Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 23 POZ 53

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 684/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE w odniesieniu do skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (  Dz.U. L 197 z 29.7.2009)

Data ogłoszenia:2011-01-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 23 POZ 53

27.1.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

SPROSTOWANIA

L 23/53

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 684/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE w odniesieniu do skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 197 z dnia 29 lipca 2009 r.) 1. Strona 40, załącznik I, tabela 1, grupa 17, podgrupa l, kolumna F: zamiast: powinno być: „(…) w przypadku niektórych win – odnoszącego się do chronionej nazwy miejsca pochodzenia lub chronionej nazwy geograficznej zgodnie z odpowiednim prawodawstwem wspólnotowym; (…)”, „(…) w przypadku niektórych win – odnoszącego się do chronionej nazwy pochodzenia lub chronio­ nego oznaczenia geograficznego zgodnie z odpowiednim prawodawstwem wspólnotowym; (…)”.


2. Strona 42, załącznik I, tabela 1, podgrupa 17.2, podgrupa a, kolumna F: zamiast: „(…) 1 = Wino bez chronionej nazwy miejsca pochodzenia lub chronionej nazwy geograficznej 2 = Wino odmianowe bez chronionej nazwy miejsca pochodzenia lub chronionej nazwy geograficznej 3 = Wino z chronioną nazwą miejsca pochodzenia lub chronioną nazwą geograficzną (…)”, powinno być: „(…) 1 = Wino bez chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego 2 = Wino odmianowe bez chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego 3 = Wino z chronioną nazwą pochodzenia lub chronionym oznaczeniem geograficznym (…)”.

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1261/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. nakładającego tymczasowe cło wyrównawcze na przywóz niektórych sztab ze stali nierdzewnej pochodzących z Indii (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 343 z dnia 29 grudnia 2010 r.) 1. Strona 74, tabela w art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Przedsiębiorstwo Cło (%) Dodatkowy kod TARIC

Chandan Steel Ltd., Bombaj Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Bombaj; Precision Metals, Bombaj; Hindustan Inox Ltd., Bombaj; Sieves Manufacturer India Pvt. Ltd., Bombaj Viraj Profiles Vpl. Ltd., Thane Przedsiębiorstwa wymienione w załączniku Wszystkie inne przedsiębiorstwa

3,4 3,3

B002 B003

4,3 4,0 4,3

B004 B005 B999”

2. Strona 75, tytuł tabeli: zamiast: powinno być: „Dodatkowy kod TARIC AXXX”, „Dodatkowy kod TARIC B005”.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 23 POZ 53 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L23 - 31 z 201127.1.2011

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 191/09/COL z dnia 22 kwietnia 2009 r. zmieniająca po raz siedemdziesiąty zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa przez wprowadzenie nowego rozdziału w sprawie postępowania z aktywami o obniżonej wartości w sektorze bankowym EOG

 • Dz. U. L23 - 29 z 201127.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 64/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L23 - 16 z 201127.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 63/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące występowania o odstępstwo od docelowych indywidualnych poziomów emisji CO2 na mocy art. 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 (1)

 • Dz. U. L23 - 15 z 201127.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 62/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. wyłączające podrejony ICES 27 i 28.2 z niektórych ograniczeń nakładu połowowego na rok 2011 zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1098/2007 ustanawiającym wieloletni plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim oraz połowów tych zasobów

 • Dz. U. L23 - 1 z 201127.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 61/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2568/91 w sprawie właściwości oliwy z oliwek i oliwy z wytłoczyn oliwek oraz w sprawie odpowiednich metod analizy

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.