Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 21 POZ 8

Tytuł:

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/84/UE z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniającej – w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii – dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (  Dz.U. L 348 z 31.12.2010)

Data ogłoszenia:2011-01-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 21 POZ 8

L 21/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

SPROSTOWANIA

25.1.2011

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/84/UE z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniającej – w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii – dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 348 z dnia 31 grudnia 2010 r.) Strona 98, art. 2 ust. 1, zdanie wprowadzające: zamiast: powinno być: „21 lipca 2011 r.”, „21 lipca 2012 r.”.


Strona 98, art. 2 ust. 1 lit. b): zamiast: powinno być: „upływu trzech lat od dnia 21 lipca 2011 r.,”, „dnia 21 lipca 2015 r.”.

Strona 98, art. 2 ust. 2: zamiast: powinno być: „21 lipca 2011 r.”, „21 lipca 2012 r.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 21 POZ 8 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L21 - 6 z 201125.1.2011

    Decyzja Komisji z dnia 24 stycznia 2011 r. dotycząca wprowadzania do obrotu we francuskich departamentach zamorskich produktów biobójczych zawierających temefos, przeznaczonych do podstawowych zastosowań (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 167)

  • Dz. U. L21 - 3 z 201125.1.2011

    Decyzja Komisji z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie odstępstwa od reguł pochodzenia określonych w decyzji Rady 2001/822/WE w odniesieniu do cukru z Antyli Holenderskich (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 140)

  • Dz. U. L21 - 1 z 201125.1.2011

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 58/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.