Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 48

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością (1)

Data ogłoszenia:2011-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 48

Strona 48 z 48

15.1.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 12/89

ZAŁĄCZNIK  VI Tabele korelacji

Dyrektywa 2002/72/WE Niniejsze rozporządzenie

Artykuł 1 ust. 1 Artykuł 1 ust. 2, 3 i 4 Artykuł 1a Artykuł 3 ust. 1, art. 4 ust. 1 i art. 5 Artykuł 4 ust. 2, art. 4a ust. 1 i 4, art. 4d, załącznik II (2) i (3) i załącznik III (2) i (3) Artykuł 4a ust. 3 i 6 Załącznik II (4) i załącznik III (4) Artykuł 3 ust. 1 i art. 4 ust. 1 Artykuł 6 Artykuł 5a ust. 1 i załącznik I (8) Artykuł 2 Artykuł 7a Artykuł 9 ust. 1 i 2 Artykuł 9 ust. 3 Artykuł 7 i załącznik I (5a) Artykuł 8 Załącznik II (3) i załącznik III (3) Załącznik I, załącznik II, załącznik IV, załącznik IVa, załącznik V część B i załącznik VI Załącznik II (2), załącznik III (2) i załącznik V część A Artykuł 8 ust. 5 i załącznik VIa Załącznik I


Artykuł 1 Artykuł 2 Artykuł 3 Artykuł 5 Artykuł 6 Artykuł 7 Artykuł 8 Artykuł 9 Artykuł 10 Artykuł 11 Artykuł 12 Artykuł 13 Artykuł 15 Artykuł 16 Artykuł 17 Artykuł 18 Artykuł 19 Załącznik I Załącznik II Załącznik IV Załącznik V

Dyrektywa 93/8/EWG

Niniejsze rozporządzenie

Artykuł 1 Artykuł 1 Artykuł 1 Załącznik Załącznik

Artykuł 11 Artykuł 12 Artykuł 18 Załącznik III Załącznik V

Dyrektywa 97/48/WE

Niniejsze rozporządzenie

Załącznik Załącznik

Załącznik III Załącznik V

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 12 POZ 1 - Strona 48 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.