Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 22 POZ 8

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiającego wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania, zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1936/2001 i (WE) nr 601/2004 oraz uchylającego rozporządzenia (WE) nr 1093/94 i (WE) nr 1447/1999 (  Dz.U. L 286 z 29.10.2008)

Data ogłoszenia:2011-01-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 22 POZ 8

L 22/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

SPROSTOWANIA

26.1.2011

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiającego wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania, zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1936/2001 i (WE) nr 601/2004 oraz uchylającego rozporządzenia (WE) nr 1093/94 i (WE) nr 1447/1999 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 286 z dnia 29 października 2008 r.) Strona 8, art. 6 ust. 2 zdanie drugie: zamiast: powinno być: „Przepisy art. 14 w sprawie uznawania dokumentów połowowych (…)”, „Przepisy art. 13 w sprawie uznawania dokumentów połowowych (…)”.


Strona 28, załącznik II pkt 11: zamiast: powinno być: „Dokumenty wymagane na mocy art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr …/2008”, „Dokumenty wymagane na mocy art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008”.

Strona 31, załącznik III pkt 1 lit. c): zamiast: powinno być: „(…) w świadectwach połowowych, o których mowa w art. 13 (…)”, „(…) w świadectwach połowowych, o których mowa w art. 12 (…)”.

Strona 32, załącznik IV, tytuł: zamiast: powinno być: „Oświadczenie na mocy art. 14 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr …/2008 (…)”, „Oświadczenie na mocy art. 14 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 (…)”.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 22 POZ 8 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L22 - 6 z 201126.1.2011

    Decyzja Komisji z dnia 25 stycznia 2011 r. w zastosowaniu art. 7 dyrektywy Rady 89/686/EWG w sprawie wprowadzonego przez władze Zjednoczonego Królestwa zakazu dotyczącego odzieży ochronnej dla szermierzy (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 268) (1)

  • Dz. U. L22 - 4 z 201126.1.2011

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 60/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

  • Dz. U. L22 - 1 z 201126.1.2011

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 59/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie otwierania niektórych unijnych kontyngentów taryfowych na wina pochodzące z Republiki Serbii i administrowania nimi

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.