesowy Dichlorek kwasu tereftalowego Kwas ftalowy Styren


tak tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak nie nie nie nie

nie nie tak tak tak tak tak tak tak tak tak nie tak tak tak tak

tak tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie

0,48 12 ND (23) (23) (23) 0,05 0,05 0,05 (27)

(28)

L 12/27

(28)

L 12/28

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

194 195 196 197 198

13150 37360 18670 59280 20260 16630

0000100-51-6 0000100-52-7 0000100-97-0 0000101-43-9 0000101-68-8

Alkohol benzylowy Benzaldehyd Heksametylenotetraamina Metakrylan cykloheksylu 4,4′-diizocyjanian difenylometanu Eter diglicydylowy rezorcynolu

nie tak tak nie nie

tak nie tak tak tak

nie nie nie nie nie 0,05 (17) 1 mg/kg w produkcie końcowym (wyrażony jako część izocyjanianu) Nie stosować w wyrobach mających kontakt z żyw­ nością zawierającą tłuszcze, dla której ustanowiono płyn modelowy D Tylko dla pośredniego kon­ taktu z żywnością, poza warstwą PET (10) (15) (3)

PL

199

24073

0000101-90-6

nie

tak

nie

ND

(8)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

200 201 202 203 204

51680 16540 23070 13323 25180 92640

0000102-08-9 0000102-09-0 0000102-39-6 0000102-40-9 0000102-60-3

N,N′-difenylotiomocznik Węglan difenylu Kwas (1,3-fenylenodioksy) dioctowy 1,3-bis(2-hydroksyetoksy) benzen N, N, N′, N′-tetrakis (2-hydroksypropylo) etylenodiamina Trialliloamina

tak nie nie nie tak

nie tak tak tak tak

tak nie nie nie nie

3 0,05 0,05 0,05 (1)

205

25385

0000102-70-5

nie

tak

nie

40 mg/kg hydrożelu przy stosunku 1 kg żywności na maksimum 1,5 gramów hydrożelu Do użytku wyłącznie w hy­ drożelach przeznaczonych do pośredniej styczności z żywnością 0,05 18 0,05 30 (32) (2)

206 207 208 209 210

11500 31920 18898 17050 13390 14880

0000103-11-7 0000103-23-1 0000103-90-2 0000104-76-7 0000105-08-8

Akrylan 2-etyloheksylu Adypinian bis(2-etyloheksylu) N-(4-hydroksyfenylo)acetamid 2-etylo-l-heksanol 1,4-bis(hydroksymetylo) cykloheksan

nie tak nie nie nie

tak nie tak tak tak

nie tak nie nie nie

15.1.2011

15.1.2011

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235

23920 14200 41840 82400 61840 14170 14770 15565 11590 14570 16750 20590 40570 13870 13630 13900 12100 15272 16960 16990 53650 13690 14140 16150 10120 10150 30280 24850 19960 14710

0000105-38-4 0000105-60-2 0000105-62-4 0000106-14-9 0000106-31-0 0000106-44-5 0000106-46-7 0000106-63-8 0000106-89-8 0000106-91-2 0000106-97-8 0000106-98-9 0000106-99-0 0000107-01-7 0000107-13-1 0000107-15-3 0000107-21-1 0000107-88-0 0000107-92-6 0000108-01-0 0000108-05-4 0000108-24-7 0000108-30-5 0000108-31-6 0000108-39-4

Propionian winylu Kaprolaktam Dioleinian glikolu 1,2-propylenowego Kwas 12-hydroksystearynowy Bezwodnik masłowy p-krezol 1,4-dichlorobenzen Akrylan izobutylu Epichlorohydryna Metakrylan 2,3-epoksypropylu Butan 1-buten Butadien 2-buten Akrylonitryl Etylenodiamina Glikol etylenowy 1,3-butanodiol Kwas masłowy Dimetyloaminoetanol Octan winylu Bezwodnik octowy Bezwodnik bursztynowy Bezwodnik maleinowy m-krezol

nie tak tak tak nie nie nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie tak nie nie nie nie tak nie nie nie

tak tak nie nie tak tak tak tak tak tak nie tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tk tak tak

nie nie nie

(1) (4)

PL

nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie (3) 18 12 ND 12 (2) ND 1 mg/kg w produkcie końcowym ND 0,02 12 (22) 1 mg/kg w produkcie końcowym (10)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(10)

L 12/29

L 12/30

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

236 237 238 239

23050 15910 24072 18070 19975 25420 93720

0000108-45-2 0000108-46-3 0000108-55-4 0000108-78-1

1,3-fenylenodiamina 1,3-dihydroksybenzen Bezwodnik glutarowy 2,4,6-triamino-l, 3,5-triazyna

nie nie nie tak

tak tak tak tak

nie nie nie

ND 2,4

PL

nie

30

240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257

45760 22960 85360 19060 71720 22900 25150 24820 90960 19540 64800 17290 55120 53520 53360 87200 15250 13720 40580 25900 18010 55680 13550 16660 51760

0000108-91-8 0000108-95-2 0000109-43-3 0000109-53-5 0000109-66-0 0000109-67-1 0000109-99-9 0000110-15-6 0000110-16-7 0000110-17-8 0000110-30-5 0000110-31-6 0000110-44-1 0000110-60-1 0000110-63-4 0000110-88-3 0000110-94-1 0000110-98-5

Cykloheksyloamina Fenol Sebacynian dibutylu Eter izobutylowo-winylowy Pentan 1-penten Tetrahydrofuran Kwas bursztynowy Kwas maleinowy Kwas fumarowy N, N′-etyleno-bis-stearynamid N, N′-etyleno-bis-oleinamid Kwas sorbowy 1,4-diaminobutan 1,4-butanodiol Trioksan Kwas glutarowy Glikol dipropylenowy

tak nie tak nie tak nie nie tak tak tak tak tak tak nie tak nie tak tak

nie tak nie tak nie tak tak tak tak tak nie nie nie tak tak tak tak tak

nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie 5 (30) (3) 5 0,6 0,05 (32) (10)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.1.2011

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 22 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.