Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 35

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością (1)

Data ogłoszenia:2011-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 35

Strona 35 z 48

15.1.2011

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

864

46330

0000056-06-4

2,4-diamino-6hydroksypirydymina

tak

nie

nie

5

Do stosowania wyłącznie w twardym polichlorku winylu (PVC) mającym kontakt z niekwasową i bezalkoholową żywnością uwodnioną Do stosowania wyłącznie w twardym polichlorku winylu (PVC) do maksymalnego poziomu 1 % Do stosowania wyłącznie w twardym polichlorku winylu (PVC) do maksymalnego poziomu 7 % Do stosowania wyłącznie w twardym polichlorku winylu (PVC) do maksymalnego poziomu 2 % Do stosowania wyłącznie w twardym polichlorku winylu (PVC) do maksymalnego poziomu 2 % Do stosowania wyłącznie w twardym polichlorku winylu (PVC) do maksymalnego poziomu 3 %


PL

865

40619

0025322-99-0

Kopolimer (akrylan butylu, metakrylan metylu, metakrylan butylu) Kopolimer (akrylan butylu, metakrylan metylu) usieciowany z metakrylem allilu Kopolimer (metakrylan butylu, akrylan etylu, metakrylan metylu) Kopolimer (akrylan etylu, metakrylan metylu)

tak

nie

nie

866

40620

tak

nie

nie

867

40815

0040471-03-2

tak

nie

nie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

868

53245

0009010-88-2

tak

nie

nie

869

66763

0027136-15-8

Kopolimer (akrylan butylu, metakrylan metylu, styren)

tak

nie

nie

870 875

95500 80345

0160535-46-6 0058128-22-6

N,N′,N”-tris(2-metylocykloheksyl) -1,2,3-propano-trikarboksamid Poli(kwas 12-hydroksystearynowy) stearynian Kwasy, tłuszczowe (C8-C22) z tłuszczów i olejów zwierzęcych lub roślinnych, estry alkoholi rozgałęzionych, alifatycznych, monohydroksylowych, nasyconych, pierwszorzędowych (C3-C22) Kwasy, tłuszczowe (C8-C22) z tłuszczów i olejów zwierzęcych lub roślinnych, estry alkoholi liniowych, alifatycznych, monohydroksylowych, nasyconych, pierwszorzędowych (C1-C22)

tak tak

nie nie

nie tak

5 5

878

31335

tak

nie

nie

879

31336

tak

nie

nie

L 12/67

L 12/68

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

880 881

31348 25187

0085116-93-4 0003010-96-6

Kwasy, tłuszczowe (C8-C22), estry z pentraerytritolem 2,2,4,4-tetrametylocyklobutano1,3-diol

tak nie

nie tak

nie nie 5 Do stosowania wyłącznie w wyrobach wielokrotnego użytku do długotrwałego przechowywania w temperaturze pokojowej lub niższej i do napełniania na gorąco Do stosowania wyłącznie w materiałach mających kontakt z żywnością w stosunku powierzchni do masy wynoszącym maksymalnie 0,5 dm2/kg Nie stosować w wyrobach mających kontakt z żywnością zawierającą tłuszcze, dla której ustanowiono płyn modelowy D Do stosowania wyłącznie w tereftalanie polietylenu (PET), tereftalanie polibutylenu (PBT), poliwęglanie (PC), polistyrenie (PS) i twardym polichlorku winylu (PVC) do maksymalnego poziomu 1 % w/w, mających kontakt z żywnością uwodnioną, zawierającą kwasy i alkohol, przeznaczoną do długotrwałego przechowywania w temperaturze pokojowej.

PL

882 883

25872 22074

0002416-94-6 0004457-71-0

2,3,6-trimetylofenol 3-metylo-1,5-pentanodiol

nie nie

tak tak

nie nie

0,05 0,05

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

884

34240

0091082-17-6

Kwas alkilosulfonowy(C10-C21), estry z fenolem

tak

nie

nie

0,05

885

45676

0263244-54-8

Oligomery cykliczne (tereftalanu butylenu)

tak

nie

nie

(1 ) (2) (3) (4) (5)

Dz.U. L 302 z 19.11.2005, s. 28. Dz.U. L 330 z 5.12.1998, s. 32. Dz.U. L 253 z 20.9.2008, s. 1. Dz.U. L 226 z 22.9.1995, s. 1. Dz.U. L 158 z 18.6.2008, s. 17-40.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 35 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.