Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 24

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością (1)

Data ogłoszenia:2011-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 24

Strona 24 z 48

15.1.2011

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

340 341

47440 13180 22550

0000461-58-5 0000498-66-8

Dicyjanodiamid Bicyklo[2.2.1]hept-2-en (= norbornen) Kaprolakton 1,3-propanodiol Dimetoksymetan 1,4-butanodiolu Kwas arachidowy Kwas abietynowy Kwas trimelitowy

tak nie

nie tak

nie nie 0,05

342 343 344

14260 23770 13810 21821

0000502-44-3 0000504-63-2 0000505-65-7


nie nie nie

tak tak tak

nie nie nie 0,05 ND

(29)

PL

(10)

345 346 347

35840 10030 13050 25540

0000506-30-9 0000514-10-3 0000528-44-9

tak nie nie

nie tak tak

nie nie nie (21)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

348

22350 67891

0000544-63-8

Kwas mirystynowy

tak

tak

nie

349 350 351 352 353 354

25550 63920 21730 16360 42480 25210

0000552-30-7 0000557-59-5 0000563-45-1 0000576-26-1 0000584-09-8 0000584-84-9

Bezwodnik trimelitowy Kwas lignocerynowy 3-metylo-1-buten 2,6-dimetylofenol Węglan rubidu 2,4-diizocyjanian toluilenu

nie tak nie nie tak nie

tak nie tak tak nie tak

nie nie nie nie nie nie ND 0,05 12

(21)

Do wykorzystania tylko w polipropylenach

(1)

(17)

1 mg/kg w produkcie końcowym (wyrażony jako część izocyjanianu)

(10)

355 356 357

20170 18820 13932

0000585-07-9 0000592-41-6 0000598-32-3

Metakrylan tert-butylu 1-heksen 3-buteno-2-ol

nie nie nie

tak tak tak

nie nie nie 3 ND

(23)

Wyłącznie do stosowania jako komonomer dla przygotowywania dodatków polimerowych

(1)

358 359

14841 15970 48720

0000599-64-4 0000611-99-4

4-kumylfenol 4,4′-dihydroksybenzofenon

nie tak

tak tak

nie nie

0,05 (8)

360 361

57920 18700

0000620-67-7 0000629-11-8

Triheptanian glicerolu 1,6-heksanodiol

tak nie

nie tak

nie nie 0,05

L 12/35

L 12/36

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

362 363 364

14350 16450 15404

0000630-08-0 0000646-06-0 0000652-67-5

Tlenek węgla 1,3-dioksolan 1,4:3,6-dianhydrosorbitol

nie nie nie

tak tak tak

nie nie nie 5 5 Wyłącznie do stosowania jako komonomer w poli(tereftalanie etyleno-ko-izosorbidu) (22) 0,05

PL

365 366 367 368 369 370 371

11680 22150 16697 93280 12761 21460 11510 11830

0000689-12-3 0000691-37-2 0000693-23-2 0000693-36-7 0000693-57-2 0000760-93-0 0000818-61-1

Akrylan izopropylu 4-metylo-1-penten Kwas n-dodekanodiowy Tiodipropionian dioktadecylu Kwas 12-aminododekanowy Bezwodnik metakrylowy Monoakrylan glikolu etylenowego Diizocyjanian heksametylenu

nie nie nie tak nie nie nie

tak tak tak nie tak tak tak

nie nie nie tak nie nie nie 0,05

(14)

(23) (22)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

372

18640

0000822-06-0

nie

tak

nie

(17)

1 mg/kg w produkcie końcowym (wyrażony jako część izocyjanianu)

(10)

373 374 375 376 377

22390 21190 15130 66905 12786

0000840-65-3 0000868-77-9 0000872-05-9 0000872-50-4 0000919-30-2

Ester dimetylowy kwasu 2,6-naftalenodikarboksylowego Monometakrylan glikolu etylenowego 1-decen N-metylopirolidon 3-aminopropylotrietoksysilan

nie nie nie tak nie

tak tak tak nie tak

nie nie nie nie nie

0,05 (23) 0,05

0,05

Zawartość wyekstrahowanej pozostałości 3-aminopropy­ lotrietoksysilanu powinna być niższa niż 3 mg/kg wy­ pełniacza przy zastosowa­ niu w obróbce mającej na celu wzmocnienie po­ wierzchni wypełniaczy nie­ organicznych SML = 0,05 mg/kg przy zastosowaniu w obróbce powierzchniowej materia­ łów i wyrobów

15.1.2011

378 379

21970 21940

0000923-02-4 0000924-42-5

N-metylolometakryloamid N-metylolakryloamid

nie nie

tak tak

nie nie

0,05 ND

15.1.2011

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 24 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.