Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 31

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością (1)

Data ogłoszenia:2011-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 31

Strona 31 z 48

(10)

15.1.2011

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

737

77370

0070142-34-6

Dipolihydroksystearynian glikolu polietylenowego-30 2-(2-hydroksy-3,5-bis(1,1dimetylobenzylo)fenylo) benzotriazol Propionian 2,2′-oksamidobis[etylo-3(3,5-di-tert-butylo-4hydroksyfenylu)] Poli[6-[(1,1,3,3tetrametylobutylo)amino]1,3,5-triazyno-2,4-diylo][(2,2,6,6-tetrametylo-4piperidylo)-imino]heksametyleno [(2,2,6,6-tetrametylo-4piperidylo)imino] Kwasy żywiczne i kwasy kalafoniowe


tak

nie

nie

738

60320

0070321-86-7

tak

nie

tak

1,5 PL

739

70000

0070331-94-1

tak

nie

nie

740

81200

0071878-19-8

tak

nie

tak

3

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

741

24070 83610

0073138-82-6

tak

tak

nie

742

92700

0078301-43-6

2,2,4,4-tetrametylo-20(2,3-epoksypropylo)-7-oksa3,20-diazodispiro[5.1.11.2]heneikosan-21-on, polimer Bis(4-etylobenzylideno)sorbitol Kopolimer kwasu 3-hydroksybutanowego i 3-hydroksypentanowego

tak

nie

tak

5

743 744

38950 18888

0079072-96-1 0080181-31-3

tak nie

nie tak

nie nie Substancja używana jako produkt otrzymany w drodze fermentacji bakteryjnej. W zgodności ze specyfikacjami zawartymi w tabeli 4 załącznika I 5 SML wyrażony jako suma fosforynu i fosforanu

745

68145

0080410-33-9

Fosforyn 2,2′,2″-nitrylo[trietylo tris(3,3′,5,5′-tetra-tert-butylo1,1′-bifenylo-2,2′-diylu)] Difosforyn bis(2,6-di-tert-butylo-4metylofenylo)pentaerytrytolu

tak

nie

tak

746

38810

0080693-00-1

tak

nie

tak

5

SML wyrażony jako suma fosforynu i fosforanu

L 12/57

L 12/58

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

747

47600

0084030-61-5

Bis(izooktylomerkaptooctan) di-n-dodecylocyny Sól sodowa N-(2-aminoetylo)-beta-alaniny Fosforan 2-2′-metyleno bis(4,6-di-tert-butylofenylo) sodu Fosforan 2,2′-metylenobis (4,6-di-tert-butylofenylowy) litu Poli (glicerolan cynku) Bis(metylobenzylideno)sorbitol

tak

nie

tak

(25)

748

12765

0084434-12-8

nie

tak

nie

0,05 PL

749

66360

0085209-91-2

tak

nie

tak

5

750

66350

0085209-93-4

tak

nie

nie

5

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

751 752

81515 39890

0087189-25-1 0087826-4130069158-4140054686-9740081541-12-0 0092704-41-1 0099880-64-5 0106246-33-7

tak tak

nie nie

nie nie

753 754 755

62800 56020 21765

Kaolin kalcynowany Dibehenian glicerolu 4,4′-metylenobis(3-chloro-2,6dietyloanilina) 2,4-bis(oktylotiometylo)-6metylofenol Wermikulit, produkty reakcji z kwasem cytrynowym, sole litu 2,4-bis(dodecylotiometylo)-6metylofenol 2,2′-etylidenobis[fluorofosfonian (4,6-di-tert-butylofenylu)]

tak tak nie

nie nie tak

nie nie nie 0,05 (1)

756

40020

0110553-27-0

tak

nie

tak

(24)

757

95725

0110638-71-6

tak

nie

nie

758

38940

0110675-26-8

tak

nie

tak

(24)

15.1.2011

759

54300

0118337-09-0

tak

nie

tak

6

15.1.2011

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

760

83595

0119345-01-6

Produkt reakcji di-tert-butylo-fosfonianu z bifenylem, otrzymany przez kondensację 2,4-di-tert-butylofenolu z produktem reakcji Friedla-Craftsa trichlorku fosforu i bifenylu

tak

nie

nie

18

Skład: — 4,4′-bifenylenobis[0,0-bis(2,4-di-tertbutylofenylo)fosfonian] (Nr CAS 38613–77–3) (36-46 % w/w (*)), 4,3′-bifenylenobis[0,0-bis(2,4-di-tertbutylofenylo)fosfonian] (Nr CAS 0118421–00–4) (17-23 % w/w (*)), 3,3′-bifenylenobis[0,0-bis(2,4-di-tertbutylofenylo)fosfonian] (Nr CAS 0118421–01–5) (1-5 % w/w (*)), 4′-bifenyleno-bis[0,0bis(2,4-di-tertbutylofenylo)fosfonian] (Nr CAS 0091362–37–7) (11-19 % w/w (*)), tris(2,4-di-tertbutylofenylo)fosforan (Nr CAS 0031570–04–4) (9-18 % w/w (*)), 4,4′-bifenyleno-0,0bis(2,4-di-tertbutylofenylo)fosfonian0,0-bis(2,4-di-tertbutylofenylo)fosfonian (Nr112949CAS –97–0) (< 5 % w/w (*)).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 31 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.