Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 27

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością (1)

Data ogłoszenia:2011-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 27

Strona 27 z 48

15.1.2011

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

497

95020

0006846-50-0

Diizomaślan 2,2,4-trimetylo-1,3-pentanediolu 3,3′-dimetylo-4,4′diaminodicykloheksylometan Kwas jabłkowy

tak

nie

nie

5

Do stosowania wyłącznie w rękawicach jednorazowych Używane tylko w poliamidach W przypadku użycia jako monomer do stosowania wyłącznie jako komonomer w poliestrach alifatyczych do maksymalnego poziomu 1 % w oparciu o stężenie molowe (5)


498 499

16210 19965

0006864-37-5 0006915-15-7

nie tak

tak tak

nie nie

0,05

PL

65020

500 501 502 503 504

38560 34480 22778 46080 86240

0007128-64-5 — 0007456-68-0 0007585-39-9 0007631-86-9

2,5-bis(5-tert-butylo-2benzoksazolilo)tiofen Włókna, płatki i proszki glinu 4,4′-oksybis (benzenosulfonyloazyd) Beta-dekstryna Ditlenek krzemu

tak tak nie tak tak

nie nie tak nie nie

tak nie nie nie nie

0,6

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

0,05

(1)

W przypadku syntetycznego, bezpostaciowego ditlenku krzemu: cząstki pierwotne o wymiarze 1-100 nm, tworzące skupiska o wymiarze 0,1 – 1 µm, które mogą tworzyć skupiska o wymiarach od 0,3 µm do kilku milimetrów (19) 0,6

505 506 507 508 509 510 511 512 513 514

86480 86920 59990 86560 23170 72640 12789 35320 91920 81680 86800 91840

0007631-90-5 0007632-00-0 0007647-01-0 0007647-15-6 0007664-38-2 0007664-41-7 0007664-93-9 0007681-11-0 0007681-82-5 0007704-34-9

Bisiarczyn sodu Azotyn sodu Kwas solny Bromek sodu Kwas fosforowy Amoniak Kwas siarkowy Jodek potasu Jodek sodu Siarka

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

nie nie nie nie tak tak nie nie nie nie

nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie

(6)

L 12/43

(6)

L 12/44

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532

26360 95855 86960 81520 35845 87120 65120 58320 14530 45195 24520 62640 43440 14411 42880 63760 67850 41760 36880 88640

0007732-18-5 0007757-83-7 0007758-02-3 0007771-44-0 0007772-98-7 0007773-01-5 0007782-42-5 0007782-50-5 0007787-70-4 0008001-22-7 0008001-39-6 0008001-75-0 0008001-79-4 0008002-43-5 0008002-53-7 0008006-44-8 0008012-89-3 0008013-07-8

Woda Siarczyn sodu Bromek potasu Kwas arachidonowy Tiosiarczan sodu Chlorek manganu Grafit Chlor Bromek miedzi Olej sojowy Wosk japoński Cerezyna Olej rycynowy Lecytyna Wosk montanowy Wosk kandelila Wosk pszczeli Olej sojowy epoksydowany

tak tak tak tak tak tak tak nie tak nie tak tak tak tak tak tak tak tak

tak nie nie nie nie nie nie tak nie tak nie nie tak nie nie nie nie nie

nie nie Nie nie nie nie nie nie nie nie (19) (19)

Zgodnie z dyrektywą 98/83/WE (2)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

nie nie nie nie nie nie nie nie 60 30 (*) (32) (*) W przypadku uszczelek PCV wykorzystywanych do plombowania po­ jemników szklanych zawierających mleko w proszku do począt­ kowego i dalszego ży­ wienia niemowląt określone w dyrektywie 2006/141/WE lub prze­ tworzoną żywność na bazie zbóż oraz żyw­ ność dla niemowląt i małych dzieci określo­ ną w dyrektywie 2006/125/WE, SML zostaje obniżony do 30 mg/kg. Tlenek etylenu < 8 %, liczba jodowa < 6.

15.1.2011

15.1.2011

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

533 534 535

42720 80720 24100 24130 24190 83840

0008015-86-9 0008017-16-1 0008050-09-7

Wosk karnauba Kwasy polifosforowe Kalafonia

tak tak tak

nie nie tak

nie nie nie

PL

536 537 538 539 540

84320 84080 84000 24160 63940

0008050-15-5 0008050-26-8 0008050-31-5 0008052-10-6 0008062-15-5

Ester uwodornionej kalafonii z metanolem Ester kalafonii z pentaerytrytolem Ester kalafonii z glicerolem Olej żywiczny talowy Kwas lignosulfonowy

tak tak tak nie tak

nie nie nie tak nie

nie nie nie nie nie 0,24 Do stosowania wyłącznie jako dyspregator w przypadku dyspersji tworzyw sztucznych

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552

58480 42640 45920 58400 93680 71440 55440 42800 80000 81060 79920 81500

0009000-01-5 0009000-11-7 0009000-16-2 0009000-30-0 0009000-65-1 0009000-69-5 0009000-70-8 0009000-71-9 0009002-88-4 0009003-07-0 0009003-11-6 0106392-12-5 0009003-39-8

Guma arabska Karboksymetyloceluloza Damar Guma guar Guma tragakantowa Pektyna Żelatyna Kazeina Wosk polietylenowy Wosk polipropylenowy Poli(etylenopropyleno)glikol Poliwinylopyrolidon

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie

nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie Substancja musi spełniać kryteria czystości ustano­ wione w dyrektywie Komisji 2008/84/WE (3)

L 12/45

L 12/46

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568

14500 43280 43300 53280 54260 66640 60560 61680 66700 66240 22450 78320 24540 88800 61120 33350 82080 79040

0009004-34-6 0009004-36-8 0009004-57-3 0009004-58-4 0009004-59-5 0009004-62-0 0009004-64-2 0009004-65-3 0009004-67-5 0009004-70-0 0009004-97-1 0009005-25-8 0009005-27-0 0009005-32-7 0009005-37-2 0009005-64-5

Celuloza Maślanooctan celulozy Etyloceluloza Etylohydroksyetyloceluloza Metyloetyloceluloza Hydroksyetyloceluloza Hydroksypropyloceluloza Metylohydroksypropyloceluloza Metyloceluloza Nitroceluloza Monorycynolan glikolu polietylenowego Skrobia jadalna Skrobia hydroksyetylowa Kwas alginowy Alginian 1,2-propylenoglikolu Monolaurynian sorbitanu glikolu polietylenowego Monooleinian sorbitanu glikolu polietylenowego Monopalminian sorbitanu glikolu polietylenowego Monostearynian sorbitanu glikolu polietylenowego Trioleinian sorbitanu glikolu polietylenowego Tristearynian sorbitanu glikolu polietylenowego Kauczuk, naturalny Polidimetylosiloksan (Mw > 6 800 Da)

tak tak tak tak tak tak tak tak tak nie tak tak tak tak tak tak

tak nie nie nie nie nie nie nie nie tak nie tak nie nie nie nie

nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie 42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

569 570

79120 79200

0009005-65-6 0009005-66-7

tak tak

nie nie

nie nie

571

79280

0009005-67-8

tak

nie

nie

572 573 574 575

79360 79440 24250 84560 76721

0009005-70-3 0009005-71-4 0009006-04-6 0063148-62-9

tak tak tak tak

nie nie tak nie

nie nie nie nie Minimalna lepkość 100 × 10-6 m2/s (= 100 centystoksów) przy 25 °C

15.1.2011

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 27 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.