Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 13 POZ 2

Tytuł:

Powiadomienie dotyczące tymczasowego stosowania Protokołu dodatkowego do umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką Islandii

Data ogłoszenia:2011-01-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 13 POZ 2

L 13/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.1.2011

Powiadomienie dotyczące tymczasowego stosowania Protokołu dodatkowego do umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką Islandii Protokół dodatkowy do umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką Islandii (1), podpi­ sany w Brukseli w dniu 28 lipca 2010 r., będzie tymczasowo stosowany, na mocy art. 3 akapit trzeci tego protokołu, od dnia 1 marca 2011 r. ___________

(1) Dz.U. L 291 z 9.11.2010, s. 14.


Powiadomienie dotyczące tymczasowego stosowania Protokołu dodatkowego do umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii Protokół dodatkowy do umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii (1), podpisany w Brukseli w dniu 28 lipca 2010 r., będzie tymczasowo stosowany, na mocy art. 5 akapit trzeci tego protokołu, od dnia 1 marca 2011 r. ___________

(1) Dz.U. L 291 z 9.11.2010, s. 18.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 13 POZ 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L13 - 64 z 201118.1.2011

  Decyzja Komisji z dnia 14 stycznia 2011 r. upoważniająca państwa członkowskie do przyjęcia określonych odstępstw na mocy dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9724)

 • Dz. U. L13 - 59 z 201118.1.2011

  Dyrektywa Komisji 2011/3/UE z dnia 17 stycznia 2011 r. zmieniająca dyrektywę 2008/128/WE ustanawiającą szczególne kryteria czystości dotyczące barwników stosowanych w środkach spożywczych (1)

 • Dz. U. L13 - 57 z 201118.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 33/2011 z dnia 17 stycznia 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L13 - 55 z 201118.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 32/2011 z dnia 17 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L13 - 3 z 201118.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 31/2011 z dnia 17 stycznia 2011 r. zmieniające załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS)

 • Dz. U. L13 - 1 z 201118.1.2011

  Powiadomienie dotyczące tymczasowego stosowania Umowy zmieniającej po raz drugi Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., zmienioną po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r.

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.