Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 26

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością (1)

Data ogłoszenia:2011-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 26

Strona 26 z 48

15.1.2011

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

459

46870

0003135-18-0

Ester dioktadecylowy kwasu 3,5-di-tert-butylo-4hydroksybenzylofosfonowego Izocyjanian cykloheksylu

tak

nie

nie

460

14950

0003173-53-3

nie

tak

nie

(17)

1 mg/kg w produkcie końcowym (wyrażony jako część izocyjanianu) 1 mg/kg w produkcie końcowym (wyrażony jako część izocyjanianu)


(10) PL

461

22420

0003173-72-6

1,5-diizocyjanian naftalenu

nie

tak

nie

(17)

(10)

462 463 464 465 466 467 468

26170 25840 61280 68040 50640 14800 45600 71960

0003195-78-6 0003290-92-4 0003293-97-8 0003333-62-8 0003648-18-8 0003724-65-0 0003825-26-1

N-winyl-N-metyloacetamid 1,1,1-trimetylopropan trimetyloakrylan 2-hydroksy-4-nheksylooksybenzofenon 7-[2H-nafto-(l,2-D)triazol-2ylo]-3-fenylokumaryna Dilaurynian di-n-oktylocyny Kwas krotonowy Perfluorooktanian amonu

nie nie tak tak tak tak tak

tak tak nie nie nie tak nie

nie nie tak nie nie nie nie

0,02 0,05 (8)

(1)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(10) 0,05 Do wykorzystywania jedynie w wyrobach wielokrotnego użytku, spiekanych w wysokich temperaturach (12) (1)

469

60480

0003864-99-1

2-(2′-hydroksy-3,5′-di-tertbutylofenylo)-5chlorobenzotriazol 2-(2′-hydroksy-3′-tert-butylo5′-metylofenylo)-5chlorobenzotriazol Sól monosodowa 5-sulfoizoflatanu 2,2′-metylenobis(4-metylo-6cyklo-heksylofenol) Adypinian diwinylu

tak

nie

tak

470

60400

0003896-11-5

tak

nie

tak

(12)

471 472 473

24888 66560 12265

0003965-55-7 0004066-02-8 0004074-90-2

nie tak nie

tak nie tak

nie tak nie

0,05 (5) ND 5 mg/kg w produkcie koń­ cowym Do stosowania wyłącznie jako komonomer (1)

474 475

43600 19110

0004080-31-3 0004098-71-9

Chlorek 1-(3-chloroallilo)-3,5,7triazo-1-azonioadamantanu 1-izocyjaniano3–izocyjanianometylo-3,5,5trimetylocykloheksan

tak nie

nie tak

nie nie

0,3 (17) 1 mg/kg w produkcie koń­ cowym (wyrażony jako część izocyjanianu) (10)

L 12/41

L 12/42

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

476

16570

0004128-73-8

4,4′-diizocyjanian eteru difenylowego 2,6-di-tert-butylo-4-etylofenol Ester izopropylowy kwasu 4-hydroksybenzoesowego Bezwodnik azelainowy Ester 2,4-di-tert-butylofenylowy kwasu 3,5-di-tert-butylo4-hydroksybenzoesowego Trichlorek kwasu 1,3,5-benzenotrikarboksylowego Metakrylan izopropylu Kwas n-oktylofosfoniowy Kwas 2,2-bis(hydroksymetylo) propionowy 4,4′diizocyjanian dicykloheksylometanu Etyleno-N-palmitynamidoN′-stearynamid 2-cyjano-3,3-difenyloakrylan etylu N, N′-etyleno-bis-palmitynamid Maślan wapnia 2,4′-diizocyjanian difenylometanu Distearynian glikolu 1,2-propylenowego 2-cyjano-3,3-difenyloakrylan 2-etyloheksylu Chlorek bis(2-hydroksyetylo)-2hydroksypropylo-3-(dodecyloksy) metyloamoniowy Kwas podfosforawy 6-amino-1,3-dimetylouracyl Tetrakis [3-(3,5-di-tert-butylo4-hydroksyfenylo)-propionian] pentaerytrytolu

nie

tak

nie

(17)

1 mg/kg w produkcie końcowym (wyrażony jako część izocyjanianu)

(10)

477 478 479 480

46720 60180 12970 46790

0004130-42-1 0004191-73-5 0004196-95-6 0004221-80-1

tak tak nie tak

nie nie tak nie

tak nie

4,8

(1) PL

nie nie

481

13060

0004422-95-1

nie

tak

nie

0,05

SML wyrażony jako kwas 1,3,5-tribenzenokarbosk­ sylowy (23)

(1)

482 483 484 485

21100 68860 13395 13560 15700

0004655-34-9 0004724-48-5 0004767-03-7 0005124-30-1

nie tak nie nie

tak nie tak tak

nie nie nie nie 0,05 0,05

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(1) (17) 1 mg/kg w produkcie końcowym (wyrażony jako część izocyjanianu) (10)

486 487 488 489 490

54005 45640 53440 41040 16600

0005136-44-7 0005232-99-5 0005518-18-3 0005743-36-2 0005873-54-1

tak tak tak tak nie

nie nie nie nie tak

nie nie nie nie nie (17) 1 mg/kg w produkcie końcowym (wyrażony jako część izocyjanianu) (10) 0,05

491 492 493

82720 45650 39200

0006182-11-2 0006197-30-4 0006200-40-4

tak tak tak

nie nie nie

nie nie nie 0,05 1,8

494 495 496

62140 35160 71680

0006303-21-5 0006642-31-5 0006683-19-8

tak tak tak

nie nie nie

nie nie nie 5

15.1.2011

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 26 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.