Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 23

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością (1)

Data ogłoszenia:2011-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 23

Strona 23 z 48

15.1.2011

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

258 259 260 261 262

70480 58720 24280 15790 35284

0000111-06-8 0000111-14-8 0000111-20-6 0000111-40-0 0000111-41-1

Palmitynian butylu Kwas heptanowy Kwas sebacynowy Dietylenotriamina N-(2-aminoetylo)etanoloamina

tak tak nie nie tak

nie nie tak tak nie

nie nie nie nie nie 5 0,05 Nie stosować w wyrobach mających kontakt z żyw­ nością zawierającą tłuszcze, dla której ustanowiono płyn modelowy D Tylko dla pośredniego kon­ taktu z żywnością, poza warstwą PET (2)


PL

263

13326 15760 47680

0000111-46-6

Glikol dietylenowy

tak

tak

nie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

264 265 266

22660 22600 25510 94320

0000111-66-0 0000111-87-5 0000112-27-6

1-okten 1-oktanol Glikol trietylenowy

nie nie tak

tak tak tak

nie nie nie

15

267 268 269

15100 16704 25090 92350

0000112-30-1 0000112-41-4 0000112-60-7

1-dekanol 1-dodecen Glikol tetraetylenowy

nie nie tak

tak tak tak

nie nie nie 0,05

270

22763 69040

0000112-80-1

Kwas oleinowy

tak

tak

nie

271 272 273 274

52720 37040 52730 22570

0000112-84-5 0000112-85-6 0000112-86-7 0000112-96-9

Amid kwasu erukowego Kwas behenowy Kwas erukowy Izocyjanian oktadecylu

tak tak tak nie

nie nie nie tak

nie nie nie nie (17) 1 mg/kg w produkcie koń­ cowym (wyrażony jako część izocyjanianu) (10)

275 276

23980 19000

0000115-07-1 0000115-11-7

Propylen Izobuten

nie nie

tak tak

nie nie

L 12/31

L 12/32

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

277

18280

0000115-27-5

Bezwodnik heksachloroendometylenotetra­ hydroftalowy Kwas heksachloroendometyleno­ tetrahydroftalowy Pentaerytrytol Fosforan trichloroetylu Tetrafluoroetylen Heksafluoropropylen Ftalan bis(2-etyloheksylu)

nie

tak

nie

ND

278 279 280 281 282 283

18250 22840 71600 73720 25120 18430 74640

0000115-28-6 0000115-77-5 0000115-96-8 0000116-14-3 0000116-15-4 0000117-81-7

nie tak tak nie nie tak

tak tak nie tak tak nie

nie nie nie nie nie nie

ND PL

ND 0,05 ND 1,5 (32) Do stosowania jedynie jako: a) plastyfikator w mate­ riałach i wyrobach wielokrotnego użytku, mających kontakt z żywnością niezawie­ rającą tłuszczu; b) środek wsparcia tech­ nicznego w stężeniach do 0,1 % w produkcie końcowym (7)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295

84880 66480 38240 60160 24970 15880 24051 55360 19150 94560 23175 93120 15940 18867 48620

0000119-36-8 0000119-47-1 0000119-61-9 0000120-47-8 0000120-61-6 0000120-80-9 0000121-79-9 0000121-91-5 0000122-20-3 0000122-52-1 0000123-28-4 0000123-31-9

Salicylan metylu 2,2′-metyleno bis(4-metylo-6tert-butylofenol) Benzofenon Eester etylowy kwasu 4-hydroksybenzoesowego Tereftalan dimetylu 1,2-dihydroksybenzen Galusan propylu Kwas izoftalowy Triizopropanoloamina Fosforyn trietylu Tiodipropionian didodecylu 1,4-dihydroksybenzen

tak tak tak tak nie nie tak nie tak nie tak tak

nie nie nie nie tak tak nie tak nie tak nie tak

nie tak tak nie nie nie nie nie nie nie tak nie

30 (13) 0,6

6 (20) (27) 5 ND (14) 0,6 1 mg/kg w produkcie koń­ cowym (1)

15.1.2011

15.1.2011

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

296 297 298 299 300 301 302 303

23860 23950 14110 63840 30045 89120 12820 12130 31730

0000123-38-6 0000123-62-6 0000123-72-8 0000123-76-2 0000123-86-4 0000123-95-5 0000123-99-9 0000124-04-9

Aldehyd propionowy Bezwodnik propionowy Aldehyd masłowy Kwas lewulinowy Octan butylu Stearynian butylu Kwas azelainowy Kwas adypinowy

nie nie nie tak tak tak nie tak

tak tak tak nie nie nie tak tak

nie nie nie nie nie nie nie nie

PL

304

14320 41960

0000124-07-2

Kwas kaprylowy

tak

tak

nie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

305

15274 18460

0000124-09-4

Heksametylenodiamina

nie

tak

nie

2,4

306 307 308 309 310

88960 42160 91200 91360 16390 22437

0000124-26-5 0000124-38-9 0000126-13-6 0000126-14-7 0000126-30-7

Amid kwasu steraynowego Ditlenek węgla Izomaślanooctan sacharozy Oktaoctan sacharozy 2,2’-dimetylo-l, 3-propanodiol

tak tak tak tak nie

nie nie nie nie tak

nie nie nie nie nie 0,05

311

16480 51200

0000126-58-9

Dipentaerytrytol

tak

tak

nie

312 313

21490 16650 51570

0000126-98-7 0000127-63-9

Metakrylonitryl Sulfon difenylu

nie tak

tak tak

nie Nie

ND 3

314 315 316 317 318

23500 46640 23230 48880 48640

0000127-91-3 0000128-37-0 0000131-17-9 0000131-53-3 0000131-56-6

Beta-pinen 2,6-di-tert-butylo-p-krezol Ftalan diallilu 2,2′-dihydroksy-4metoksybenzofenon 2,4-dihydroksybenzofenon

nie tak nie tak tak

tak nie tak nie nie

nie nie nie tak nie 3 ND (8)

L 12/33

(8)

L 12/34

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

319 320 321 322 323 324 325 326

61360 37680 36080 63040 11470 83700 10780 12763 35170

0000131-57-7 0000136-60-7 0000137-66-6 0000138-22-7 0000140-88-5 0000141-22-0 0000141-32-2 0000141-43-5

2-hydroksy-4metoksybenzofenon Benzoesan butylu Palmitynian askorbylowy Ester butylowy kwasu mlekowego Akrylan etylu Kwas rycynolowy Akrylan n-butylu 2-aminoetanol

tak tak tak tak nie tak nie tak

nie nie nie nie tak nie tak tak

tak nie nie

(8)

PL

nie nie tak nie nie 0,05 42 (22) Nie stosować w wyrobach mających kontakt z żyw­ nością zawierającą tłuszcze, dla której ustanowiono płyn modelowy D Tylko dla pośredniego kon­ taktu z żywnością, poza warstwą PET (22)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

327 328 329 330

30140 65040 59360 19470 63280

0000141-78-6 0000141-82-2 0000142-62-1 0000143-07-7

Octan etylu Kwas malonowy Kwas heksanowy Kwas laurynowy

tak tak tak tak

nie nie nie tak

nie nie nie nie

331 332 333

22480 69760 22775 69920

0000143-08-8 0000143-28-2 0000144-62-7

1-nonanol Alkohol oleilowy Kwas szczawiowy

nie tak tak

tak nie tak

nie nie nie 6

334 335 336

17005 68960 15095 45940

0000151-56-4 0000301-02-0 0000334-48-5

Etylenoimina Amid kwasu oleinowego Kwas n-dekanowy

nie tak tak

tak nie tak

nie nie nie

ND

337 338 339

15820 71020 86160

0000345-92-6 0000373-49-9 0000409-21-2

4,4′-difluorbenzofenon Kwas oleopalmitynowy Węglik krzemu

nie tak tak

tak nie nie

nie nie nie

0,05

15.1.2011

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 23 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.